Pasaulis ruošiasi minėti Pergalės prieš nacistinę Vokietiją ir jos sąjungininkus 75-etį.

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje irgi prasidėjo šiai įsimintinai datai skirti renginiai.

Rusijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Maksim Sibilev įteikė jubiliejinius medalius mūsų bendruomenės senjorams – karo veteranui Jurijui Smirnovui (Raak) ir Leningrado blokados dalyviui Jefimui Grafman.

Jurij Smirnov (Raak) per stebuklą liko gyvas būdamas 7 metų mažametis kalinys. Jo mama sudegino visus dokumentus, taip išgelbėdama save ir savo vaikus.

1943 m. Jurij, dar vaikas, buvo atvežtas iš Pskovo su broliu ir seserimi į Šiaulių getą.

Po karo Jurij liko gyventi Aukštaitijos sostinėje ir ilgus metus dirbo Panevėžio geležinkelyje.

Jefim Grafman gimė Leningrade (dabartiniame Peterburge) ir karo metu su motina bei dviem seserimis buvo miesto-didvyrio blokados dalyviai. Viena sesuo mirė nuo bado ir palaidota Leningrade. 1943 m. Jefim su motina ir likusia seserimi buvo evakuoti į Rusijos gilumą. Tėvas Semion Grafman tuo metu kariavo fronte. Į Panevėžį Semion Grafman atvyko kaip karininkas, ir su savim atsivežė savo šeimą.

Svečiai iš Rusijos ambasados Lietuvoje garbingai pasveikino mūsų bendruomenės narius su Pergalės diena, padėkojo ir palinkėjo sveikatos.

„Ačiū, kad gyvenate“ – paspaudęs ranką pasakė M. Sibilev.

 

Aukštaitijos sostinėje – dviguba šventė: kovo 8-oji ir PURIM

2020 m. kovo mėn. 8 d. Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai bei svečiai susirinko dar dažais po remonto kvepiančiuose ir dar jaukesnėse patalpose švęsti Tarptautinės moters dienos ir linksmos pavasariškos žydų Purim šventės.

Kartu su visais dvigubą šventę minėjo ir Grafman šeima su savo tėvu Michailu Grafman, besveikstančiu po penkto insulto, bendruomenės senjorai ir jaunimas.

Į renginį buvo pakviesti svečiai: Panevėžio VSDFV direktorius Alfonsas Petrauskas, Pasaulio žydų teisuolio Jono Markevičiaus dukra Janina.

Linksma pavasario šventė prasidėjo nuo moterų ir merginų pasveikinimo su kovo 8-aja. Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) pirmininkas Gennady Kofman perskaitė sveikinimą, paskelbtą Panevėžio dienraštyje „Sekundė“

„Mielos moterys, su pirmaisiais pavasario žiedais, su pirmąja vyturėlių giesme. Laimės, džiaugsmo, sveikatos, energijos linkime jūsų dienos proga...“

Moterys gavo gėlių ir saldžių dovanų – šokolado.

Antroji pobūvio dalis buvo skirta PURIM šventei

Sveikinimą tęsė PŽB pirmininkas Gennady Kofman: „....Su PURIM švente visus ! Sveikiname visus su mūsų linksma ir džiaugsminga pavasario švente – PURIM. Linkime geros nuotaikos, šiltų pasibuvimų kartu ir džiaugiamės, kad žydų tauta, nors išblaškyta po visą pasaulį, bet liko draugiška ir stipri“.

Svečiams ir PŽB nariams buvo priminta žydų tautos istorija. Perskaityta jaudinanti Magillat Esther istorija apie žydų tautos išgelbėjimą Persijoje. Savo ministro įtakotas karalius Achašveroš sugalvojo sunaikinti žydų tautą. Herojė Estera su savo dėde Mordechai atskleidė blogus planus ir išgelbėjo žydų tautą.

Šventė buvo linksma, grojo muzika. Atmosfera buvo nuoširdi. Skambėjo sveikinimo žodžiai ne tik moterims, bet ir senjorams, jaunimui ir svečiams.

PANEVĖŽIO ŽYDAI KARANTINO METU

 

Balandžio 8 – 16 dienomis kartu su viso pasaulio žydais Panevėžio žydų bendruomenė šventė PESAH. Simboliška, kad šiais metais šį žydams svarbi ir daugiareikšmė šventė švenčiama būtent koronaviruso pandemijos metu, kai visas pasaulis trokšta išsivaduoti nuo ligos. Juk PESAH – tai žydų tautos gimimo išvakarės – išsivadavimas iš Egipto vergijos, vieninga žydų tautos svajonė.

Šiuo sunkiu laikotarpiu bendruomenės nariai, būdami savo namuose, susivienijo maldoje siekdami įveikti pasaulinę pandemiją, sukrėtusią visą pasaulį.

Lietuvos Žydų (Litvakų) bendruomenė padarė viską, kad Lietuvos žydų šeimos turėtų macos ir dovanų. Norim padėkoti Michailui Tarasovui, atvežusiam mums macą ir Rabinui Šolom Ber Krinsky už dovanas bei reikmenis skirtas PESAH šventei. Taip pat dėkojame visiems LŽ(L)B darbuotojams, kurie rūpinasi savo nariais.

Būtinai noriu padėkoti ir PŽB darbuotojams bei savanoriams už aktyvų dalyvavimą, kad Pesach šventė praeitų kuo sklandžiau. Šiuo karantino metu darbuotojai dirba sunkiomis sąlygomis, rizikuodami savo sveikata.

Suruošėme ir išdalinome gautus paketus iš LŽ(L)B, papildomai pridėdami dezinfekavimo bei apsaugos priemonių ir maisto produktų, stiprinančių imunitetą.

Už pagalbą nuoširdų ačiū tariu:

Virginijai Barauskienei,

Romanai Zubrickienei,

Alexander Elizarov,

Albertui Savinčiui,

Borisui Marijampolskiui.

Ruošiamės antrą kartą dalinti paketus PŽB nariams iš GVF ir kitų projekto lėšų. Į paketus bus sudėti ilgo galiojimo maisto produktai, arbata, saldainiai. Taip pat bus pridėtos ir apsauginės veido kaukės, higienos reikmenys bei skystis rankų dezinfekcijai.

Balandžio 20 dieną, skambant Izraelio Holokausto atminimo sirenai, visas pasaulis minėjo Katastrofos arba Yom HaŠoa dieną, skirtą žydų ir kitų tautybių žmonėms, žuvusiems Holokausto metu.

PŽB šia proga irgi uždegė atminimo žvakes ir skaitė KADIŠ maldą.

Taip pat negalima nepaminėti ir Vilniaus Gaono 300-ųjų gimimo metinių. Tai Talmudo aiškintojas, Lietuviško judaizmo tradicijų saugotojas, ilgaamžės Lietuvių žydų kultūros istorijos simbolis. Jo dėka Lietuvos sostinė yra žinoma visame pasaulyje.

Šis sunkus karantino laikotarpis reikalauja savitarpio pagalbos, supratingumo ir kantrybės.

Tai ir daro žydai: bendrauja per programėlę SKYPE, siunčia žinutes, linksmus ir nuotaikingus nutikimus. Palaiko vienas kitą, nes reikia daugiau teigiamų emocijų, juk psichologo pagalbos senjorams sunku sulaukti.

Tik būdami geros nuotaikos lengvai įveiksime sunkumus.

Būkit sveiki, laikykitės visų Vyriausybės ir medikų rekomendacijų.

Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman

 

 

 

Žydų tautos tragediją Antrojo pasaulinio karo metu prisiminti būtina.

Pergalės diena prieš fašistinę Vokietiją  suvienija  visų tautybių žmonės. Šiandien, švenčiant 75 –ąsias didžiosios Pergalės metines, mes negalime visi susirinkti, tačiau mes galime namie pasimelsti už negrįžusius iš prakeikto karo. Prisiminti sušaudytus miškuose ir grioviuose, nukankintus koncentracijos stovyklose  mūsų artimuosius ir draugus. Prisiminti ir pagerbti tuos, kurie gynė mūsų ir ateinančių kartų gyvenimą.

Šiandien į mus žvelgia  Antrojo pasaulinio karo  laikų nuotraukos ir paminklai. Mūsų šventa pareiga prisiminti ir išsaugoti  kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos ir milijonų žmonių ,nukentėjusių nuo karo, tragiškas istorijas. 

Mes prisimename ir gerbiame žmones, rizikavusius savo ir savo artimųjų gyvybėmis, gelbėjusius žydus nuo genocido.

Šios šventės dieną PŽB nariai padėjo gėlių puokštes ir uždegė atminimo žvakes prie Panevėžio miesto memorialų, kurie primena Holokausto žiaurumus, ir kariams, išlaisvinusiems Europą iš nacizmo maro.


Panevėžio žydų bendruomenės išvyka lietuvių ir žydų atminties keliais

Po trijų mėnesių trukusio COVID-19 karantino, grupė Panevėžio žydų bendruomenės (PŽB) žmonių išsiruošė į dviejų dienų pažintinę kelionę po Panevėžio rajoną, Molėtų ir Anykščių kraštą.

Kelionės maršrutas vedė pažintiniu keliu aplankant Molėtų-Anykščių krašto ir Panevėžio rajono svarbiausius žydų bei lietuvių istorinius objektus – žydų Holokausto aukų vietas, sinagogas, bažnyčias, gamtos paminklus, muziejus ir kt.

Automobiliu pasukome link Molėtų. Sustojome prie Molėtų žydų žudynių vietos ir kapavietės. Prie paminklo tylos minute pagerbėme Holokausto aukų atminimą, padėjome gėlių puokštę, uždegėme žvakeles.

Sutartu laiku PŽB narius pasitiko Lietuvos etnokosmologijos muziejaus gidas, kuris pasakojo apie muziejaus įsteigimo istoriją. Atsisveikinant gidui buvo įteikta simbolinė dovana – macų dėžutė.

Artėjant pietų metui, atvykome į unikalų gamtos kampelį – prie Mindūnų apžvalgos bokšto, iš kurio turėjome galimybę susipažinti su Molėtų ežerų platybe. Mūsų kelionė vedė link įsteigtų muziejų – medžiotojo, verslininko A. Truskausko gamtos ir medžioklės, ir ežerų žvejybos muziejų.

Unikalūs muziejai, įsteigti apylinkės žmonių iniciatyva. Baigus pažintį su muziejais, šeimininkė akordeono muzikos garsais pakvietė sėsti prie padengto stalo, ragauti garuojančios žuvienės.

Štai ir vakarop saulelė slinko ir mes pasukome link didingo Bebruso ežero. Čia bičiulio pakviesti vakarojome poilsio namuose, prieš tai skubėję maudytis, atsigaivinti ežere.

Vakarienei kepėme kepsnius, vaišinomės košeriniu vynu ir šnekučiavomės prie vaišių stalo. Lietučio atgaivinti šildėmės prie kaitraus laužo. Visi darbavomės prie didelės palapinės išskleidimo.

Antros dienos rytas, sekmadienis. Vieni skubėjo į ežerą maudytis, kiti rinko žemuoges, skabė žolynus, o poilsio namų šeimininkas bėgiojo ristele miško taku.

Rytinė kava, šalti užkandžiai ir kelionė link Anykščių.

Aplankėme Alantos dvaro sodybos rūmų muziejų. Gidė pasakojo apie palaimintojo Teofilio Matulionio atminimui įsteigtą ekspoziciją, ir kaip Vyskupas gelbėjo žydus Antrojo Pasaulinio karo metais. Susipažinus su rūmų erdvėse V. Žuko dailės kūrinių kolekcija, gidė pakvietė foto sesijai.

Gerokai iš toli švietė didingos baltos Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios bokštai. Sustojome prie senosios medinės sinagogos pastato, kuris po dviejų renovacijos metų atvers duris lankytojams.

Aptarę tolimesnį maršrutą, vykome link Anykščių senamiesčio gatvėms.

Seniau Anykščiuose gyveno didelė garsi žydų bendruomenė. Sustojome prie namo, kur gyveno garsus rabinas, aplankėme žydų Holokausto atminimo vietas, padėjome gėlių ir uždegėme žvakeles. Aplankėme didingą Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, pasikėlėme į bokštą. Atsivėrė plati miesto panorama, kur prieš Antrąjį Pasaulinį karą gyveno žydai ir lietuviai.

Aptarėme kelionės įspūdžius, diskutavome apie Molėtų žydų žudynių ir kapavietės įamžinimo vietą. Sunkiai mums buvo suprantama paminklo, atidengto 2017 metais architekto įgyvendinta projekto idėja – ant didelio akmens granito plokštės padaryti 14 šautines žymes?

Dviejų dienų kelionė buvo kupina įspūdžių.

Joana Viga Čiplytė

 

Panevėžio VŠĮ LASS nariai domisi žydų istorija

Nors laikotarpis sudėtingas, bet Panevėžio miesto žydų bendruomenė tęsia edukacinius susitikimus. Suplanuotam forumui iš anksto buvo pasiruošta. Dalyviai laikėsi būtinų apsaugos reikalavimų dėl COVID-19.

Šį kartą PŽB svečiavosi senjorų grupė iš VŠĮ „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga“. Perskaitę laikraštyje „Panevėžio balsas“ savaitinius straipsnius apie žydų gyvenimą Aukštaitijos sostinėje, VŠĮ LASS nariai paprašė gyvo pokalbio apie žydų istorijas prieš II pasaulinį karą.

2020 m. liepos mėn. PŽB patalpose senjorai prie arbatos ir kavos puodelio klausėsi bendruomenės pirmininko Gennady Kofman pasakojimo apie II pasaulinio karo įvykius ir tragišką žydų likimą. Jie suprato, kad mitas apie žydus, kurie tik skolino pinigus, neatitinka tikrovės.

Panevėžyje gyveno ir dirbo daug pasaulyje žinomų ir garsių žydų. O žinios apie žydų labdaros organizaciją „JOINT“ jiems buvo visai naujas, iki tol negirdėtas istorijos puslapis. Jie sužinojo apie garsų rabiną Josefą Kahanemaną, kuris atkūrė Panevėžio Ješivą, kuri iki šiol veikia Izraelyje.

Svečiai uždavinėjo įvairius klausimus, susidomėję klausėsi istorijų apie panevėžiečius žydus verslininkus, mokytojus, gydytojus, paprastus darbininkus, apie garsų Panevėžio žydą gydytoją Abraomą Merą.

Aptarti būsimi susitikimai, pasikeista dovanomis, svečiai paliko atsiliepimus tam skirtoje knygoje.

Dviejų miestų ir tautų seminaras

Šiauliuose vyko antrasis koalicijų stiprinimo seminaras, kuriame dalyvavo 2 miestų - Šiaulių ir Panevėžio žydų ir romų bendruomenių atstovai. Gvildenamos temos sulaukė daug klausimų ir susidomėjimo. Ypač įdomu buvo sužinoti, kas vyksta Šiaulių daugiabučių kiemuose, kuomet vietos bendruomenės šiame mieste turi galimybę būti labiau matomomis ir gvildenti daugelį problemų čia ir dabar po savo namų langais. Paskaitą skaitė ir kvietė aktyviai prisijungti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliotekos projekto #kiemai #savb70 iniciatorė Roberta Stonkutė.

Seminaro dalyviai ne tik sočiai papietavo, bet ir susipažino su Šiauliuose ruošiamu litvakiškų patiekalų meniu, o seminarą baigė edukacija apie žydų istoriją nepaprasto grožio Chaimo Frenkelio vila.

#CoalitionBuilding #MusuBendruomenes #AtmintisAtsakomybeAteitis

EVZ Foundation

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras

Lietuvos žmogaus teisių centras projekto #kiemai #savb70 iniciatorė Roberta Stonkutė.
Seminaro dalyviai ne tik sočiai pietavo, bet ir susipažino su Šiauliuose ruošiamu litvakiškų patiekalų meniu, o seminarą baigė edukacija apie žydų istoriją nepaprasto grožio
Chaimo Frenkelio vila. #CoalitionBuilding #MusuBendruomenes #AtmintisAtsakomybeAteitis EVZ Foundation Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras Lietuvos žmogaus teisių centras

Holokausto dienos minėjimas Panevėžyje

Rugsėjo 23-ąją, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, Lietuvos gyventojai bei užsienyje gyvenantys žydų palikuonys prisimena šias skausmingas Antrojo Pasaulinio karo istorijas. Šiuo tragišku Lietuvai ir pasauliui laikotarpiu nužudyta 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Neįmanoma užmiršti staiga nutrauktus gyvenimus, sugriautas šeimas.

„Minint šią tragediją Lietuvos istorijoje, mes turime pastoviai galvoti, kad kiekvieną gyvybę mums davė dievas ir niekas neturi teisės jos atimti“, – pradedant mitingą kalbėjo Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman.

„Per holokaustą Panevėžys neteko tūkstančių miestiečių, iškilių mūsų bendruomenės narių, panevėžiečiai – savo draugų. Neteko, tačiau niekada neužmiršo. Ir šiandien einame gatvėmis, pavadintomis jų vardais, mename jų darbus ir pasiekimus. Mename jų indėlį, kuriant mūsų miesto ir mūsų šalies istoriją. Ne tik čia ir ne tik šiandien – visada atsiminkime holokausto baisumus, sulaužytus likimus ir netektis. Tegul atmintis išlieka gyva – tik taip būsime tikri, kad tragedija niekada nepasikartos“, – sakė miesto meras Rytis Račkauskas per minėjimą, aplankydamas paminklą žydų aukoms atminti „Liūdinti žydų motina“.

Minėjime tai pat kalbėjo Panevėžio rajono mero pavaduotojus Antanas Pocius, miesto tarybos nariai.

Renginyje dalyvavo Panevėžio miesto gimnazistai, mokiniai ir jų vadovai, kurie kartu su žydų bendruomenės nariais ir svečiais aplankė masines žudynių vietas Kurganavos miške ir Žaliojoje girioje, kur padėjo gėles ir uždegė žvakes.

Kviečiame kartu švęsti SUKKOT šventę!

Sukkot – Šventė, minint žydų išsilaisvinimą iš Egipto vergijos ir kelionę iki Šventosios žemės. 

Šventė turi dvi prasmes: kasdieninė – derliaus  ir SUKA – iš Hebrajų kalbos – palapinė, iš Egipto išėjusių protėvių laikinas bustas.

2020 m. spalio 4d. (sekmadienį) 14 val. PŽB patalpose vyks SUKKOT šventė.

Kviečiame dalyvauti gerbiami svečius, bendruomenės narius, partnerius ir vaikus.

Visų lauks vaišių stalas su rudens gėrybėmis, o vaikų – dar ir dovanėlės.

Dalyvaus Rokiškio liaudies teatras, kuris pristatys ištrauką iš spektaklio „Nutildyta mūza“ (režisierė –vadovė Neringa Dainienė), bei skaitys eilėraščius.

PŽB nariams bus dalijamos apsauginės veido kaukės ir rankų dezinfekavimo priemonės.

Įėjimas – 3 eurai.

Laukiame visų su gera nuotaika. Apie dalyvavimą prašome pranešti organizatoriams. 

PŽB valdybos pirmininkas Gennady Kofman


Linksma Sukkot šventė Panevėžyje

Kaip ir kasmet, Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai šiemet organizavo SUKKOT šventę pagal žydų tradicijas – kieme pastatė palapinę , kad būtų atšvęsta derliaus nuėmimo šventė bei prisiminta žydų kelionė, kuomet jie klajojo po Sinajaus dykumą, glausdamiesi palapinėse ir neturėdami nuolatinės gyvenamosios vietos.

Šiandien tai liko tik prisiminimuose. Todėl palapinę (sukką) kiekviena bendruomenė stato pagal savo galimybes. Šį kartą bendruomenes pirmininkas Gennady Kofman paaiškino narių vaikams Sukkot šventės reikšmę ir prasmę. Po to vaikai žaidė, linksminosi, vaišinosi suprasdami tikrąją šventės prasmę.

Palapinėse buvo surengta šventės dalyvių fotosesija, kuri liks Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyve ir kiekvienoje šeimoje.

Į susibūrimą bendruomenės nariai atnešė savo užaugintų rudens gėrybių: obuolių, cukinijų, moliūgų, vynuogių ir kitų gėrybių.

Šventė prasidėjo Panemunėlio UDC teatro teatralizuota kompozicija „ŠIRDY NEPASAKYTĄ ŽODĮ AŠ NEŠU“ pagal Matildos Olkinaitės biografiją. Po spektaklio įvyko pokalbis su artistais ir režisiere Neringa Dainiene.

Šventėje dalyvavo ilgamečiai Panevėžio miesto tarybos nariai Petras Lomanas, Alfonsas Petrauskas ir kiti. Svečiai pasveikino susirinkusius, paminėjo įspūdingus žydų istorijos momentus, atkreipė dėmesį į bendruomenės gausą bei veiklumą, aktyvų dalyvavimą ne tik bendruomenes renginiuose, bet ir visoj Lietuvoje, palaikant mažesnių ir silpnesnių bendruomenių veiklą, palinkėjo smagių, sočių Naujųjų Metų, sveikatos, laimės ir geranoriškumo vieni kitiems.

Pabaigai buvo prisiminti spektaklio herojės Matildos žodžiai:

Kai iš gražiosios mūsų žemes

Piktoji priespauda išnyks

Tik tada Tėvynei mano

Aušra išganymo išaus.

Vėliau buvo perskaityta malda, aukščiausiojo palaiminimas.

Paviešinti sveikinimai iš Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky .

Po skanios vakarienės, kurią paruošė bendruomenės moterys ir kavinės darbuotojos, linksmoje aplinkoje vyko įvairūs žaidimai, visi sukosi šokio sukūryje. Vaikai paruošė ir pristatė menines improvizacijas, už kurias buvo apdovanoti prizais.

Susitikimas dėl žydų paveldo išsaugojimo

Spalio 21 d. Panevėžio žydų bendruomenės patalpose įvyko pasitarimas dėl bendradarbiavimo su, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiaitės-Bitė miesto viešosios bibliotekos darbuotojais ir žydų bendruomene. Pasitarime dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Rimantas Narkevičiaus.

Greta Kėvelaitienė, bibliotekos krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja paragino šios dvi organizacijas išlaikyti kuo glaudesnius ryšius bendradarbiaujant. Jos pasiūlymui pritarė ir bibliotekos darbuotojai: Ilona Mažylytė ir Sigita Marcinkevičienė.

Draugiškoje atmosferoje buvo aptarti įvairių miesto struktūrų ir organizacijų sąveikos klausimai, organizuojant viešuosius renginius. Rimantas Narkevičius pabrėžė žydų bendruomenės pirmininko Gennady Kofmano didelį darbą renkant medžiagą, susijusią su miesto žydų istorija.
Dalyviai buvo supažindinti su saugomomis bendruomenes patalpose senovinėmis knygomis, laikraščiais, paveikslais, nuotraukomis.
Buvo aptarta galimybė plačiau pasakoti miesto visuomenei apie žydų papročius per renginius, spaudą, parodas. Pasiektas susitarimas, kad su gražiomis žydų tradicijomis reikia supažindinti kuo daugiau moksleivių, studentų, miesto gyventojų, nes žydų istorija glaudžiai susijusi su bendra Lietuvos istorija. Šita prievolė ir maloni pareiga numatyta bendruomenės Įstatuose ir jos griežtai laikomasi: “ žydų kultūrinio palikimo ir jo paminklų išsaugojimą, ypatingą reikšmę teikiant žydų kapinių išsaugojimui, masinių žydų žudynių vietos ir nusipelniusių žydų atminties išsaugojimui Panevėžio apskrityje“. Bet yra dar žmonių, kurie nesidomi ne tik šeimos istorija ir nežino savo šaknų, bet ir lieka nežinomybėje dėl žydų įnašo į miesto kultūrą ir vystymasį. Jiems reikia padėti surasti savo ištakus.

Po antro pasaulinio karo daugelį metų žydai buvo priversti slėpti savo tautybę. Dabar, laisvės laikais, žmonės gali drąsiai pripažinti savo tikėjimą. Miesto šviesuoliai deda daug pastangų,kad nušviestų istorinius įvykius įvairiais būdais: palaikant bendradarbiavimą tarp įvairių šalių žydų bendruomenių, tarp respublikinių ir miesto organizacijų. Kuo daugiau bus glaudesni ryšiai tarp įvairių organizacijų, tuo daugiau tiesos apie save žinos žmonės.

Aptartas labai svarbus klausimas, dėl kurio dalyviams nekilo abejonių: istorinės tiesos dėl miesto Sinagogos Valančiaus g. 4 pastato atkūrimo. Gennady Kofman supažindino dalyvius su turimais archyviniais dokumentais iš kurių aišku, kam priklauso Sinagoga nuo pastatymo, ir kam jį turi priklausyti dabar. Taip pat pirmininkas informavo dalyvius kam suteikta visa dokumentacija.

Svečiams buvo padovanoti žydų kalendoriai ir knygos apie Lietuvos žydus.

2021 m. sausio mėn. visi dalyviai pageidavo organizuoti konferencija. Tema ir dienotvarkė bus tikslinama.

 

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai