1920 metais Kupiškio miestelyje gyveno 2228 gyventojai – lietuviai, žydai. Visuomeniniame gyvenime aktyvūs buvo žydai. 1920 metų pradžioje, vykstant rinkimams į Kupiškio miestelio Tarybą, kandidatais buvo iškelti ir žydų tautybės vyrai. Laimėjus rinkimus Tarybos nariais buvo patvirtinti: Lešinas, Menkinas, Traubė, Kovalskis, Leicas, Kacas, Tarybos pirmininku – B. Alperavičius, o 1920 metų liepą burmistru – Lešinas.

1941 metų birželio 22 dieną prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas skaudžiai palietė Kupiškio krašto žydų likimą. 1941 metų liepos mėnesį miestelio žydai buvo suvaryti į getą Sinagogos–P. Pajarskio gatvių kvartalą. Žydus varė už miesto prie Laisvamanių kapinių ir ten sušaudė. Žuvo apie 1000 Kupiškio, Viešintų gyventojų. Keturiasdešimt žydų šeimų ryžosi bėgti į Rusijos gilumą su besitraukiančia kariuomene. Jie liko gyvi. Vėliau, sugrįžę į Lietuvą, jie įsikūrė Vilniuje, Panevėžyje, Kaune.

2004 metais Kupiškio Laisvamanių kapinėse buvo pašventintas antkapis, o prie buvusios sinagogos (dabar Viešoji biblioteka) atidengta lenta genocido aukoms atminti.

Kupiškio krašto žydų šaudymo vietos:

1941 metų liepos mėn. Subačiaus seniūnijoje, Ilčiūnų pilkapyne, vadinamame Milžinų kapais, nužudyta apie 80 žmonių.

Laisvamanių kapinėse nužudyta apie 1000 Kupiškio, Viešintų gyventojų.

Taikos g. prie vandentiekio bokšto buvusiose žydų kapinėse.

Holokaustas Panevėžyje
Žydų žudymai Troškūnuose
Pasvalio žydų tragedija
Rokiškio holokausto aukos
Biržų holokaustas
Kupiškio žydų holokaustas
Ramygalos žydų tragedija
Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai