Protingi te išgirsta Holokausto raudą ir kančią

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena Panevėžio mieste prasidėjo mitingu žydų kapinėse, prie memorialo“ Liūdinti žydų motina“.Čia susirinko Panevėžio žydų bendruomenės nariai,miesto visuomenė,miesto meras Vitalijus Satkevičius, miesto tarybos narys Alfonsas Petrauskas.

    2005 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 60/7, kuri paragino visas pasaulio šalis kasmet minėti sausio 27 –aja kaip Tarptautinę Holokausto aukų atminimo diena. Organizatoriais šios rezoliucijos yra Austrija, Rusija, Izraelis ir JAV. Lietuvai rezoliuciją pasirašė prezidentas Valdas Adamkus.

   1945metais sausio 27 dieną Tarybinė armija išlaisvino Osvencimo koncentracijos stovyklą.Šiame lageryje vokiečių nacistai ir jų padėjėjai nužudė daugiau kaip 1.5mln žmonių, iš jų 1,1mln buvo žydai.Tie žiaurūs skaičiai yra tik dalis nužudytų ir nukankintų 6 mln. žydų, iš kurių 1,5mln vaikai. Lietuvoje naciai ir jų pagalbininkai  sušaudė 96 pr.žydų, o Panevėžyje ir jo apskrityje iš 14000 žydų žvėriškai nukankinta ir nužudyta 13500 žmonių. Masinėse žudynių vietose dalyvavo specialios „zonder komandos, o taip pat padėjėjai iš vietinių žmonių  Pvz: Panevėžio geto įkurtas 1941.07.07 ir likviduotas 1941.08.17.Vietiniai gyventojai yra liudininkai žudymo egzekucijos: kad žydus vedė tariamai į darbus,o faktiškai vedė į Pajuostę,kur keletą parų laikydavo prieš sušaudymą. Po to vesdavo prie iš anksto iškastos duobės ir sušaudydavo.

      Miesto meras Vitalijus Satkevičius savo kalboje pareiškė visuomenei nepamiršti žydų tautos tragedijos, kad toks genocidas  nepasikartotų niekada. Tarybos narys Alfonsas Petrauskas pasakė, kad tai didelė netektis Lietuvai. Holokausto aukų atminimas išliks lietuvių tautoje, lietuviai ir žydai buvo kaimynai, o tai svarbu atmintyje išsaugoti nekaltai nužudytuosius.

Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokyklos studentas Ignas Ardinavičius „nuteisė“ vokiečių pakalikus ir pasakė: „Lietuvos jaunimas turi išmokti teisingas pamokas ir padaryti teisingas išvadas dėl Lietuvos ateities“. Mitingo dalivai  Holokousto aukos paminei minutes tyla, padėję vainikus ir gėles prie paminklo „ Judinti žydų motina“ o tai pat prie paminklo „Geto vartai“ .

    Panevėžio m. žydų bendruomenės patalpose  buvo atidaryta knygų ir foto parodos skirtos Holokausto istorijai.  

Šią  diena  miesto mokyklos ir gimnazijos vyko renginiai skirti pamėnėti Holokausto aukos.

Panevėžio pagrendinės Rožyno Tolerancijos ugdymo centras ir jo vadovė Genutė Žilyte 8 matus parošė  ir vykdo projektus skirtus Holokausto tema.  Projekto remejei  JV Ambasada Lietuvoj, o pagrindinei partnerė Panevėžio m. Žydų bendruomenė.

Šis matai TOC parošę ipatigo rengeni. 2013 m. 27 sausi įvyko konferencija „ Vaikai pasakoje Holokausto istorija“. Konferencija atidarę mokyklos direktore Aida Adeklenė, ji pašake: Kad vaiku aukliniams tolerancijos sferoje ir istorijos mokimas yra įnašas i pasaulio žmonėju atimti.

JV ambasados atstove Lietuvoje Vanna Čan padėkoje direktorei ir mokyklos mokytojams už profesionalo darbo ligi ir aktyve veikla.

Miesto meras p. Vitalijus Satkjavičus  pareiškę: Būtino padaryti viską ,kad žydų tautos tragedija nekada ne pasikartotu.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pažymėjo, kad žuvusiųjų suaugusių ir vaikų veiduose, nuo banditų rankų, buvo nutraukta gyvenimo grandinė.Pasaulio visuomenė neteko daug talentų, mokslininkų, gydytojų ir darbininkų.

  Gennady Kofman pasakė: Turintys protą, te išgirstą sielvartą ir kančią Holokausto. Jis padėkojo mokyklos direktorei Aidai Adiklienei, istorijos mokytojai Genutei Žilytei,o taip pat mokyklos moksleiviams už aktyvią pilietinę pareigą,už toleranciją,vaikų auklėjimą ir įteikė G.Žilytei padėkos raštą, o JAV ambasados atstovei Vann Čan padėką už finansinę paramą projekto įvykdymui.

 

  Vidmantas Markevičius, Jono Markevičiaus sūnus, apdovanoto Jad Vašem pasaulio teisuolio vardo medaliu, papasakojo istoriją ,kaip jų šeima gelbėjo žydus, rizikuodami savo ir šeimos gyvybėmis.

Pagrindinėje konferencijos dalyje mokiniai paruošė programą apie Holokaustą. Jų referatai parašyti liudininkų pasakojimais apie tų metų įvykius, apie žydų gelbėjimą nuo pražūties, o taip pat apie partnerystę su Panevėžio žydų bendruomene ir Vilniaus žydų Gaono muziejumi.

   Pabaigoje Gaono muziejaus atstovės, Danutė Šalčinskaja ir Ana Bagatyriova, gerai įvertino Tolerancijos centro mokinių ir mokytojos darbą, įteikė atminimo dovanėles. Išreiškė savo nuomonę, kad pats svarbiausias mokinių darbas tolerancijos centre yra sugebėjimas įsijausti į tų metų įvykius.

Mokyklos direktorė pakvietė konferencijos dalyvius pasižiūrėti mokinių paruoštą plakatų parodą tema “Holokaustui-ne“ ir foto parodą “Seni pastatai-apie žydų praeitį Panevėžyje“

Tą pačią dieną Panevėžio žydų bendruomenės narys Jefim Grafman dalyvavo konferencijoje Radviliškyje ,Vaižganto progimnazijoje, skirta Holokausto dienai paminėti. Jis papasakojo savo šeimos tragediją, išgyventą Leningrado blokadą.Jo pasakojimas labai sujaudino konferencijos dalyvius, kaip gyvas liudininkas išgyvenęs holokaustą.

 

Renginiai
Projektai
Religinė veikla
Socialinė veikla
Archyvas
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai