Sesers Klaros pranešimas apie Toleranciją žydų bendruomenėje 2011 m. birželio 10 d.

Tolerancija (lot.tolerantia)—kantrybė, pakantumas kito nuomonės, įsitikinimams, pažiūroms, skirtingų religinių pažiūrų priėmimas ,kultūrai ir t.t.  Priimti žmones tokius ,kokie jie yra.

Bet Tolerancija turi būti būdri Tolerancija ,ji turi turėti tikslą . Jos esmė-siekti bendro Gėrio, broliškumo, išmintingų bendrų ir konkrečių sprendimų-priėmimo, kas gera ,kas veda į Taiką pasaulyje, žmonių gerovę ir moralinį tvirtumą, kuris yra visų tautų veidas bei pagrindas.

Tolerancija- tai padėti puolusiam žmogui sugrįžti į savo žmogišką prigimti, atsikratyti žalingų įpročių, nesveikų aistrų ,moralinių iškrypimų. Tai neprisitaikymas prie blogio, bet blogio atmetimas ,tai ne žmogaus smerkimas ,bet jo žalingų įpročių atmetimas. Blogio toleravimas (iškrypimai iš žmogiškų prigimtinių dėsnių) ,tolygu žmogų įstumti į tą blogį ,į nuodėmės liūną. Nebijokime žodžio- nuodėmė. Kai nuodėmė tampa gyvenimo norma, žmonija eina į savęs sunaikinimą: moralinį, dvasinį ir galop-kūno sunaikinimą. O tai jau Sodomos ir Gomoros likimas.

Sveika Tolerancija leidžia ginti žmogaus teises, religinę laisvę. Šventojo sosto religinių ryšių su žydais atstovas šveicaras kardinolas K. Kochas teigia :  ‘kad būtina atmesti kiekvieną antisemizmo, antikatalikiškumo formą. Jis pabrėžė ,kad žydai ir krikščionys turi kartu pakelti savo balsą, ginant tuos, kurie yra persekiojami dėl religinių skirtingų pažiūrų. Turi būti bendras  uždavinys rodyti aiškų ir viešą solidarumą ir maldą už brolius ir seseris, patekusius į sunkią situaciją. Taip pat palengvinti skurdo ,neteisingumo, diskriminacijos ir visuotinių  žmogaus teisių paneigimo globalines pasekmes".   Galop –Tolerancija – tai pirmas žingsnis į atleidimą ,o dar tobuliau—į meilę priešams.

 Meilė priešams yra brandaus dvasinio gyvenimo  ženklas. Tik Dievo meile galime mylėti tuos ,kurie yra padarę mums blogą.. Čia pridedu anoniminę maldą , parašyta jidiš kalba, rasta Aušvice- Birnenau :

“ O amžinasis mūsų Dieve, būk palaimintas.

 

Tegu liaujasi kerštas, bet koks raginimas bausti ir atlyginti. 

Nusikaltimai peržengė visas ribas, bet kokį suvokimą.

Per daug atsirado kankinių. . . Tad nematuoki jų kančių savo teisingumo saiku, Viešpatie, ir nepriskirki atsakomybės už jų kančias budeliams, kad jie pajėgtų pakelti siaubingą kaltę. Tebūna jiems atmokėta kitokiu būdu.

Baudėjų ,skundikų, išdavikų ir visų blogos valios žmonių naudai įskaityki kitų drąsą  ,dvasinę stiprybę, nusižeminimą, orumą, nuolatinę vidinę kovą ir neįveikiamą viltį, šypseną, nudžiovinančią ašaras, meilę, sudaužytas širdis, kurios liko tvirtos ir pasitikinčios net mirties akivaizdoje.Taip, net didžiausios silpnybės akimirkomis.

Visa tai tebūna padėta priešais Tave, Viešpatie, už nuodėmių atleidimą, kaip  išpirka už teisingumo triumfą; tebūna skaičiuojamas gėris ,o ne blogis Teliksime mes savo priešų atmintyje ne kaip  jų aukos, ,ne kaip jų košmaras, ne kaip šmėklos, sekančios jiems įkandin ,bet kaip ramstis jų kovoje, siekiant sunaikinti nusikalstomų aistrų įniršį. Nieko daugiau mes nereikalaujame.

O kai visa tai bus baigta, leiski  gyventi mums , žmonėms tarp žmonių ,ir ramybė tesugrįžta į mūsų vargšę žemę.

Ramybė geros valios ir kitiems žmonėms “

Pirmininko pranešimai
Pranešimai spaudai
Apie mus rašo
Naujienos
Viešieji pirkimai

Užuojautos
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai