Pagrindinė PŽB veikla yra vykdoma per programą "Klubinis darbas HESED". Tai švietėjiška programa, kur kiekvieną savaitę vyksta susitikimai su rašytojais, publicistais, istorikias ir visuomeninias veikėjais iš Lietuvos ir užsienio. Iš anksto sužinome, kad atvažiuoja svečiai iš užsienio tokie kaip Joselis Malovany (pasaulyje žinomas kaip vienas pagrindinių kantorius), režisierius ir reenginių organizatorius P. Tucker.

      Dažnai į svečius atvažiuoja jauni Pasaulio ješiboto rabinai ir studentai, susipažinti su Panevėžio m. istorija, aplankyti istorinių vietų, susipažinti su PŽB nariais. 

Klubinis darbas su vaikais :
                           PLANAS
                2010.01.01 - 2011.01.01
                                    
2010.05.31-06.09 - išvyka į gamtą  mokslo metų pabaigimo proga             
2010 06.20 -2009.08.25 - vasaros  stovyklos
2010.09.17 - vaikų pamokėlė „Roš-ha-Šana šventė ir jos papročiai“, 
2010.10.12 - vaikų pamokėlė „Šeštadienio šventimo papročiai“                     
2010.11.16 - pamokėlių įspūdžiai ant popieriaus                                     
2010.12.14 - vaikų pamokėlė „Chanuka ir jos papročiai“     2010.12.20 - žiemos stovykla
2010.01.25 - pamoka vaikams „Holokaustas - kas tai? Jo svarba žydų  žmonėms.

Panevėžio lėlių vežimo teatro, Panevėžio kraštotyros muziejaus, susijusio su miesto gimtadienio švente 2010-09-07 aplankymas.
2010-09-23 dalyvavimas renginyje "Žydų genocido diena Lietuvoje".

Bendri vaikų, jaunimo ir suaugusių PŽB narių renginiai:
- apsilankymas baseine;
- susitikimas su Panevėžio rašytoja J. V. Čiplyte;
- hebrajų kalbos pamokėlės;
- susipažinimas su žydų įstatymais.     
Vykdomos vaikų socialinės programos.  
   

Vidutinio amžiaus PŽB nariams turi "Hesed" klubą, kur pravedami tokie renginiai:
1. susipažinimas su Tora ir žydų tradicijomis;
2. šeštadienio sutikimai, istorija apie Šabą.
3. susitikimai ir paskaitos su vyriausiu Lietuvos rabinu Chaimu Buršteinu;
4. susitikimai su Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojais, bendradarbiavimas, archyvo apie žydų gyvenimą Panevėžyje surinkimas;
5. šachmatų ir šaškių čempionatai;
6. susitikimai su Panevėžio svečiais, žydais iš viso pasaulio;
7. susitikimai ir pokalbiai su žydų gelbėtojais ir jų vaikais;
8. socialinės programos vykdomos pagal susitarimą su LŽB Socialinio centro darbuotojais;
9. peržiūrimi filmai Holokausto filmai;
10. konferencijos, seminarai, forumai Holokausto tema su Panevėžio jaunimu iš miesto gimnazijų ir mokyklų;
11. susitikimai su Panevėžio nevyriausybinių organizacijų atstovais, pvz, Panevėžio moterų klubu "Veiklos moterys", sporto organizacijomis, meno ir kultūros organizacijos.
12. priėmimas ir aktyvus bendradarbiavimas su Panevėžio savivaldybės administracijos darbuotojais žydų kultūros paveldo išsaugojimu Panevėžio krašte, socialiniais, edukaciniais klausimais;
13. žydų masinių žudynių vietų aplankymas, priežiūra ir sutvarkymas;
14. švenčiami PŽB narių gimtadieniai.

Senjorai kartu su vidutinio amžiaus žmonėmis dalyvauja visose PŽB renginiuose.

Klubinis darbas Hesed
Šilti namai
Socialinės programos
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai