Artėja PURIM šventė

Sveikiname Panevėžio miesto žydų bendruomenės narius su artėjančia PURIM švente. Tai pati linksmiausia metų šventė. Vaikai žais žaidimus, supažindančius su tautos istorija.

Šventė vyks kovo 12 d., 14.00 val. Panevėžio miesto žydų bendruomenės patalpose Ramygalos g.18.

Nepamirškite geros nuotaikos ir kaukių. Kviečiame visus dalyvauti.

 

Svetys iš Pietų Afrikos Respublikos

2017 m. kovo 16 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė svečias iš Pietų Amerikos gydytoja psichiatrė  Danella Eliasov. Jos giminaičiai seneliai ir proseneliai gimė ir gyveno  Kupiškyje, kur tais laikais buvo garsi žydų bendruomenė.  Danella  papasakojo apie savo senelius, tačiau ji norėjo sužinoti daugiau informacijos apie žydus, kurie neišgyveno holokausto metais. Pabendravus ir padiskutavus Danella padėkojo bendruomenės pirmininkui Gennady Kofman už šiltą ir malonų priėmimą.

 

Svečių iš Izraelio vizitas

2017 m. kovo 28 d. Panevėžio m. žydų bendruomenėje, kartu su gidu Viljamu Židkausku lankėsi žydų grupė iš Izraelio. Tai studentai iš 5 ješivų, kurie mokosi Izraelyje, o gyvena Amerikoje. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman papasakojo svečiams apie Panevėžio krašto žydų istoriją nuo XVII a. iki I-ojo pasaulinio karo, nuo I-ojo pasaulinio iki II –ojo, nuo II-ojo pasaulinio iki Nepriklausomybės atkūrimo bei šiandienos istoriją. 

Naujas istorijos lapas bendruomenės istorijoje - 2004 metai, kai Panevėžio miesto savivaldybė paskyrė patalpas bendruomenės būstinei buvusioje Žydų mergaičių gimnazijoje „Javne“ ( Ramygalos g. 18). Šiuo metu čia vyksta bendruomenės renginiai, mokiniams ir mokytojams rengiami seminarai ir susitikimai, skirti žydų istorijai studijuoti, kiti darbai. Bendruomenės patalpose įkurtas Panevėžio žydų istorijos muziejus „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“. Bendruomenėje sprendžiami  socialiniai, edukaciniai, kultūrinės veiklos klausimai. 

Susitikimo pabaigoje bendruomenės pirmininkas Genaddy Kofman svečių grupės vadovui įteikė žydų metų kalendorių, o kitiems svečiams ženkliukus su „Magen David“ simboliu.

Susitikimui baigiantis, svečiai nuoširdžiai padėkojo už išsamią apžvalgą ir palinkėjo Panevėžio žydų bendruomenei kuo geriausios kloties.

Panevėžio Rožyno progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro vizitas

2017 m. kovo 27 d. Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė Rožyno progimnazijos tolerancijos centro nariai. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman svečiams papasakojo apie Panevėžio m. žydų bendruomenės gyvavimą, kuris prasidėjo nuo XVII a., jos gyvenimą iki karo ir po jo, tradicijas bei papročius. Bendruomenės patalpose įkurtas Panevėžio žydų istorijos muziejus „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“, kurį su malonumu apžiūrėjo Rožyno progimnazijos tolerancijos ugdymo centro nariai. 

Šiandien Panevėžio m. žydų bendruomenė vienija apie 100 žmonių. 

Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman papasakojo apie  įvairius renginius, judėjiškas šventes, kaip žydų tauta mini reikšmingas datas, kaip bendruomenė rengia Žydų kultūros dienas. Susitikimo pabaigoje Tolerancijos ugdymo centro vadovė Genutė Žilytė padėkojo už šiltą priėmimą bei kartu su vaikais pakvietė bendruomenės pirmininką G. Koffman važiuoti į ekskursiją. Savo ruožtu Gennady Kofman pakvietė vadovę su vaikais balandžio 6 d. apsilankyti Panevėžio m. žydų bendruomenės ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos organizuojamame koncerte, skirtame ŠV. Velykoms ir Pesach šventei. Koncerto metu operos solistė Judita Leitaitė atliks žydų liaudies dainas jidiš kalba. Tačiau tai ne visi renginiai, į kuriuos buvo pakviesti svečiai. Balandžio 21 dieną asociacija „Rokiškio teatras“ rodys spektaklį  „ Nutildytos mūzos“ Holokausto aukoms atminti, į kurį irgi buvo pakviesti vaikai su vadove G. Žilyte.

 

Malonus susitikimas

Panevėžio m. žydų bendruomenę aplankė būrys Vilniaus klubo narių, kuriems vadovauja Žana Skudovičienė. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman trumpai papasakojo ir pristatė Panevėžio m.  žydų bendruomenės istoriją ir gyvenimą šiandien. Pokalbis vyko šiltoje aplinkoje, prie puodelio arbatos ir svečių atvežtų lauktuvių iš „Beigelių krautuvėlės“. Pokalbio eigoje išaiškėjo, kad kelių atvykusių klubo narių tėvai gyveno ir dirbo Panevėžyje, todėl svečius labai sudomino Panevėžio žydų bendruomenės istorijos muziejus „Panevėžio žydų istorijos fragmentai“. Kilus abipusiam susidomėjimui svečiai mintimis persikėlė į praeitį ir papasakojo daugiau apie savo tėvų gyvenimą, jų likimą.

Pasinaudodami proga svečiai iš Vilniaus aplankė Panevėžio m. žydų kapines ir sužinojo tragišką istoriją, kuomet 1966 m.  žydų kapinės buvo sunaikintos, o antkapiai panaudoti Juozo Miltinio teatro dekoratyvinės sienos apdailai. 

Besibaigiant susitikimui Žana Sudovičienė visų klubo narių vardu nuoširdžiai padėkojo už šiltą priėmimą. 

Greta Diko, Dolores Kogonovič, Maja Moskvina, Žana Skudovičienė ir kiti parašė padėką svečių knygoje, už ką ir mes  esame jiems dėkingi.


Panevėžio žydų bendruomenę aplankė LŽB pirmininkė F. Kukliansky

Gegužės 17 dieną Panevėžio miesto žydų bendruomenės nariai rinkosi į susitikimą su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke Faina Kukliansky. Atvykusi Faina Kukliansky trumpai apžvelgė Lietuvos žydų bendruomenės veiklą, atsakė į užduotus klausimus. Vėliau buvo aptarti aktualūs bendruomenės nariams socialiniai klausimai, pasidalinta nuomonėmis apie LŽB vykstančius procesus.

“Ačiū Fainai už Panevėžio bendruomenės įvertinimą, pasidalintas įžvalgas ir atsakymus į mums rūpimus klausimus. Esame ne tik Panevėžio, bet ir Lietuvos žydų bendruomenės dalis, todėl tokie susitikimai mums yra svarbūs ir malonūs”, - po susitikimo sakė Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman.

Apdovanojimo ceremonija Kupiškyje

2017 m. gegužės 30 d. Panevėžio m.  žydų bendruomenės pirmininkas G. Kofman ir bendruomenės narys F. Grafman dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, kur vyko  Izraelio valstybės ambasados Lietuvoje  organizuota Pasaulio Tautų teisuolio apdovanojimo ceremonija. Iškilmingame renginyje buvo pagerbtas kunigas Feliksas Ereminas, kuris Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėjo žydaitę Rachelę Rozenbergaitę. Už jos išgelbėjimą ir tolesnę globą J. E ambasadorius Amiras Maimonas įteikė dvasininko Felikso Eremino giminaičiui Taurui Budziui Jad Vašemo Pasaulio tautų teisuolio medalį ir garbės raštą. Ambasadorius pažymėjo, kad ši iškilminga diena - tai pamoka mūsų ateičiai.

"Besilankant Kupiškyje, vienoje iš konferencijų profesorė A. Vasiliauskienė papasakojo šią jautrią istoriją ir padėjo surinkti reikiamą medžiagą įamžinant kunigą F. Ereminą kaip Pasaulio tautų teisuolį. Dvasininkas buvo ir bus Kupiškio bendruomenės narys. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiandien turime galimybę apdovanoti F. Ereminą", - pasakė J. E ambasadorius Amiras Maimonas.

"Nuo to laikmečio praėjo 80 metų. Šiandien mes galime tik įsivaizduoti tuos sunkius laikus, kai žydams teko ieškoti prieglobsčio", - tęsė ambasadorius. "Ne visiems žydams pavyko išsigelbėti, išsigelbėjo tik nedaugelis. Kunigas F. Ereminas išgelbėjo Rachelę ir jos mamą. Deja, mama pasidavė, o Rachelė rado prieglobstį. Jai teko slapstytis daugelį metų, kol tikrą saugumą mergaitė surado pas kunigą F. Ereminą. Ji visuomet jautė jo apsaugą ir globą. Po karo Rachelė liko Lietuvoje, gyveno Vilniuje. Kunigas buvo dažnas svečias jos namuose, mylimas, gerbiamas ir laukiamas. Susipažinus su šia istorija, mes visi turime išmokti svarbią pamoką ir suprasti, kad pamatinė gyvenimo vertybė yra meilė".

Baigiant kalbą J. E. ambasadorius Amiras Maimonas įteikė padėkos raštą profesorei Aldonai Vasiliauskienei už jos geranoriškas pastangas padedant Danutei Selčinskajai ir Vilniaus Gaono muziejui surinkti visą istorinę medžiagą apie kunigą F. Ereminą ir žydaitės Rachelės Rozenbergaitės išgelbėjimą.

J. E vyskupas Jonas Kauneckas pabrėžė, kad dvasininkas Feliksas Ereminas buvo geras jo močiutės pažystamas su kuriuo dažnai bendraudavo, kuris ją po mirties ir palaidojo. Jono Kaunecko tėvai yra sakę, kad F. Ereminas buvo labai geros, kilnios širdies žmogus. Dvasininkas pažymėjo, kad jo giminaitis Holokausto metu pasisavino šiek tiek žydų turto už ką artimieji jį pasmerkė, o vėliau karo metais tas giminaitis dingo be žinios. J. Kauneckas pažymėjo, kad jo krašto žmonės ypatingai pergyveno, kai buvo žudomi žydai, o tuos, kurie pasisavindavo jų turtą, buvo laikomi nusikaltėliais. 

Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas pasakė, kad šios dienos pamoka gimnazijoje yra viena iš svarbiausių pamokų šiais metais. Ši pamoka skirta pagerbti taurumą, žmogiškumą ir meilę artimui. 

Po to žodį tarė Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas G. Kofman. "Mes žydai gerbiame lietuvius, kurie rizikuodami savo gyvybėmis gelbėjo žydus", -  ir įteikė dvasininko artimiesiems žydų kalendorių, skirtą Pasaulio Tautų teisuoliams, macos ir knygelę apie žydų gyvenimą lietuvoje.

”Malonu priimti J.E Izraelio ambasadorių Amirą Maimoną, o taip pat rengti bendrus renginius su Panevėžio m. žydų bendruomene, kuri aktyviai dalyvauja mūsų visuomeniniame gyvenime", - padėkojo visiems susirinkusiems Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys.

Aplankytos senosios žydų kapinės Kupiškyje

Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai kiekvienais metais lanko Panevėžio apskrities miestus  su tikslu patikrinti senųjų žydų kapinių ir masinių žydų žydynių vietų būklę, kur seniau gyveno didelės žydų bendruomenės ir visą kitą buvusią sukurtą infrastruktūrą. Deja, reikia pažymėti, kad ne visos vietos yra tinkamai prižiūrimos. Šiai dienai, kaip ir kasmet jau yra parengti kreipimaisi visiems Panevėžio apskrities rajonų vadovams, savivaldybių administracijoms, mažų miestelių seniūnams, kad laiku nupjautų žolę prie kapinių bei masinių žydų žudynių vietų. Atėjus vasaros sezonui iš viso pasaulio atvyksta artimieji aplankyti savo senelių, protėvių laidojimo vietų bei masinių  žudynių vietų. Šį kartą po Pasaulio teisuolio  apdovanojimo ceremonijos, kurią organizavo Izraelio ambasada Lietuvoje Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas G. Kofman ir bendruomenės narys E. Grafman  kartu su profesore A. Vasiliauskiene ir Kupiškio rajono Savivaldybės kultūros skyriaus vyresniuoju specialistu V. Zavacku, J. E. vyskupu J. Kaunecku ir vietiniais seniūnais aplankė Kupiškio rajono minėtas vietas. Pirmiausia buvo lankomos Skapiškio kapavietės, „Senosios Skapiškio žydų kapinės“, kurios yra memorialinis kultūros paveldas. Šioms kapinėms reikia skirti tinkamą dėmesį jų išsaugojimui, nes jose yra išlikę nemažai senųjų antkapių, kuriuos reikia valyti nuo samanų ir purvo, o senovinei akmeninei tvorai, reikia itin ypatingo dėmesio ir remonto. Todėl su p. V. Zavacku aptarėme jo kreipimąsį į Kultūros paveldo departamentą ir Geros valios fondą (GVF) dėl finansinės paramos minėtų kapinių tvarkymui.

Vėliau Kupiškyje buvo aplankytos dar trejos žydų kapinės, kurių būklė tvarkinga. Subačiaus mieste drauge su seniūnu Vidmantu Paliuliu aplankyta masinių žydų žudynių vieta miške, kur  privažiavimas iki jų labai blogas. Prie Subačiaus"Senųjų Paryžės žydų kapinių" privažiavimo visai nėra, aplink tvyro privati ūkininko žemė ir pasėtas derlius. O ir pačios kapinės yra apleistos. Kad pasiektume jas apie 1 km. reikėjo važiuoti ūkininko lauku. 

Todėl manome, kad Panevėžio apskrities rajonuose turėtų būti priimtas sprendimas dėl kasmetinių minėtų žydų kapinių ir masinių žydų žudynių vietų tvarkymo.

Puikus jubiliejus

Panevėžio m. žydų bendruomenės ilgametei narei Janinai Kelmienei sukako 60 metų. Ji gimė Jono ir Onos Markevičių šeimoje, kurie Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus. Markevičių šeima, auginusi septynis vaikus, nedvejodama priglaudė žydus, juos maitino ir slėpė, gelbėjo nuo neišvengiamos žūties.

Atsidėkojant už šiuos nuopelnus Markevičiai buvo pakviesti būti žydų bendruomenės garbės nariais.

1991 metais Izraelio instituto Yad Vashen iniciatyva Jonui Markevičiui buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, įteiktas pažymėjimas ir medalis.

Panevėžio m. žydų bendruomenei yra didelė garbė pasveikinti Janiną jos garbingo jubiliejaus proga. Pati Janina užaugino du puikius vaikus – sūnų ir dukrą, kurie taip pat yra Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai ir aktyviai dalyvauja visuose organizuojamuose renginiuose bei šventėse.

Visa Panevėžio m. žydų bendruomenė nuoširdžiai sveikina Janiną Kelmienę gražaus jubiliejaus proga ir linki stiprios sveikatos, energijos ir neblėstančios šypsenos. Linkime gyventi iki 120 metų!

Shaptai Ciono ir jo šeimos viešnagė PŽB

Birželio 13 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė Shaptai Cionas su šeima. Antrojo pasaulinio karo metais Kupiškio raj. Trinapolio vienkiemyje Markevičių šeima, kuri augino septynis vaikus, nedvejodama priglaudė 10 žydų, tarp kurių buvo ir Shaptai Ciono mama Sima Ševelytė. Juozapo Markevičiaus ūkyje ir šalia miške esančioje žieminėje  buvo slepiami dar 9 iš Panevėžio geto 1941 metų vasarą išsigelbėję žydai: Voltas Kušneris (žmona jo jau buvo sušaudyta), dukros Sonia ir Asia, sūnus Jozefas, vairuotojas Levinas, advokatas Keselis, anglų kalbos mokytojas (pavardė nežinoma), Šalomas Šerenzonas, Špindelis. Sonia Kušneraitė tais pačiai 1941 metais paliko Juozapo Markevičiaus ūkį ir su drauge slapstėsi Subačiaus miestelyje geležinkelio stotyje. Likę 9 žydai išbuvo iki 1943 metų rudens. Markevičiai  juos maitino ir slėpė, gelbėjo nuo neišvengiamos žūties. Vėliau už šiuos nuopelnus Markevičiai buvo pakviesti būti žydų bendruomenės garbės nariais, jiems suteikti Pasaulio teisuolių vardai.

Panevėžio m. žydų bendruomenėje Shaptai Cionas svečiavosi kartu su žmona ir vaikais. Šeimos nariams jis norėjo parodyti masines žydų žudynių vietas, kur 1941 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais buvo sušaudyta 90 proc. Panevėžio žydų bendruomenės. Kartu su PŽB pirmininku Gennady Kofman jis apžiūrėjo archyvinius dokumentus ir nuotraukas, kuriose 1951 – 1960 m. įamžinti likę gyvi žydai. Bežiūrint nuotraukas, Shaptai pateikė naujos svarbios informacijos apie nuotraukose užfiksuotus žmones ir įvykius. Taip pat pateikė faktus apie žydus, gyvenusius iki karo Panevėžyje ir po karo savo lėšomis pastačiusius paminklą nekaltiems žuvusiems žmonėms. 

“Ši nauja, svarbi informacija papildys PŽB archyvą, padės patikslinti sušaudytų Panevėžio žydų sąrašą”, - sakė PŽB pirmininkas Gennady Kofman.

Po susitikimo bendruomenėje, lydimas PŽB nario Michail Grafman, Cionas su šeima išvyko aplankyti žydų sušaudymo vietų.

Praeities atgarsiai dabartyje

2017 birželio 15 dieną Panevėžio m. žydų bendruomenė susitiko su Brozinų šeimos giminaičiais. Brozinų šeimos atstovai Art  Pushkinas ir jo žmona Joann gyvena USA Long Island (Nuotrauka Nr.4).  Art Pushkinas yra Mildred Miller sūnus, Many Raf anūkas, Rivkos dukros Aiziko Brozino proanūkis.  Jo proproseneliai Rafų ir Brozinų šeimos gyveno Panevėžyje ir turėjo siuvėjų amatus.  Benjamino Zuskino šeima ir Brozinų šeima buvo  artimi giminaičiai. Ponas A. Pushkinas papasakojo savo plačios šeimos istoriją, kurie  gyveno Panevėžyje  iki  Pirmojo pasaulinio karo ir po jo. Suplanavus vizitą, A. Pushkinas  atsiuntė savo protėvių gyvenimo istorijos aprašymą ir nuotraukas,  iš kurių galima daryti išvadą, kad buvęs proprosenelis Aizikas  Brozinas ir jo žmona Fruma Berkovič  buvo ne tik aktyviais Panevėžio m. žydų bendruomenės nariais, bet ir vykdė labdaringą veiklą. (Nuotraukoje Nr.3 matosi iškaba apie paramą sinagogai "Chayei Odam", kuri buvo Panevėžyje, Jablonskio g. 1 "Sinagogos moterų antro aukšto įrengimui skyrė paramą Aizikas ir jo žmona Fruma. Iškaba- padėka Rabino Dancigo kūrinys.  Nuotraukoje Nr. 1 paminklas Brozino proproseneliui. Nuotraukoje Nr. 2  1882 m. motinai Frumai). Brozinai  turėjo siuvėjų amatą. Savo nedidelėmis lėšomis jie sugebėjo skirti medinės sinagogos  „Chayei Odam“  antrą aukštą ir žydų moterų prieglaudos namų įkūrimą. 

Brozinų šeima turėjo platų geneologinį giminės medį. Jie buvo  giliai tikintys, todėl finansavo sinagogą  „Chayei Odam“. Dalis šeimos narių emigravo į Ameriką, kita dalis į PAR, kur įkūrė prieskonių fabriką. 

Dalis Brozinų ir Zuskinų šeimos atstovų liko gyventi Panevėžyje. Iciko ir Frumos Brozinų anūkė gimusi 1906 m. gyveno Kranto g. 13, ištekėjo už  Beico. Prasidėjus Holokausto metams  1941 m. buvo nužudyta Pajuostėje. 

Tiek Brozinų, tiek Zuskinų šeimos buvo vienos iš aktyviausių šeimų  XIX a. pabaigoje,  XX a. pradžioje. Brozinų šeimos šaknys prasidėjo Kupiškyje, vėliau Brozinai  gyveno Panevėžyje.  1911 m. emigravo Į PAR. 

B. Zuskinas gimė 1899 m. Panevėžyje, siuvėjo šeimoje.  Iki Antrojo Pasaulinio karo mokėsi  ir gyveno Birutės g.  Jo tėvai turėjo savo siuvimo ateljė. 1915 m. dalis Zuskino šeimos, kaip ir dauguma žydų šeimų  buvo išsiųsta iš Lietuvos  į Rusiją.

 Baigęs mokslus,  Benjaminas  tapo Lietuvos žydų kilmės filmų ir teatro aktoriumi, vėliau režisieriumi, Maskvos valstybinio žydų teatro direktoriumi.  1948 m. represuotas. Lyg ir už antisovietinę veiklą, kuri taip ir nebuvo   įrodyta. Taip, kaip būdamas vienu iš garsių artistų už savo veiklą gavo liaudies RSFSR  apdovanojimą.  O Antrojo Pasaulinio karo metais buvo vienu iš antifašistinio žydų komiteto veikėjų  ir  organizatorių. Šis komitetas visame pasaulyje rinko lėšas, organizavo kovą su nacizmu.  Už jas pirko tankus, lėktuvus, medikamentus ir maistą raudonosios armijos palaikymui. 1948 m. antifašistinis komitetas buvo areštuotas, tame tarpe ir Benjaminas Zuskinas, 1952 m. buvo sušaudytas. Brozinų ir Zuskinų šeima sužinojusi  apie šią tragediją, kreipėsi į vyriausybę dėl reabilitacijos.

Zuskino  Collis šeima iškeliavo iš Panevėžio į Johanesburgą per Montrealį (Kanada), kur dalis šeimos ten iki šiol gyvena.

2010 m. Panevėžio m. žydų bendruomenę aplankė Vera ir  Maxas Brozinai kartu su savo vaikais Lawrie Brozin, Zoe Rock, Robert Brozin, Esther Fedar.  Tuo metu jie šventė savo tėvo 80 – metį, todėl ir nusprendė atvykti į Lietuvą, kad susipažintų su žeme, kur gimė ir užaugo jų proseneliai  ir seneliai. Po Maxo ir Veros Brozinų vizito Panevėžio m. žydų bendruomenėje buvo sutarta įvykdyti projektą Benjamino Zuskino vardo įamžinimui Panevėžyje. Pati Brozinų šeima šį projektą dalinai finanasavo. Bendromis pastangomis  buvo atidengta memorialinė lenta Birutės gatvėje  Benjaminui  Zuskinui atminti (Nuotrauka Nr.5).

Tradicinė gimtadienio šventė bendruomenėje

Panevėžio miesto žydų bendruomenėje yra puiki tradicija kiekvieną mėnesį minėti bendruomenės narių gimtadienius. Tai vyksta programos "Klubinis darbas HESED" rėmuose. 

Šį kartą net penkiems nariams, senjorams, buvo paruoštas vaišių stalas. Šventinėje aplinkoje pasveikinti: Jurijus Smirnovas, Eduardas Solovjovas, Konstantinas Kružkovas, Tamara Antanaitienė ir Sergejus Amitonas. Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman gimtadienio proga visiems linkėjo geros nuotaikos, stiprios sveikatos, neblėstančios energijos ir įteikė gėlių bei sveikinimo atvirukus. 

Susibūrė jaunimo aktyvas

Buvo svarstomas jaunimo iniciatyvinės grupės sudarymo klausimas, planuojama suaktyvinti organizacinę, kultūrinę bei sportinę jaunimo veiklą. Susitikimo tikslas –pritraukti kuo daugiau bendruomenės jaunimo mokytis žydų tradicijų. Panevėžio m. žydų bendruomenėje yra įkurtas kambarys, kuriame surinkta religinė žydų atributika, literatūra, albumai, žurnalai, multimedia Rabinų lekcijų peržiūrai. Šiame kambaryje ir pasiūlyta jaunimui vykdyti minėtą veiklą, savarankiškai mokytis judaizmo.


Graži gimtadienių šventimo tradicija

Panevėžio miesto žydų bendruomenė turi puikią tradiciją kiekvieną mėnesį minėti bendruomenės narių gimtadienius ir jubiliejus.  Liepos mėnesį  bendruomenės valdyba nusprendė pasveikinti  ne tik suaugusiuosius, senjorus, bet ir mažuosius bendruomenės narius. Švenčiančių savo gimtadienius šį mėnesį yra net dvylika:  Sveta Grafman, Simona Grafman, Sergėjus Darincevas, Gennady  Kofman, Lina Marcinkevičienė, Irmina Šteimanienė, Domas Šteimanas, Jovita Kelmaitė, Žana Narevič, Tomas Marijampolskis, Georgijus Amiton, Vanda Klug. Gimtadienių ir jubiliejų šventės švenčiamos bendruomenėje prie bendro vaišių stalo. Šventės metu pirmininkas Gennady Kofman visiems linki laimės, stiprios sveikatos, neblėstančios energijos, įteikia gėlių bei sveikinimo atvirukus.  

Garsios litvakų Joselio Levino šeimos anūkų ir proanūkių vizitas Panevėžyje

Prieš II pasaulinį karą Panevėžyje gyveno daug žydų amatininkų ir verslininkų. Vienos iš tokių šeimų atstovus š. m.  liepos 25 dieną priėmė Panevėžio miesto žydų bendruomenė. Šeimos palikuonys dabar gyvena Izraelyje. Atvyko Joselis Levinas kartu su savo vaikais. Juos visus domina Meyer Levin gyvenimas Panevėžyje tarpukario metais. Vizito tikslas – surasti kuo daugiau informacijos, archyvinių dokumentų apie savo šeimos - tėvo, motinos ir senelių gyvenimus. Panevėžyje Joselis Levinas gimė ir užaugo, o Holokausto metu prarado visą savo šeimą, todėl atvyko  pagerbti savo senelį Meyer Levin ir močiutę Sare Mere Feigel Levin. Gausi Levinų šeima iki karo gyveno Birutės g. 6, vėliau dalis šeimos liko gyventi čia, o kita dalis persikėlė į Respublikos g. 8.  Čia jie turėjo didelį 500 kv. m. plytinį namą. Jame veikė tuo metu viena populiariausių siuvimo ateljė Panevėžyje, kurioje buvo siuvama iš kailio ir odos. Siuvyklos pagrindiniu siuvėju dirbo Joselio Levino senelis  Meyeras Levinas. Šiandien tame name veikia turistinis biuras, o Birutės g. buvusio namo nebeliko. Ir daugiau Levinų šeimos giminaičių gyveno Panevėžyje, Jurgio g. 17. Svečiams apžiūrint miestą juos lydėjo Panevėžio m. žydų bendruomenės narys Jefimas Grafmanas.

Levinų šeimos atstovai buvo aktyviais sionistų organizacijos „Beitas“ ir  žydų skautų organizacijos nariais. Taip pat buvo susitikę ir su Lietuvos Respublikos prezidentu Antanu Smetona. 

Po ilgo ir turiningo pokalbio Panevėžio m. žydų bendruomenėje, apžiūrint archyvinius dokumentus Joselio Levino giminės paieškos davė teigiamų rezultatų. Ši šeima turi sukaupusi tarpukario metais darytų nuotraukų su Panevėžio miesto panorama taip pat ir šeimos nuotraukų, kurių nėra matę net Panevėžio m. kraštotyrininkai.  Šis istorinis susitikimas suteikė daug naudingos informacijos, o  archyviniai duomenys ir  iki karo darytos nuotraukos papildė Panevėžio m. žydų bendruomenės archyvą. Buvo susitarta dėl pasikeitimo archyvine medžiaga ir panoraminėmis bendro Panevėžio m. plano nuotraukomis. 

Panevėžio miesto žydų bendruomenė šiltai ir su malonumu priima svečius, kurie domisi savo protėvių šaknimis. Tokie susitikimai naudingi ne tik svečiams, bet ir bendruomenei. 

Svečiai iš Izraelio domisi Panevėžio krašto žydų istorijos keliais

Jau trečius metus  pagal sutartį,  Panevėžio m. žydų bendruomenė ir vadovė  Edit Perry (Izraelis) suplanavo vizitą aplankyti Panevėžio miestą ir Panevėžio žydų bendruomenę, todėl  bendruomenė susitikimams ruošiasi iš anksto.

Panevėžio m. žydų bendruomenėje apsilankė grupė žmonių, kurie jau keturis metus nagrinėja žydų paveldą, gilinasi į jų praeitį.  Šioje grupėje susirinkę žydai  iš Izraelio, Telavivo ir kitų miestų. Ištisus metus jie studijuoja žydų  istorijos tarpsnius, o vasaromis stengiasi aplankyti kuo daugiau žymių vietų, susijusių su jų protėvių praeitimi, kurie gyveno Lietuvoje ir Lenkijoje. Šį kartą 2017 m. rugpjūčio 7 dieną apie 40 žmonių grupė su vadove ir mokytoja Edit Perry apsilankė Panevėžio mieste. Žydų bendruomenėje jie apžiūrėjo foto ekspoziciją, kur Gennady Kofman pristatė Panevėžio krašto žydų istoriją iki Antrojo  pasaulinio karo, pademonstravo istorinį filmą, sukurtą 1932 m. Brauero pastangomis, kuriame užfiksuotos Panevėžio m. žydų kapinės ir jo senelio kapai. Svečiai susipažino su nuotraukomis iš PŽB archyvo ir atrado ten savo giminaičių. Išaiškėjo, kad svečių tarpe, kurie apžiūrėjo foto ekspoziciją ir archyvinius dokumentus rado savo ir artimųjų šaknų.

Vadovė  už šiltą ir malonų priėmimą bendruomenei padovanojo savo sukurtą knygą su nuotraukomis apie Vanštein šeimą, kurie gyveno Panevėžyje Respublikos g. 53  ir paprašė pagaminti stendą  ir bendruomenėje įamžinti  šią šeimą. Grišos tėvas V. Šloma dirbo pas brolius Chazenus vadybininku, o Griša mokėsi mokykloje hebrajų kalbos, vėliau įstojo į Tarbut gimnaziją. Griša su šeima emigravo į PAR, o dalis jo giminaičių ir artimųjų liko Panevėžyje, kur 1941 m. buvo sušaudyti.

Atsidėkodamas už gautą naują informaciją svečias Jechim Charon Panevėžio bendruomenei padovanojo savo močiutės senelio Raf Nachumke portretą, kuris papildys bendruomenės muziejų. Močiutės senelis gimė 1812 m. Baisiogaloje, mokėsi Panevėžyje, o vėliau persikėlė gyventi į Grodną, kur rinko aukas ir padėjo visiems neturtingiems žydams. 1880 m. senelis mirė, tačiau jo vardas žinomas ir šiandien. Apie jo labdaringą veiklą yra parašyta knyga, kurioje įamžinti jo darbai.

Svečiai susidomėjo istorija apie Panevėžio ješivą ir nuvyko jos apžiūrėti. Kadangi  keletas grupės žmonių  buvo  iš  Telavivo, jie puikiai žinojo Panevėžio ješivos istoriją. Dabar ji yra 10 km. nuo Televivo ir pavadinta "Ponevež ješiva". Šios ješivos direktoriumi yra Rabino J. Kahanemano anūkas. 2001 m. jis su savo tėvu Elizaru Kahanemanu aplankė Panevežį. Rabinas Josefas Kahanemanas buvo vienas pagrindinių XX a. pr. Panevėžio ješivos atgimimo organizatorių. Ir dabar,  ir anksčiau Panevėžio ješiva pripažinta  pagrindine ješiva visame pasaulyje, kuri turi savo filialus. Kiekvienais metais ten  mokosi apie 1000 studentų.

Po susipažinimo su miesto centru, vizito dalyviai išvyko į žydų kapinių teritoriją „Atminimo skvere“,  kuriame įkurtas memorialas "Liūdinti žydų motina". Jie sužinojo tragišką šių kapinių istoriją. Kapinės buvo sunaikintos 1966 m. o antkapiai sudaužyti ir panaudoti Panevėžio m. Dramos teatro dekoratyvinei sienai statyti. Panevėžio m. žydų bendruomenės pastangomis antkapiai buvo sugrąžinti į žydų kapines, kur 2009 m. ir buvo atidengtas šis memorialas. Svečiai taip pat apžiūrėjo likusią vienintelę sinagogą Panevėžyje, Valančiaus g. 4, kuri yra avarinės būklės. Gennady Kofman  paaiškino, kad yra viltis šią sinagogą restauruoti Geros Valios Fondo lėšomis.

Toliau žydų bendruomenės narys Jefima Grafman,  lydėjo svečius į Pajuostės mišką aplankyti masinės žydų  žudynių vietos.

Sekantis susitikimas su šia svečių grupe suplanuotas ir ateinančiais metais.  Panevėžio m. žydų bendruomenei  tokie susitikimai suteikia daug naujos informacijos bei istorinių nuotraukų už kurias jiems dėkingi. 

Stephanie Stolin viešnagė Panevėžyje

Rugpjūčio 10-ąją  į Panevėžio m. žydų bendruomenę atvyko Stephanie Stolin iš Paryžiaus. Ji ieškojo duomenų  apie savo senelį  Leo Berger.  Senelis gimė Subačiuje, mokėsi Panevėžio ješivoje, o suaugęs 1910 metais emigravo į Londoną, vėliau į Ameriką.  Kiti jos giminaičiai taip ir liko gyventi Subačiuje. Močiutė, jos  dukra Lėja Berger , brolis Mordechaim  1941 m. žuvo Subačiuje Holokausto metu. 

Bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman  atvykusiajai parodė senas  archyvines nuotraukas bei archyvinius dokumentus, kuriuose Stephanie Stolin atrado savo proprosenelės  pavardę bei kitų giminių nuotraukas.

Susitikimo pabaigoje Stephanie Stolin padėkojo bendruomenės pirmininkui už svetingumą ir entuziazmą  padedant rasti giminių pėdsakus ir šaknis. 

“Tai buvo labai malonus susitikimas. Ir toliau palaikysiu su jumis ryšius, - po susitikimo sakė Stephanie.

Panevėžio žydų bendruomenės kelionė į Ventspilį

Ankstų rugpjūčio 5 dienos rytą 36 žmonių grupė išvyko į Ventspilį. Pagal projektą, kurį finansuoja Geros Valios Fondas, Panevėžio m. žydų bendruomenė ir jos jaunimo iniciatyvinė grupė rugpjūčio 5-6 dienomis nedidelės Ventspilio žydų bendruomenės buvo pakviesti į Latvijos miesto Ventspilio gimtadienį. 

Pirmas sustojimas susipažįstant su žydų istorija Lietuvoje ir Latvijoje – Joniškis. Čia buvo apžiūrėtos atstatytos ir atrestauruotos dvi sinagogos. 

Iki karo Joniškyje gyveno apie 8000 gyventojų. Iš jų daugiau nei 4000 buvo žydai. 1853 m. žydai Joniškio miesto centro aikštėje pastatė baltą choralinę sinagogą, kurios statybą finansavo pasiturintys žydų pramoninkai. Vėliau greta už 10 m. buvo pastatyta antra raudonoji sinagoga. Antrojo pasaulinio karo metais šios sinagogos buvo naudojamos kaip sporto salės ir sandėliai, o šiandien jos yra vienos iš pagrindinių istorinių miesto paminklų, kur vyksta kultūriniai renginiai, koncertai, edukaciniai seminarai ir kt. 

Sekantis sustojimas buvo Žagarėje. Čia bendruomenės nariai aplankė paminklą Holokausto aukoms atminti. Vėliau atvykę į Ventspilį dalyvavo įvairiuose renginiuose, skirtuose Ventspilio miesto gimtadieniui.

Ventspilis yra uostamiestis, įkurtas 1263 metais ir tik praėjus 100-mečiui jam suteiktas miesto statusas. 90 –aisiais metais Ventspilyje gyveno 56000 gyventojų. Šiuo metu gyvena 36300, iš kurių 2200 latviai, 11000 rusai, 1693 ukrainiečiai, tiek pat baltarusių bei kitų tautybių piliečių. 

Ventspilio miestas skendi gėlėse ir turi masę kultūrinių, istorinių paminklų, kurių tarpe yra ir žydų pastatų, susijusių su miesto paveldu bei judėjų atributika. Ventspilio miesto centre stovi atrestauruota sinagoga. 

Nors buvo vėjuota ir žvarbu, tačiau Panevėžio m. žydų bendruomenės grupės žmonėms oro sąlygos nuotaikos nesugadino. Mieste tvyrojo šventinė nuotaika ir aplinkinių gerumas.

Sekančią dieną, po nakvynės kempinge bendruomenės nariai vėl vyko į Ventspilį. Antrąją šventės dieną šurmulys buvo šie tiek aprimęs, daug miesto svečių jau buvo išvykę, taigi panevėžiečiai galėjo nuodugniau susipažinti su nuostabiu Latvijos miestu.

Užuojauta

Panevėžio miesto žydų bendruomenė nuoširdžiai užjaučia ilgametę ir aktyvią bendruomenės narę Joaną Vigą Čiplytę netekus mylimo brolio. Sunkią netekties valandą linkime stiprybės visiems artimiesiems.

2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2019 metai
2020 metai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai