Atmintis apie Troškūnų žydus dar gyva

Troškūnų miestelio žydai Didžiosios katastrofos aukomis tapo 1941 metų liepos 10 dieną. Vietos lietuvių aktyvistų būrys, vadovaujamas būrio vado Vlado Parojaus, suėmė 10 žydų ir 10 lietuvių. Nuvarę į pradžios mokyklą, uždarė klasėje. Pasivaišinę alkoholiu ir apsiginklavę šautuvais, smogikai pasiruošė žiauriam darbui. Atėję į klasę, kur buvo uždaryti suimtieji, įsakė sustoti – žydams vienoje eilėje, o nuošaliau – kitoje sienos pusėje lietuviams. Tai atlikus greit pasipylė ugnis į žydus. Lavonus, sudėję į du vežimus, vežė į kapines. Lydėti leido miestelio žydams. Tačiau kapinėse vėl buvo paleista ugnis – sušaudė kapinėse atlydėjusius žydus.

 

Apie tai, kad prieškario metais Troškūnuose gyveno daug žydų šeimų, iki šiol primena centrinėje miestelio gatvėje sujungtų namų eilė. Tai – buvusios žydų krautuvėlės, įkurdintos jų gyvenamuosiuose namuose. Vyresniosios kartos troškūniečiai dar gerai prisimena, kur ir kokie žydai gyveno, kuo vertėsi, apie juos labai palankiai atsiliepia. Esą, ir pinigų galėjai pas žydus pasiskolinti, ir prekių „bargan“ nusipirkti, ir bėdai prispyrus pagalbą lietuviams jie suteikdavo, ir nepikti, nekerštingi žmonės buvo... Nors labai nenoriai, bet troškūniečiai pasakoja ir apie tą skaudų žydų likimą. Ne vienas žydas buvo nušautas čia pat, miestelio centre, prie buvusios mokyklos sienos, bet masiškai jie buvo žudomi šalia senųjų žydų kapinių. Iš Troškūnų geležinkelio stoties kai kurie troškūniečiai žydai buvo išvežti į kitas šaudymo vietas Panevėžio apskrityje. Karo metais Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje klebonavęs kun. Antanas Juška savo namuose slapstė dvi jaunas žydaites. Per pamokslus kunigas ne kartą yra apgailestavęs dėl nekaltų žmonių žudymo, barė parapijiečius už žydų turto grobstymą...

Už miestelio, pravažiavus veikiančias iki šių dienų, tvarkingas, gražiai prižiūrimas troškūniečių kapines, galima pasiekti ir žydų tautybės žmonių laidojimo vietą. Senosiose žydų kapinėse tarp išlakių medžių – daugybė įvairiausių formų ir dydžių paminklų. Kai kurie – be jokių užrašų ir labai įdomios formos, tarsi kokie betoniniai sostai, stebinantys masyvumu, keistoka išvaizda. Tiesiog senosiose kapinėse buvo atliktas ir mirties aktas – sušaudyta keliasdešimt žydų šeimų. Šių žmonių atminimui pastatytas paminklinis akmuo. Kapinių teritorijos nejuosia jokia tvora. Gal jos net nebuvo, o gal būta medinės, kuri sunyko, supuvo?

 

 

Holokaustas Panevėžyje
Žydų žudymai Troškūnuose
Pasvalio žydų tragedija
Rokiškio holokausto aukos
Biržų holokaustas
Kupiškio žydų holokaustas
Ramygalos žydų tragedija
Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai