Panevėžio m. žydų bendruomenė. 2016 m. veiklos ataskaita

PŽB šalia tradicinių švenčių ir renginių organizavimo 2016 m. sausio 26 d. ir rugsėjo 23 d. minėjo Holokausto dieną buvusiose žydų kapinėse,  prie memorialo “Liūdinti žydų motina” ir Kurgonavos miške, Žaliojoje girioje ir Staniūnų miške. Mitinguose dalyvavo  Panevėžio visuomenė, moksleivija, Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas, Tarybos nariai ir Panevėžio žydų bendruomenės nariai.
PŽB atstovai, minėdama žydų Holokaustą, aplankė visas masinių žudynių vietas ir kapines, esančias Panevėžio  apskrityje. Nutarta su vietiniais valdžios atstovais atkreipti daugiau dėmesio į minimų vietų tvarką ir priežiūrą.
Edukacinė programa
2016 m. PŽB suaugusieji ir vaikai rugsėjo 30 dieną aplankė vieną iš baisiausių tragiškų vietų Lenkijoje, Aušvico – Birkenau koncentracijos stovyklas.
Izraelio ambasados Lietuvoje ir PŽB iniciatyva 2016 m. sausio 13 d. Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje vyko susitikimas su Panevėžio m. mokyklų ir gimnazijų jaunimu. Susitikime ambasadą atstovavo Liana Jagniatinskytė, kuri papasakojo susirinkusiems apie Izraelį. Pilnoje salėje buvo kalbama apie Izraelio istoriją, paskutinius pasiekimus mokslinėje srityje ir inovacinėje veikloje. Lapkričio 17 dieną PŽB dalyvavo tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime , kurį organizavo Panevėžio Paltaroko gimnazija.
PŽB lapkričio 14-16 dienomis dalyvavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro  organizuotame tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime. Renginyje dalyvavo ir atstovai iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, bei  kitų mokyklų ir gimnazijų.
Rugsėjo  22 dieną PŽB patalpose vyko renginys-viktorina, skirta ,,Lietuvos žydų genocido dienai“ paminėti. Renginyje dalyvavo 5-ios Panevėžio miesto gimnazijos ir mokyklos.
Balandžio 8 dieną PŽB vyko dokumentinio filmo filmavimas apie Panevėžio miesto žydų tarpukario architektūrą. Pirmininkas G. Kofman papasakojo atvykusiam režisieriui ir svečiams iš Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokyklos apie Panevėžio žydų istoriją.
2016 m. sausio 27 d. PŽB nariai dalyvavo konferencijos darbuose Ariogaloje, o rugpjūčio 28 dieną dalyvavo Biržų žydų atminimo eisenoje.
2016 m. vasario 11 d. PŽB atstovai dalyvavo konferencijoje Kaune, skirtoje holokausto temai.
Izraelio ambasados Lietuvoje iniciatyva 2016 m. sausio 13 d. Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje vyko susitikimas su Panevėžio m. mokyklų ir gimnazijų jaunimu. Panevėžio jaunimas susipažino su Izraeliu.
Sausio 27 d. Ariogaloje vyko konferencija, skirta Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimui. Renginyje dalyvavo PŽB nariai kartu su Aukštaitijos regiono mokyklų ir gimnazijų atstovais.
2016 m. lapkričio 11 d. PŽB  surengė Šabato chalos kepimo šventę. Chalos kepime  dalyvavo Panevėžio švietimo skyriaus atstovai, mokytojai, Panevėžio žydų bendruomenės nariai.
Svečiai
PŽB lankėsi garsus režisierius Borisas Maftsira iš Izraelio. Šis vizitas buvo suplanuotas tam, kad įamžinti Lietuvos didvyrių, kurie gerbė žydus, atminimą. Apie savo tėvo ir senelio šeimos istoriją holokausto metu, kai jie, rizikuodami savo gyvybėmis, gelbėjo žydus. Pagal šį scenarijų taip pat  bus sukurtas dokumentinis filmas, kurį remia Jadvašemo muziejus tikslu įamžinti kuo daugiau istorijos faktų apie žydų holokausto likimą.
Balandžio 6 dieną PŽB vyko renginys, kurio metu trumpu vizitu lankėsi garbingi svečiai. Vienas jų, tai  Lee J. Seidler.
2016 m. balandžio 14 dieną PŽB su vizitu aplankė delegacija iš JAV pagal Howardo Margol programą.
Liepos 14 d. PŽB apsilankė garsūs svečiai iš JAV Philip S. Shapiro su žmona Aldona. Jo dėka Rokiškyje šiandien yra išlikę išsaugotos žydų kapinės ir Philip Shapiro pastangomis buvo surinkta nemaža suma pinigų, kad ten pastatyti paminklą, naują tvorą bei naujus vartus.
2016m. rugpjūčio 8 d.  PŽB aplankė svečiai iš Anglijos.
2016 m. liepos 4 d. Panevėžio bendruomenėje apsilankė džiazo ansamblis iš Baltarusijos, Bobruisko miesto. Tai mišrus ansamblis, kuriame yra narių žydų bei baltarusių. Visi nariai dirba Bobruisko mieste vaikų muzikos mokykloje.
2016 m. liepos 28 d. PŽB lankėsi svečiai iš 7-ių Amerikos valstijų - rabinai, jų žmonos ir vaikai su dideliu susidomėjimu aplankė Panevėžio miestą ir susipažino su žydų paveldu mūsų mieste.
Panevėžio miesto žydų bendruomenės patalpose  80 žmonių grupė peržiūrėjo 1932 metų dokumentinį filmą apie Panevėžio Ješivą, jos pagrindinį rabiną Josifą Kahanamaną ir žydus, gyvenusius mieste tuo laikmečiu.
PŽB 2016 m. aplankė svečiai iš Meksikos "Dalia Mazūra", svečiai iš JAV atvykę nuo profesoriaus Keith W Kaye.
2016 m. lapkričio 16 d. į Panevėžio miesto žydų bendruomenę atvyko viešnia iš Londono Sofija Guliak. Čia ji atvyko norėdama daugiau sužinoti apie savo šeimos praeitį. Viešėdama Panevėžyje ji aplankė prosenelių namą, stovintį Kranto gatvėje, o taip pat seniausias  Panevėžio žydų kapines, kur palaidoti jos giminaičiai.
2016 m. spalio mėn. 8 dieną į Panevėžį atvyko J.D.C. atstovai - mecenatai, gyvenantys Bostone, Don Wertlieb ir Lorre Polinnger, kurie užsiima labdaringa veikla.
Vasario 15 d. PŽB aplankė Argentinos Rabinato žydų federacijos Izraelitų vadovas Rabinas Shmuel Arieh Levin. Vizito tikslas – sužinoti ir savo akimis pamatyti, kaip gyvena žydų bendruomenė Panevėžyje, sužinoti jos istoriją, susipažinti su visame pasaulyje žinomos Ješivos istorija, gauti kuo daugiau informacijos apie Ješivos įkūrėją rabiną Josefą Kahanemaną.
2016 m. birželio 21 d. PŽB aplankė moterų Ješivos delegacija iš Izraelio.
2016 m. liepos 17 d. J.D.C vadovas Baltijos šalims svečiavosi PŽB su gausia delegacija iš Amerikos, kuri rėmė pasaulinę J.D.C organizaciją.
Balandžio 7 dieną PŽB aplankė dvi jaunųjų rabinų grupės, kuriose buvo atstovų iš viso pasaulio šalių, tokių kaip JAV, Kanados, Anglijos, Prancūzijos, Izraelio, Tokijo, Ješivų.
Svečiai iš 7 Amerikos valstijų - rabinai, jų žmonos ir vaikai su dideliu susidomėjimu aplankė Panevėžio miestą ir susipažino su žydų paveldu mūsų mieste.
Mūsų bendruomenėje apsilankė garsūs svečiai iš JAV Philip S. Shapiro su žmona Aldona. Philip Shapiro dažnai aplanko Lietuvą.
Kelionės
2016 m. rugpjūčio 2 d. bendruomenėje jau yra tapusi tradicija kasmet aplankyti kaimyninius miestus, kur gyvena žydų bendruomenės. Šį kartą nariai aplankė Pasvalį, Latvijos miestus Bauską bei Rygos centrą.
PŽB nariai aplankė Varšuvą, Krokuvą, Osvencimą Lenkijoje.
Projektai
Balandžio 29 dieną, PŽB buvo aptartas projektas su Dievo Apvaizdos vienuolyno generaline vyresniąja seserimi Jūrate Marcinkevičiūte ir seserimi  S. Klara – Hana Bivil dėl Marijos Rusteikaitės atminimo įamžinimo Panevėžyje.
Pergalės diena Panevėžio žydų bendruomenėje buvo paminėta ir gegužės 8, ir gegužės 9 dienomis. Gegužės 8 d. Panevėžio žydų bendruomenės nariai padėjo vainikus prie paminklo, skirto žydų atminimui ,,Geto vartai“. Buvo uždegtos žvakės ir paminėti žuvusieji Panevėžio miesto žydai, taip pat ir visi Europos žydai, nekaltai nukankinti per II pasaulinį karą masinių žudynių vietose Panevėžyje ir daugiau nei 200 vietų visoje Lietuvoje.
Michailui Grafmanui sukanka  70 metų, tai puikus jubiliejus ir ilgo sunkaus gyvenimiško kelio nuopelnas. Jubiliato šeimos istorija yra įspūdinga.
2016 m. rugpjūčio 23 d. Panevėžyje vyko projektas "Glass Jazz". Europoje šis renginys vienintelis, kuomet meninis stiklas susilieja su džiazu. Simpoziume dalyvavo svečiai iš Izraelio Louis Sakalovsky, jo seneliai gyvena Panevėžyje ir Kupiškyje. PŽB padėjo organizuoti aktyvų dalyvavimą simpoziume.
Renginiai
2016 m. sausio 14 d. panevėžiečiai pagaliau sulaukė ir susipažino su foto paroda, skirta Popiežiaus Pranciškaus viešnagei Izraelyje. Ekspoziciją atidaryta Izraelio ambasados Lietuvoje, kuri sausio 26 d. minės savo sėkmingos veiklos metines, iniciatyva.
2016 m. lapkričio 17 dieną PŽB atstovai su pirmininku dalyvavo tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime, kurį organizavo Panevėžio Paltaroko gimnazija.
2016 m. balandžio 20 d. PŽB organizavo koncertą “Muzika, kaip geriausias tiltas tarp visų tautų”, ansamblis Amerikos virtuozai. Koncerte dalyvavo ansamblio "Lietuvos Jeruzalė" muzikantai: Borisas Traubas (smuikas), Henrikas Marcinkus (altas), Valentinas Kaplūnas (violončelė). 

Panevėžio m. žydų bendruomenė. 2017 m. veiklos ataskaita.

 

PŽB šalia tradicinių švenčių ir renginių organizavimo 2017 m. sausio 26 d. ir rugsėjo 23 d. minėjo Holokausto dieną buvusiose žydų kapinėse,  prie memorialo “Liūdinti žydų motina” ir Kurgonavos miške, Žaliojoje girioje ir Staniūnų miške. Mitinguose dalyvavo  Panevėžio visuomenė, moksleivija, Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas, Tarybos nariai ir Panevėžio žydų bendruomenės nariai.

PŽB atstovai, minėdama žydų Holokaustą, aplankė visas masinių žudynių vietas ir kapines, esančias Panevėžio  apskrityje. Nutarta su vietiniais valdžios atstovais atkreipti daugiau dėmesio į minimų vietų tvarką ir priežiūrą.

Edukacinė programa

Rugsėjo 23 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenė minėjo Holokausto dieną. Buvusiose žydų kapinėse, prie paminklo "Geto vartai", prie memorialo "Liūdinti žydų motina" susirinko Panevėžio m. visuomenė, gimnazijų moksleiviai ir pedagogai,, politikai ir kiti atstovai. Pagal žydų tradicijas prie memorialo buvo padėti akmenėliai, uždegtos žvakės. Kurganavos miške buvo paminėtis 8 tūkstančiai Panevėžio miesto ir rajono žuvusiųjų žydų gyventojų, o masinių žydų žudynių vietoje Žaliojoje girioje padėti vainikai, pagerbta 5,5 tūkstančio Holokausto aukų.

Trečią Pesach šventės dieną Panevėžio miesto žydų bendruomenėje apsilankė gausi svečių delegacija – 40 Panevėžio apskrities mokytojų. Mokytojai dalyvavo seminare, kurio metu jiems buvo pasakojama apie žydų tautos tradicijas, papročius bei gyvenimą.

Balandžio 21 d. Panevėžio m. žydų bendruomenė kartu su J. Miltinio gimnazija pakvietė miesto mokymo įstaigas, Savivaldybės tarybos narius į asociacijos „Rokiškio teatras“ spektaklį „Nutildytos mūzos“. Šis spektaklis tai edukacinė priemonė, supažindinanti su tamsiuoju žydų ir pasaulio istorijos tarpsniu, paliečianti itin tragišką žydų tautos istoriją.

Gruodžio mėn. Panevėžio miesto žydų bendruomenė, pravesdama edukacinį darbą pakvietė Rožyno progimnazijos tolerancijos centro vadovę G. Žilytę  kartu su mokiniais į susitikimą, kuris skirtas Chanukos šventei. Ji švenčiama prieš prievartą, prieš priespaudos tamsą, už laisvę ir šviesią ateitį. Mokiniams buvo papasakota apie judėjų kovą prieš Sirijos graikus ir paaiškinta istorinių įvykių esmę.

Seminaras „Tiltas iš praeities į ateitį“ vykdo kartu su Panevėžio Rožyno progimnazijos tolerancijos centro moksleiviais. Paraleliai kartu su edukacinėmis pamokomis kartu su mokiniais nagrinėjama Holokausto tema.

 Rugsėjo  21 dieną PŽB patalpose vyko renginys-viktorina, skirta ,,Lietuvos žydų genocido dienai“ paminėti. Renginyje dalyvavo 5-ios Panevėžio miesto gimnazijos ir mokyklos.

 2017 m. lapkričio 22 dieną Panevėžyje pristatyta knyga „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“. Pristatyme dalyvavo Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai, svečiai iš Biržų, Kupiškio, Radviliškio. Konferencija sukėlė didelį svečių ir Panevėžio miesto žydų bendruomenės narių susidomėjimą. Buvo užduota daug  klausimų: venas iš jų - ar yra koks nors oficialus dokumentas pagal kieno nurodymą lietuviai šaudė savo bendrapiliečius žydus.

Svečiai

2017 birželio 15 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenėje lankėsi Brozinų šeimos giminaičiai. Art  Pushkinas ir jo žmona Joann gyvena USA Long Island. Art Pushkinas yra Mildred Miller sūnus, Many Raf anūkas, Rivkos dukros Aiziko Brozino proanūkis.  Jo proproseneliai Rafų ir Brozinų šeimos gyveno Panevėžyje ir turėjo siuvėjų amatus.  Benjamino Zuskino šeima ir Brozinų šeima buvo  artimi giminaičiai. Ponas A. Pushkinas papasakojo savo plačios šeimos istoriją, kurie  gyveno Panevėžyje  iki  Pirmojo pasaulinio karo ir po jo. Suplanavus vizitą, A. Pushkinas  atsiuntė savo protėvių gyvenimo istorijos aprašymą ir nuotraukas,  iš kurių galima daryti išvadą, kad buvęs proprosenelis Aizikas  Brozinas ir jo žmona Fruma Berkovič  buvo ne tik aktyviais Panevėžio m. žydų bendruomenės nariais, bet ir vykdė labdaringą veiklą.

Birželio 13 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė Shaptai Cionas su šeima  žmona ir vaikais. Šeimos nariams jis norėjo parodyti masines žydų žudynių vietas, kur 1941 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais buvo sušaudyta 90 proc. Panevėžio žydų bendruomenės. Kartu su PŽB pirmininku Gennady Kofman jis apžiūrėjo archyvinius dokumentus ir nuotraukas, kuriose 1951 – 1960 m. įamžinti likę gyvi žydai. Bežiūrint nuotraukas, Shaptai pateikė naujos svarbios informacijos apie nuotraukose užfiksuotus žmones ir įvykius. Taip pat pateikė faktus apie žydus, gyvenusius iki karo Panevėžyje ir po karo savo lėšomis pastačiusius paminklą nekaltiems žuvusiems žmonėms.

Gruodžio mėn. Panevėžio miesto žydų bendruomenę aplankė svečiai iš Izraelio, Netivoto miesto, kurie kartu su rabinu Pinchu Koen uždegė Chanukos žvakes. Apie 20 žmonių delegacija susitelkė maldai, dievo garbinimui, dainavo Chanukos dainas. Visus juos vienija tikėjimas Aukščiausiuoju ir gilinimasis į Talmudą.

Svečiai susipažino su Panevėžio žydų gyvenimu, ypatingą dėmesį skyrė religinei veiklai bei Panevėžio žydų rabinams: A. A. Grozbuh, N. Kagan, J. Š. Kahaneman, M. N. Mihel, M. Brener, kurie paliko ryškų žydų tautos pėdsaką Lietuvoje.

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje apsilankė Ilja Veisas.  Šiuo metu jis gyvena Izraelyje, tačiau šeimos  šaknys  Panevėžyje. Senelis Bensionas Veisas taip pat gimė ir augo Panevėžyje.  Ilja Veisas  gimė Panevėžyje ir 1939 m. pradėjo lankyti Hebrajų gimnaziją. Du jo broliai  1932 m. emigravo į PAR.

Liepos 25 d.Bendruomenėje apsilankė garsi Joselio Levino šeima kartu su anūkais ir proanūkiais. Vizito tikslas – surasti kuo daugiau informacijos, archyvinių dokumentų apie savo šeimos - tėvo, motinos ir senelių gyvenimus. Panevėžyje Joselis Levinas gimė ir užaugo, o Holokausto metu prarado visą savo šeimą, todėl atvyko  pagerbti savo senelį Meyer Levin ir močiutę Sare Mere Feigel Levin.

Į Panevėžio m. žydų bendruomenę birželio 29 dieną atvyko trisdešimties žmonių grupė. Jie yra Niujorko universiteto „Yeshiva University“ mokiniai.  Kartu su jais atvyko rabinas Shoshana  Hershel  Schechter . Šioje religinėje grupėje buvo žmonės iš Izraelio ir Kanados.  Nežiūrint į tai, kad svečiai gerai žino garsios Kahanemano šeimos istoriją  ir buvusią  Panevėžio Ješivą , kuri ir šiandien egzistuoja bei  veikia Bnei Brako mieste, jie su didžiuliu malonumu ir smalsumu prisilietė prie religinės mergaičių gimnazijos „Javne“ sienų. Taip pat aplankė Panevėžio žydų kapines, buvusias Ješivas, domėjosi  dabartiniu žydų gyvenimu Panevėžyje.

Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė David Dworkin su dukra Emily Dworkin iš Anglijos.  Jis papasakojo  liūdną  gimainaičių istoriją.  Plati Dworkin giminė gyveno  Ramygaloje, Krekenavoje, Raguvoje, Panevėžyje. Prasidėjus karui didelė dalis šeimos narių kartu su Panevėžio m. žydais  buvo paimti į getą ir sušaudyti Pajuostėje Kurganavos miške.

Rugpjūčio 10-ąją  į Panevėžio m. žydų bendruomenėje svečiavosi  Stephanie Stolin iš Paryžiaus. Ji ieškojo duomenų  apie savo senelį  Leo Berger, kuris gimė Subačiuje, mokėsi Panevėžio ješivoje, o suaugęs 1910 metais emigravo į Londoną, vėliau į Ameriką.  Kiti jos giminaičiai taip ir liko gyventi Subačiuje. Močiutė, jos  dukra Lėja Berger , brolis Mordechaim  1941 m. žuvo Subačiuje Holokausto metu.

Lapkričio mėn. Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi svečias iš Japonijos Susumu Nakagawa. Pokalbio metu buvo paliesta Sugiharos tema, kada Japonijos konsulas Lietuvoje išdavė “Gyvenimo vizas”, kurios leido išsigelbėti daugiau nei tūkstančiui žydų nuo holokausto. Susumu Nakagawa, kaip ir visi japonai tuo labai didžiuojasi.

Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė grupė žmonių, kurie jau keturis metus nagrinėja žydų paveldą, gilinasi į jų praeitį.

Gegužės 2 dieną Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi svečiai iš Pietų Amerikos, juristai Džonatanas ir Rašelė Šliozbergai. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman papasakojo svečiams apie Panevėžio krašto žydų istoriją, bendruomenės renginius, skirtus žydų istorijai studijuoti, kitus socialinius, edukacinius, kultūrinės veiklos darbus. Svečius ypač sudomino istorija apie žydų kapines Panevėžyje. Pasinaudodami proga svečiai iš PAR aplankė Panevėžio m. žydų kapines ir sužinojo tragišką istoriją, kuomet 1966 m. kapinės buvo sunaikintos, o antkapiai panaudoti Juozo Miltinio teatro dekoratyvinės sienos apdailai.

Kovo mėn. Panevėžio m. žydų bendruomenę aplankė 6 ješivų Chaim Berlin, Toras Moshe, Bais Yisroel, Ateres Yisroel, Gevat Shaul, Chafetz Chaim abiturientai, kurie mokėsi Jerusalime ir jų grupės vadovas Rabbi Uri Silver. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman papasakojo svečiams apie Panevėžio krašto žydų istoriją nuo XVII a.  iki tarpukario laikų, kada Lietuva atkūrė Nepriklausomybę, kuomet žydams buvo suteikta galimybė vystyti bendruomenės veiklą.

Birželio 23 d. bendruomenėje apsilankė Leonard  Mirvis  ir sesuo Aneta Sinar (Mirvis), kurie šiuo metu gyvena  Pietų Afrikoje  ir Kalifornijoje. Brolis ir sesuo papasakojo apie savo senelius ir tėvus, kurie gimė Panevėžyje, įgijo išsilavinimus, vėliau būdami  darbuotojais kūrė miesto infrastruktūrą, darbo vietas, o vėliau  šeimas ir dėl įvairių priežasčių emigravo į kitas šalis. Mirvis šeimos kelionės tikslas apžiūrėti  Panevėžio miestą, kuriame gimė,  užaugo  seneliai ir tėvai. 

Kelionės

2017 m. rugpjūčio 5 d. Panevėžio m. žydų bendruomenė ir jos jaunimo iniciatyvinė grupė buvo pakviesti į Latvijos miestą Ventspilis gimtadienį. Kelionės metu Joniškyje buvo apžiūrėtos atstatytos ir atrestauruotos dvi sinagogos, Žagarėje bendruomenės nariai aplankė paminklą Holokausto aukoms atminti.

Projektai

2017 m. spalio 27 dieną buvo įvykdytas projektas dėl stelos atidengimo  Marijos Rusteikaitės atminimui Panevėžyje. Šis žingsnis yra pirmas Lietuvoje, kada Lietuvos žydai pagerbė gelbėtojos holokausto metu Dievo apvaizdos seserų kongregacijos vienuolę, visuomenininkę, medikę, pedagogę Mariją Rusteikaitę.

Projektas  pastatant memorialinę stelą  Marijai Rusteikaitei, kurioje trumpai aprašyti Pasaulio Tautų Teisuolės nuopelnai  įvykdytas.  Jį dalinai  rėmė Geros Valios Fondo  ir Panevėžio  m. žydų bendruomenės narys Jurijus  Grafmanas. Tai naujas istorinis lapas Panevėžio mieste, kuris suteikia Panevėžio ir visos  Lietuvos jaunimui ugdyti toleranciją, formuoti teisingą nacionalinį požiūrį.

Projektas „Tiltas iš praeities į ateitį“. Jį vykdo Panevėžio Rožyno progimnazija kartu su partneriu Panevėžio m. žydų bendruomene. Rugsėjo 21 d. miesto savivaldybės patalpose vyko Rožyno progimnazijos vyresnių klasių moksleivių pieštų plakatų paroda. Jau tapo tradicija demonstruoti plakatus Panevėžio miesto visuomenės apžiūrai, kad jie galėtų susipažinti ne tik su meniniu plakato apiforminimu, bet ir tragiška Lietuvos žydų tema Holokausto metu.

Renginiai

2017 m. lapkričio 22 dieną Panevėžyje buvo pristatyta knyga „Holokaustas nacių okupuotose Rytų ir Vakarų Europos valstybėse: tyrimai ir atmintis“. Pristatyme dalyvavo Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai, svečiai iš Biržų, Kupiškio, Radviliškio.

Balandžio 6 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenė kartu su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešąja biblioteka organizavo koncertą, pasitinkant ŠV. Velykas ir žydų Pesach šventę „Iš užmirštos knygos“. Bibliotekos kuluaruose koncertavo  Lietuvoje puikiai žinomi artistai – Judita Leitaitė (mecosopranas), Borisas Trauba (smuikas) ir Rūta Mikelaitytė – Kašubienė (fortepijonas).

Gruodžio mėn. Kupiškyje vyko tarptautinė  konferencija. Joje pristatytos dvi knygos apie žydų gyvenimą iki Antrojo pasaulinio karo.  Medžiaga surinkta Kupiškėnų, istorikų, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojų dėka. Konferencijos eigoje savo pasirodymą pristatė Kupiškio muzikos mokyklos moksleiviai, kurie grojo žydų melodijas.

Rugsėjo 1 dieną paminėta Europos žydų kultūros diena.  Laisvės aikštėje koncertavo grupė Rakija Klezmer Orkestar, kuri atlieka  klezmerių tradicinę žydų muziką. Koncerto vedančioji prieš kiekvieną muzikinį kūrinį pasakojo apie žydų muzikantus, kurie gyveno Lietuvos Štetluose ir paliko reikšmingą kultūrinį palikimą. Lietuvos kultūros ministerijos, kultūros tarybos, Kultūros paveldo departamento  ir Panevėžio miesto savivaldybės dėka ir buvo suorganizuotas šis nuostabus koncertas.

 

 

 

Panevėžio m. žydų bendruomenė. 2018 m. veiklos ataskaita.

Panevėžio m. žydų bendruomenė 2018 m. veiklos ataskaita .

PŽB šalia tradicinių švenčių ir renginių organizavimo 2018 m. sausio 26 d. ir rugsėjo 23 d. minėjo Holokausto dieną buvusiose žydų kapinėse, prie memorialo “Liūdinti žydų motina” ir Kurgonavos miške, Žaliojoje girioje. Mitinguose dalyvavo Panevėžio visuomenė, moksleivija, Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas, Tarybos nariai ir Panevėžio žydų bendruomenės nariai. PŽB atstovai, minėdami žydų Holokaustą, aplankė visas masinių žudynių vietas ir kapines, esančias Panevėžio apskrityje.

Edukacija

 2018 m. birželio 11 dieną į Panevėžio m. žydų bendruomenę kreipėsi Monika Šinkūnaitė prašydama padėti organizuoti projektą „Orientacinis pasivaikščiojimas“ ir diskusiją „Žydų kultūra Panevėžyje“. Organizatorės M. Šinkūnaitės projekto tikslas - pritraukti kuo daugiau jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių bei miesto visuomenę, kad galėtų susipažinti su žydų paveldu mieste. Birželio 29 dieną įvyko orientacinis pasivaikščiojimas „Žydų keliais“ - Panevėžio istorinėmis žydų paveldo vietomis.

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi Panevėžio rajono Dembavos progimnazijos klasių mokiniai kartu su mokytojais. Jie įsteigė progimnazijos tolerancijos centrą ir nori bendrauti su Panevėžio žydų bendruomene.

Renginiuose, skirtuose žydų genocido aukų paminėjimui gausiai dalyvavo miesto gimnazistai ir moksleiviai: Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos, J. Balčikonio, V. Žemkalnio, J. Miltinio gimnazijų ir M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokytojai ir moksleiviai. Šios mokymo įstaigos yra Panevėžio žydų bendruomenės partneriai ir paskutinius dešimt metų iš eilės dalyvauja renginiuose, skirtuose Lietuvos žydų holokausto istorijos mokymuisi ir nagrinėjimui. Buvo pravesta trumpa viktorina, kurios metu moksleiviai su malonumu atsakinėjo į užduotus klausimus. Sekanti viktorinos užduotis - improvizacijų Holokausto tema pristatymas.

Michailas ir Jelena Kofman  dalyvavo skautų stovykloje.

Renginiai

2018 m. vasario 4 dieną vyko atsisveikinimo spektaklio „Visada tavo. Ana Frank“ pasirodymas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro scenoje. Peržiūroje dalyvavo Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai. Renginys dramos teatre baigėsi operos solisto, tenoro Rafailo Karpio koncertu.

2018m. kovo 8 d. konferencijoje „Iškilios  krašto moteris“, kurios įnešė didžiulį indėlį į kultūros, švietimo, sveikatos, pramonės ir kitas svarbias veiklos sritis ne tik Panevėžyje, bet ir Lietuvoje“, –  dalyvavo ir skaitė pranėšimą  Panevėžio m. žydų  bendruomenės pirmininkas  Gennady Kofman.

Panevėžio m. savivaldybėje kovo 13 d. vyko paroda skirta paminėti Liudviką  Zamenhoftą , esperanto kalbos kūrėją. Renginyje ,skirtame paminėti  L. Zamenholfo nuopelnus  dalyvavo Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai.

2018 metais labdaros fondas "Rusijos žydų kongresas" kartu su Lietuvos ambasada Rusijoje suorganizavo renginį, skirtą Lietuvos Pasaulio Tautų Teisuoliams, kurie rizikuodami savo ir savo šeimos narių gyvybėmis, gelbėjo pasmerktus mirti žydus. Į renginį buvo pakviesti atstovai iš Lietuvos žydų bendruomenės bei Pasaulio Tautų Teisuolių artimieji. Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos ambasadorius Rusijoje J. E. Remigijus Motuzas, Pasaulio Tautų Teisuolio Kazio Griniaus giminaitis Kauno miesto Kazio Griniaus vardo progimnazijos direktorius Stanislovas Šimanauskas, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės pavaduotojas Leonidas Melnikas ir Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas - LŽB Tarybos narys Gennady Kofman.

 Birželio 15 dieną Pušalote įvyko konferencija dėl Pušaloto miestelio žydų paveldo objektų: Pušaloto sinagogos ir „Joškės namo“ įprasminimo ir pritaikymo bendruomenės reikmėms ir išsaugojimo. Šios konferencijos organizatoriai: Pasvalio raj. Savivaldybės administracija ir jos meras G. Gegužinskas, LR Seimo narys A. Matulas, Pušaloto miestelio seniūnė P. Stravinskienė ir Pušaloto bendruomenės pirmininkas A. Kumpauskas, kuris ir yra pagrindinis idėjos sumanytojas. Visa konferencijos delegacija – J. E. Izraelio ambasadorius A. Maimon, Kultūros paveldo departamento atstovas, Pušaloto bendruomenės nariai, Panevėžio žydų bendruomenės nariai bei visuomenė apžiūrėjo sinagogos pastatą. Buvo tvarkoma kapinių teritoriją.

Gruodžio 18 dieną senųjų žydų kapinių teritorijoje atidengtas informacinis stendas. Ši idėja kilo Panevėžio žydų bendruomenes nariams. Tikslas- informuoti apie žydų kapinių istoriją.

Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimo šventės proga Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai buvo pakviesti švęsti drauge su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindine mokykla, taip pat dalyvauti Panevėžio Kraštotyros muziejuje tautodailininko A. Petrulio parodos „Dovana Lietuvai ir muziejui“ atidaryme.

 Jau trečią kartą ansamblis „Amerikos virtuozai“ kartu su vadovu Čarlzu Borowsky aplankė Lietuvą su koncertų ciklu, kurie pravedami Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje . Šį projektą paruošė smuikininkas iš Vilniaus Borisas Traubė kartu su Panevėžio žydų bendruomenės pirmininku Gennady Kofman, kaip dovaną Panevėžio gyventojams, kaip dovaną Panevėžio miesto gimtadienio proga, 100 metų Lietuvos atkūrimo.

Panevėžio m, žydų bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo  visose „Makabiados‘‘ varžybose ir laimėjo daug prizinių vietų.

2018 rugpjūčio mėn. P.ž .b. nariai dalyvavo susivienijimo ir vasaros sezono uždarymo šventėje „Barbekiu“ Vilniuje.

Panevėžio m. žydų bendruomenes nariai dalyvavo šventėje  Šiauliuose Šiaulių krašto žydų bendruomenėje.

Kelionės

Rugsėjo 2-osios rytą pagal projektą susijusį su Holokausto minėjimu Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai vyko į kaimyninės šalies sostinę – Rygą. Kelionės tikslas – daugiau sužinoti apie holokausto vietas Latvijoje .Ekskursijos metu gidas supažindino su miesto istorinėmis vietomis, papasakojo apie tragišką Latvijos žydų likimą, Latvijos getą. Bendruomenės nariai apsilankė buvusio Rygos geto teritorijoje . Rygos Maskavas Forštate - unikali vieta, apstatyta mediniais namais su langinėmis, kai kur dar išraižyta senų, akmenimis grįstų gatvelių. Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai ekskursijos metu aplankė Jūrmalą, kur susipažino su miesto istorija. Vakarinė programa baigėsi Latvijos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kuriame su dideliu susižavėjimu buvo peržiūrėtas baletas „Miegančioji gražuolė“.

Svečiai

Per 2018 metus  Panevėžio m. žydų bendruomenė aplankė daug svečių iš įvairiausių pasaulio šalių: Kanados, Izraelio, Vokietijos, JAV, Australijos ir kt.

Pagal projektą buvo numatyta sveikatingumo programą (masažai, baseinas).

Per 2018 buvo įrengtas kambarys , kur vyko savaitinei Toros mokymai bei kiti renginiai, vyko lektorių klubai.

 

Įstatai
Valdyba
Metinė ataskaita
Kontaktai
Susirinkimai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai