Panevėžio apskrities žydų paveldas

pastatasPanevėžio mieto žydų bendruomenė yra įsikūrusi pastate,  adresu Ramygalos g.18 Panevėžyje, kuris pastatytas XX a. pradžioje už žydų surinktus pinigus ir dėka rabino Josifo Kahanemano. Iki 1940 m. birželio čia veikė žydų religinė  mergaičių gimnazija "Javne", kurioje mergaitės įgydavo pagrindinį, kultūrinį išsilavinimą. 

Žydų kelias

Žydų kelias

Panevėžio miestas

 

1.Žydų rabinų mokykla – Jašyva „Eglės“ kepykla (dabar) .Savanorių g. 11 ( yra memorialinė lenta)

1909 m. mieste buvo įsteigta ješiva- žydų dvasininkų mokykla(seminarija). Ji rengė rabinus, jais galėjo tapti žydų religinių mokyklų mokytojais. Panevėžio ješivos įkūrimo fondui vadovavo Liba Gavronskij, žymaus arbatos firmos savininko Vitoskio duktė. Šios dvasinės mokyklos vadovu paskirtas R.Istelė Ponevėžer, žinomas kaip garbus mokslininkas ir dėstytojas. Ješivoje pagrindiniu mokymosi dalyku buvo Talmudo ir jo komentarų studijos. Be to, mokomasi žydų etikos, tikybos, filosofijos bei kitų disciplinų. Pirmojo pasaulinio karo metais Panevėžio ješiva persikėlė į Mariupolį (Ukraina).

2.Senasis Panevėžio ješivos –aukščiausios pakopos žydų religinės mokyklos pastatas (Ramygalos 24), kuriame veikė maldos namai, buvo įsikūrusi rabino administracija. 1908 m. įsteigta ješiva greitai išgarsėjo aukštu studiju lygiu. Pagrindinis mokymosi dalykas buvo Talmudo ir jo komentarų studijos. Pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą.

3. Žydų berniukų gimnazija (Panevėžio apygardos teismas).Patikslinimas- hebrajų gimnazija 1928 m. Bendras mokymas berniukų ir mergaičių. Elektros g.9.

1920 m. Panevėžyje pradėjo veikti žydų gimnazija. Tuo metu Lietuvoje labai trūko išsilavinusių mokytojų, bet šį gimnazija buvo išimtis. 1927 m. birželio 14 d. padėtas žydų gimnazijos pastato Elektros gatvėje kertinis akmuo, 1928 m. spalį naujame pastate jau prasidėjo mokslas. Rūmai turėjo vandentiekį, kanalizaciją, centrinį šildymą, juose buvo 18 kambarių, pagalbinės patalpos įrengtos rūsyje, buvo net sargo butas. Pastato statyba kainavo 111 390 lt, tai nedidelė suma, nes sklypas ir dalis statybiniu medžiagų buvo gauti dovanų, statybos vykdytojai dirbo be atlyginimo. Tai buvo pasaulietinės krypties mokykla su dėstomąja hebrajų kalba.

4. Žydų mergaičių gimnazija (Panevėžio jaunimo centras, Žydų bendruomenės centras). Ramygalos  g.18

Gimnazijos pavadinimas kilęs iš kitados Palestinoje veikusio žydų kultūros ir švietimo centro „Javne“ (vėliau tapusio žydų švietimo simboliu) pavadinimo. Gimnaziją įkūrė ir rėmė Lietuvos žydų mokyklų, mokslo ir auklėjimo draugija “Javne“. Ji atidaryta 1928 m. rugpjūčio 23 d. Tai privati religinės krypties mokykla, kurioje daugiausia mokėsi pasiturinčių žydų dukros. Mokykloje didelę įtaką turėjo žydų religinės organizacijos ir rabinai. Be bendrojo lavinimo dalykų gimnazijoje mokyta buities darbų ir skambinti fortepijonu. Mokymo lygis buvo aukštas. Mokykla įsikūrė specialiai jai pastatytame pastate, kuriame buvo geros sąlygos – didelės ir šviesios klasės, centrinis šildymas, erdvus kiemas.

 

 

5.Naftalio Feigezono pirmoji spaustuvė Panevėžio regione .Respublikos g.16 ( bibliotekos fligelis ) Petkevičaitės Bitės biblioteka (yra memorialinė lenta).

Šalia Panevėžio tarpusavio kredito draugijos pastato, (dabar šie namai žymimi vienu numeriu – 16) yra pastatas kuriame veikė pirmoji Panevėžyje spaustuvė. Ji 1880 m. pradėjo savo veiklą Ukmergės  gatvėje, bet netrukus perkelta i minimą namą. Šalia spaustuvės veikė knygynas, biblioteka, skaitykla. Tai pirmoji spaustuvė šiame Lietuvos regione, išspausdinusi dauguma Panevėžio krašto leidiniu. Prie spaustuvės veikė knygynas ir skaitykla.

6. Neveikianti sinagoga, bet išlikusi, Valančiaus gatvėje. Buvusi sinagoga „Chevra Tora“, Valančiaus g.4 (yra memorialinė lenta).

7. Panevėžio žydų liaudės banko pastatas, respublikos 6 (dabartine „Nendrė““. 1919 m. įsisteigęs Panevėžio žydų liaudies bankas veikė iki okupacijos, priklausė Lietuvos žydų liaudies bankų sąjungai. Šiam bankui priklausė nemažai nedidelių gyvenamųjų pastatų ir tuščių sklypų Džonto (dabar J.Zikaro gatvėje), galbūt buvo vykdoma busto kreditavimo programa.

8. Panevėžio Geto teritorija. Pažymėta memorialiniu kompleksu „Geto vartai“, Klaipėdos-Krekenavos kampas.

9. Stela „Joint organizacijos šimtmečio veiklos paminėjimui Panevėžyje ir Lietuvoje“, ( yra memorialinė stela), Zikaro g. pradžia.

10. Buvusios Panevėžio žydų kapinės yra memorialas „Liūdinti žydų motina“, Vasario 16-osios g., Atminimo skveras. Pastatyta informacinė lenta.

11. Benjaminui Zuskinui atminti memorialinė lenta, Birutės g.

12. Buvusi žydų ligoninė, memorialinė lenta  žymiam daktarui Šachneliui Abraomui Merui, Ramygalos g. ( Panevėžio infekcinė ligoninė)

Panevėžio  rajonas

1.Žydų škala (mokykla) Krekenavoje

a. Krekenavos žydų kapinės

2. Karaimų kapinės Naujamiestyje

b.Šalia  Karaimų kapinių yra žydų kapinės su paminklais.

3. Staniūnų miško atminimo memorialas

4. Naujamiesčio bendruomenės žydų ir karaimų kulinarinis paveldas bendruomenių namuose.

5. Ramygalos bendruomenės žydų ir karaimų kulinarinis paveldas bendruomenių namuose.

c. Dvi memorialinės lentos ant pastatų buvusių sinagogų.

d. Ramygalos žydų kapinių memorialinė lenta.

 

 

 

Apie Panevėžio apskritį
Panevėžio apskrities holokaustas
Siūlome aplankyti
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai