Panevėžio žydų bendruomenėje ,,Amerikos virtuozai"

Trečiadienį, balandžio 20 dieną,  bendruomenėje sulaukėme garbingų svečių. Dr. Charles Borowsky šeima, atvykusi iš  JAV.

Svečius prie arbatos puodelio priėmė savivaldybės tarybos nariai: vicemeras Petras Luomanas ir Alfonsas Petrauskas. C. Borowsky papasakojo apie savo šeimą, muzikinės karjeros pradžią, savo keliones po pasaulį, sutiktus garsius žmones, politikus, mokslininkus, kurie vienaip ar kitaip, pasak jo, susiję su muzikiniu pasauliu. Susitikimo metu, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pasakojo, kad glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybės atstovais, kartu dalyvauja bendruose projektuose, veiklose.

Savo ruožtu, vicemeras pagyrė žydų bendruomenę už aktyviai vykdomą veiklą.

P. Luomanas papasakojo, kad jo šeima taip pat glaudžiai susijusi su muzika, kadangi jo žmona dirba muzikos mokytoja, turi nedidelį savo orkestrą. Žmonos sesuo irgi dirba muzikos mokytoja Vilniuje, o jo giminaičiai groja Izraelio orkestre.


Muzikalioji Borowsky šeima, tarptautinės žiniasklaidos dažnai vadinama  „Amerikos virtuozais”,  yra pelniusi ne vieną prestižinį JAV ir kitų šalių muzikos, socialinių ir kultūrinių organizacijų apdovanojimą bei  įvertinimą. Jie  koncertavo Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje, dalyvavo radijo ir televizijos laidose, išleido keletą  kompaktinių plokštelių.

Muzikinius šios šeimos talentus ugdė ir puoselėjo tėvai Charles Borowsky ir Cecylia Barczyk-Borowsky.  Tėvų pavyzdys ir meilė muzikai paskatino vaikus siekti muzikinės karjeros. Dukra Elizabeth tapo pianiste, sūnus Emmanuel – smuikininku, o jauniausioji Frances-Grace – violončelininke. Visi jie koncertuoti pradėjo ankstyvame amžiuje ir nuo to laiko pelnė daug muzikinių apdovanojimų ir įvertinimų. 2004 m. jie kartu gavo Erick Friedman premiją talentingiems jauniesiems muzikantams ir debiutavo Niujorko Carnegie Hall salėje. Rhein-Neckar Kultūros fondas Borowsky šeimai skyrė stipendiją, suteikiančią teisę gyventi ir koncertuoti  Dilsberg pilyje Vokietijoje. Kiekvieną vasarą Borowsky šeima dėsto ir kartu koncertuoja Tarptautiniame Muzikos Institute ir Mount St. Mary's Universiteto Marylande (JAV) festivalyje.

Borowsky šeima pelno visuotinį pripažinimą ne tik už ypatingus muzikinius talentus, bet ir už teikiamą darnios muzikuojančios šeimos pavyzdį .

                       Drauge su Borowsky šeima Panevėžio miestą aplankė garsūs Lietuvos ansamblio ,,Lietuvos Jeruzalė“ artistai Valentinas Kaplūnas bei Borisas TraubasB. Traubas – tai įžymus smuikininkas, Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisteris ir dirigento asistentas. Nuo 1966 m. B. Traubas groja Lietuvos kameriniame orkestre, 1970–1975 m. buvo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistas, 1975–1976 m. – šio orkestro koncertmeisteris. Keletą metų (1977–1982) B. Traubas sėkmingai dėstė B. Dvariono vaikų muzikos mokykloje, 1980–1982 m. buvo šios mokyklos Styginių skyriaus vedėjas. 1985 m. įkūrė žydų muzikos ansamblį „Vilne“ (dabar vadinasi „Lietuvos Jeruzalė“) 1986 m. Traubas tapo Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisteriu. 1987 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas. 1993–1994 m. susibūrė trio, kuriame drauge su B. Traubu muzikuoja Leonidas  Melnikas (fortepijonas) ir Valentinas  Kaplūnas (violončelė). Nuo 2001 m. vadovauja Šiaulių kameriniam orkestrui, o nuo 2004 m. vadovauja tarptautiniam Ch. Frenkelio vilos festivaliui. Nuo 2003 m. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistas.

Gennady Kofman labai pasidžiaugė pažintimi su šiuo iškiliu artistu, kuris yra labai geras Panevėžio žydų bendruomenės draugas. Tai ir Panevėžiui artimas žmogus, kadangi žmonos tėvai yra kilę iš šio miesto. Pirmininkas pasakojo, kad būtent B. Traubos dėka įvyko pats pirmasis Borowsky šeimos koncertas Panevėžyje.

Pats Borisas Traubas nuoširdžiai pasidžiaugė pažintimi su iškiliais Amerikos virtuozais, papasakojo apie jų nuopelnus puoselėjant demokratiją bei taikius etninius ir religinius santykius kultūrinių renginių metu. Pasidžiaugė jų nuoširdžiu darbu ir asmeniniu indėliu, remiant Lietuvos mokslininkus ir dailininkus, dalyvavimu tarptautiniuose socialiniuose ir kultūriniuose projektuose su Lietuva.

Baigiantis susitikimui, Charles Borowsky širdingai padėkojo už šiltą priėmimą ir atsisveikindamas išsakė tokią mintį, kad visus pasaulio žmones muzika sujungia, kad tai yra pats geriausias lavinimo būdas, nes muzika yra geriausias tiltas tarp žmonių.

Vakare, Panevėžio muzikiniame teatre,  įvyko ,,Amerikos virtuozų“ koncertas, į kurį susirinko apie 250 žiūrovų, ne tik žydų bendruomenės nariai, bet ir miesto gyventojai, savivaldybės atstovai. Artistai sulaukė gausybės plojimų ir buvo apdovanoti gėlėmis bei padėkomis.


Pagrindinis šio projekto rėmėjas yra Geros valios fondas ir Panevėžio žydų bendruomenė.

Bendruomenėje vyko filmavimas

         Balandžio 8 dieną Panevėžio žydų bendruomenėje vyko dokumentinio filmo filmavimas apie Panevėžio miesto žydų tarpukario architektūrą. Pirmininkas G. Kofman papasakojo atvykusiam režisieriui ir svečiams iš Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokyklos apie Panevėžio žydų istoriją, kuria labai domisi miesto mokyklų bei gimnazijų abiturientai. Pirmininkas pasidžiaugė, jog visi ruošiami projektai duoda gerus rezultatus, nes visi iškelti klausimai yra pilnai išaiškinami. Buvo kalbama apie tai, kas yra tolerancija ir kaip svarbu rūpintis vieni kitais, nes visi žmonės yra panašūs, nesvarbu kokios tautybės jie bebūtų, todėl turi gyventi santarvėje, taikoje, kad pasaulis būtų gražesnis ir kad visi kartu rūpintumės mūsų planetos aplinka ir saugotume ją. 

Bendruomenėje lankėsi svečiai iš tolimųjų šalių

         Balandžio 7 dieną Panevėžio žydų bendruomenę aplankė dvi jaunųjų rabinų grupės, kuriose buvo atstovų iš viso pasaulio šalių, tokių kaip JAV, Kanados, Anglijos, Prancūzijos, Izraelio, Tokijo ješivų. Jaunuoliai domėjosi prieškariniu bei šiuolaikiniu žydų gyvenimu mūsų krašte. Pirmąją grupę lydėjo gerbiamas rabinas Meir Wunder, kuris kiekvienais metais apsilanko Panevėžyje su didele grupe abiturientų. Jaunuoliai labai domėjosi rabino Josifo Šlome Kahanemo gyvenimu.

         J.Šlome Kahanemas  gimė 1886 m. Kulių miestelyje, mokėsi Plungės bei Telšių Ješivose, vėliau tęsė studijas Naugarduko Ješivoje. Dirbo Ješivos direktoriumi.  Nuo 1919 iki 1940 metų su šeima gyveno Panevėžyje ir 1923 m. tapo Lietuvos Seimo nariu. J. Š. Kahanemas Panevėžyje įkūrė prieglaudą, vaikų namus, žydų religinę mergaičių gimnaziją ,,Javnė“, vadovavo garsiajai Ješivai. Vėliau kartu su sūnumi persikėlė į Izraelį, kur rūpinosi Lietuvos žydų religinių tradicijų išsaugojimu. Jo iniciatyva buvo pastatyta prieglauda žydų vaikams, vieno pastato sienoje įamžino Lietuvos Ješivų pavadinimus. 1919 m. taip pat jo dėka buvo atkurta Panevėžio Ješiva.

         Atvykusi jaunuolių grupė turėjo galimybę peržiūrėti 1392 metų filmą apie Panevėžį. Filmas svečiams labai patiko, sulaukė didžiulo jaunuolių susidomėjimo. Svečiai uždavė nemažai klausimų Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkui Gennady Kofman, į kuriuos šis maloniai atsakė.

         Antroji rabinų grupė atvyko vakare, apie 20.30 valandą. Šią grupę atlydėjo garbingieji rabinai Tuvia Konn bei Nesivos Tours, kurie parašė atsiliepimus svečių knygoje apie apsilankymą mūsų bendruomenėje. Jie pasakojo, kad yra girdėję, jog kai Yeshiva Bochrim augo, išgirdo apie puikų Panevėžio miestą ir vos tik atsiradus galimybei, jie panoro sugrįžti čia bei atrasti savo šaknis. Atvykę į Panevėžį ir aplankę žydams svarbias vietas, jie suvokė,koks didelis istorinis paveldas čia slypi ir tai privertė  didžiuotis tuo,kad jie esa žydų tautos atstovai.

         Ši grupelė taip pat peržiūrėjo filmą apie Panevėžį, žydų istoriją mūsų krašte. Filmas jiems paliko didelį įspūdį, nes, pasak jų, šis video tarsi atvėrė langą į praeitį. Svečiai nuoširdžiai padėkojo už bendruomenės pirmininko Gennady Kofman atsidavimą ir už tai, kad jis įkvepia žydų žmones bei leidžia jiems didžiuotis savo tauta. 

Panevėžio žydų bendruomenę aplankė garbingi svečiai

         Balandžio 6 dieną Panevėžio žydų bendruomenėje vyko renginys, kurio metu trumpu vizitu lankėsi garbingi svečiai. Vienas jų, tai  Lee J. Seidler, atvykęs kartu su savo šeima. Kartu lankėsi Amerikos žydų labdaros organizacijos JOINT (JDC) direktorė Diana Fiedotin bei JOINT atstovas Baltijos šalyse Moni Beniosev. Svečiai daug  sužinojo apie Panevėžio žydų istoriją, aplankė ypatingas žydams istorines vietas, apžiūrėjo  Stelą, esančią Zikaro gatvėje, kuri nuo 1923 metų buvo vadinama Džoinso gatve. 

Kvietimas dalyvauti Pesach šventėje

Gerbiami Panevėžio žydų bendruomenės nariai, sveikiname Jus su artėjančia Pesach švente. Ji švenčiama išsivadavimui iš Egipto vergovės prisiminti. Tuomet žydai išėjo pasiėmę tik miltų ir vandens ir 40 metų klaidžiojo po dykumą, maitindamiesi maca. Prašome visus dalyvauti pirmame sedere, kuris vyks balandžio 22 dieną 18.30 val. Ramygalos g. Nr.18 aktų salėje.

Panevėžyje prasidėjo Purim šventė

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų renginių salėje kovo 20 d. prasidėjo linksma žydų šventė Purim. Gausiai susirinkusius svečius iš Vilniaus, Ukmergės, Šiaulių  ir Panevežio pasveikino žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir įdomiai perteikė pasakojimo ištrauką iš ,,Magilat Ester‘‘ knygos apie Purim šventės atsiradimą, kai gražuolės Esteros ir jos dėdės Mordechajaus pasiaukojimo dėka buvo išgelbėta žydų tauta nuo šmeižikiško melo ir tautos išnaikinimo senovės Babilone prieš 3000 metų. Tai žydų pergalė prieš savo priešus.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenė pirmininko pavaduotojas, Ukmergės žydų bendruomenės pirmininkas Artūras Taicas. Jis perdavė Lietuvos žydų bendruomenės (litvakų) pirmininkės Fainos Kukliansky nuoširdžiausius linkėjimus. Gražiausiais žodžiais į visuomenę kreipėsi Panevėžio miesto vicemeras Petras Luomanas ir  Panevėžio miesto Tarybos narys Alfonsas Petrauskas.

Didžiulį susižavėjimą sukėlė Vilniaus kultūros centro žydų dainų ir šokių ansamblis ,,Fajerlech“, kuris šiais metais švenčia savo meninės veiklos 45- erių metų  Jubiliejų. Jų pasirodymas nukėlė visus į tarpukario Lietuvos mažą miestelį“ Štetel“, kur gyvena daugianacionalinė bendruomenė. Dėmesio centre – žydų gyvenimas: jų kasdiena ir šventės, jų džiaugsmai ir rūpesčiai. Tai šokiais ir dainomis su meile ir didele doze humoro papasakota istorija. ,,Fajerlech“ savo meistriškumu pavergė visus žiūrovus ir jų atmintyje šis  koncertas-spektaklis išliks labai ilgai.

Pasibaigus koncertui, visi žiūrovai atsistoję ilgais aplodismentais dėkojo  koncerto dainų ir šokių kolektyvui. G. Kofman įteikė ansambliui atminimo dovaną paveikslą ir padėkos raštą, išreikė pagarbą  ilgamečiui kolektyvo nariui Arikui Krupui, šventusiam 60-metį. O A. Taicas jauniausių vaikų šokių grupei įteikė didelį šakotį. Šiltais žodžiais, gėlėmis ir padėkomis apiberta ansamblio vadovė Larisa Vyšniauskienė, choreografė Liza, ansamblio dainininkės Maša ir Božena.

Po koncerto svečiai furšete dalinosi maloniais įspūdžiais, tęsėsi sveikinimai,  linkėjimai bei linksmybės. Buvo paruoštas šventinis stalas su būdingais šiai proga tešlainiais – išdaviko "Amano ausimis". Į Purimo šventę entuziastingai įsitraukė vaikai; jie šėlo, barškalais ir tarškynėmis kėlė šventinį šurmulį.

 

Pagrindiniai šventės organizatoriai – Panevėžio ir Ukmergės žydų bendruomenės. Purim šventė subūrė didelę dalį žydų bendruomenės, o Panevėžio visuomenė buvo supažindinta su žydų tradicijų ištakomis ir visi labai draugiškai, smagiai praleido laiką.

 

Kovo 8-sios šventė

                             Kovo 8-ąją dieną Panevėžio žydų bendruomenė rinkosi į popietę paminėti Tarptautinės moterų solidarumo dienos. Ši diena primena apie ilgą ir nelengvą kovą už moters teises. Šventės proga visoms dalyvavusioms moterims buvo įteikta gėlių, įvertintas jų indėlis kuriant šeimos, visuomenės gerovę. Šiltais žodžiais į jas kreipėsi Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman. Jis paruošė gražų sveikinimą su ketureiliu:

,,Jūs puikios kaip rožių žiedai,                                                                             skirtumas – vienas tiktai:                                                                              Rožės nuvysta greitai, deja,                                                                              Moterų grožis – žydės visada!“

                      Popietėje nestigo juoko, smagių pasakojimų bei linkėjimų. Tokie susibūrimai suartina visus, kelia nuotaiką ir praskaidrina kasdienybę.

Kito žmogaus gelbėjimas - aukščiausia žmogiškumo vertybė

Sausio 27 d. Ariogaloje vyko konferencija, skirta Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimui. Renginyje dalyvavo Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai kartu su Aukštaityjos regiono mokyklų ir gimnazijų atstovais. Panevėžio Juozo Balčikonio moksleivė Ineta Aleknavičiūtė parengė pranešimą tema "Panevėžio karšto Pasaulio Tautų teisuoliai: susipynę likimai". Pristatymo metu gimnazistė pabrėžė, jog tokią krikščioniškąją priedermę – padėti silpnam ir skriaudžiamam, mirčiai pasmerktam žmogui – skatino miesto dvasininkai. Tiesa, ne visi. Vertas didžios pagarbos Panevėžio krašto J.E.vyskupo Kazimiero Paltaroko skatinimas ir padrąsinimas vietos kunigams. Ne vienas jų klebonijoje slėpė žydus, rūpinosi jų krikšto dokumentais ar ieškojo jiems prieglobsčio ūkininkų šeimose.Vabalninko miestelio kunigas Matas Kirlys taip surinko ir pakrikštijo 70 žydų tautybės vyrų, moterų, vaikų. Panevėžio Saulėtekio progimnazijos mokiniai papasakojo Narkevičių šeimos istoriją, kai lietuviai, rizikuodami savo ir savo artimųjų gyvybėmis, dvejus metus slėpė Šnejersono žydų šeimą savo valdose. Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokiniai, kuriems vadovavo Tolerancijos ugdymo būrelio vadovė Kristina Stukonienė, teigė, kad žmonių, kurie gelbėjo kitų gyvybes, elgesys yra herojiškas. Labiausiai stebina tai, jog tokie žmonės nemanė, kad atlieka žygdarbį. Jų moralinės nuostatos buvo tvirtos, nepalenkiamos. Pristatymo pabaigoje mokiniai išreiškė viltį, kad tokie kilnūs poelgiai įkvėps jaunąją kartą išlikti žmogumi visur ir visada. Pastebėtina, jog Panevėžio m. žydų bendruomenė vienu iš savo veiklos prioritetu laiko švietėjišką darbą su Lietuvos jaunimu. Todėl ir konferencijoje dalyvavo gausus moksleivių būrys iš Aukštaitijos: Biržų "Saulės" gimnazijos, Kupiškio P. Matulionio progimnazijos, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos, Panevėžio Saulėtekio progimnazijos ir Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos.

Panevėžio žydų bendruomenė mini Pasaulinę Holokausto dieną

Apniūkusi ir lietinga  2016 metų  sausio 26 diena  Panevėžyje . Paminėti Holokausto dienos, buvusiose žydų kapinėse prie memorialo “Liūdinti žydų motina”, susirinko Panevėžio visuomenė, moksleivija ir  žydų bendruomenės nariai. Mitingą pradėjo Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, Jis kalbėjo, apie tai,  kad abejingumas yra  baisiausias nusikaltimas pasaulyje, dėl to žūsta nekalti žmonės. Lietuvos, kaip ir Europos žydų genocidas yra pasaulinė tragedija, kuri neturi  pasikartoti. Saulėtekio progimnazijos TOC moksleiviai , kuriems vadovauja direktoriaus pavaduotoja Irena Gasiūnienė padėjo vainiką prie paminklo, o Rožyno progimnazijos moksleiviai uždegė atminimo žvakes. Renginio pratęsimas vyko Panevėžio jaunimo  mokyklos aktų salėje, kur susirinko nemažai miestiečių ir jaunimo. G.Kofman pristatė išleistą naują knygelę “Nežūdysi”, skirtą Holokausto Panevėžio aukoms.  Per renginį buvo pristatyta  Valstybinės  Vilniaus Gaono žydų muziejaus unikali 16 autentiškų Vilniaus geto afišų kolekcija, kuri buvo atrasta ir surinkta įvairiose slėptuvėse, makulatūros kalnuose ir prie popieriaus perdirbimo fabriko. Ši geto afišų kolekcija yra gyvenimo metraštis apie kultūrinę ir dvasinę Vilniaus geto istoriją. Jaunimui buvo paaiškinta tragiški geto gyvenimo likimai. Panevėžio gyventojai gali susipažinti su šia paroda Panevėžio žydų bendruomenėje. Pristatyta geto afišų ekspozicija rodo, kaip žydai nenuleido rankų, plačiai ir įvairiai per sunkų geto laiką išsaugojo  savo dvasinį, kultūrinį pasipriešinimą  prieš nacius.Tokiu būdu Panevežėčiai sužinos apie moralinį žydų ne palaužimą. Panevėžio miesto vice meras Petras Luomanas susirinkusiems pasakė:  “Visiems uštenka vietos mūsų  krašte. Reikia priprasti prie tolerancijos ir gyventi sąžiningai. Nevalia pamiršti mūsų kaimynų žydų tragiško likimo”… Po dokumentinio filmo apie koncentracijos stoviklas Aušvice ir Birkenau peržūros, svečiai ir Panevėžio žydų bendruomenės nariai  dar ilgai diskutavo  apie tragiškus Holokausto dienos įvykius  ir  žmonių likimus.

Izraelio ambasados Lietuvoje foto parodos „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje 2014 m.“ iškilmingas atidarymas Panevėžyje

2016 m. sausio 14 d. panevėžiečiai pagaliau sulaukė ir susipažino su foto paroda, skirta Popiežiaus Pranciškaus viešnagei Izraelyje. Ekspoziciją atidaryta Izraelio ambasados Lietuvoje, kuri š. m. sausio mėn. 26 d. minės savo sėkmingos veiklos metines, iniciatyva. Pastebėtina, jog tai pirmoji Izraelio ambasada, veikianti Lietuvos respublikos teritorijoje per visą šalies gyvavimo istoriją. Izraelio ambasadorius J. E. Amir Maimon, pristatydamas parodą, padėkojo susirinkusiems ir padėjusiems organizuoti renginį: Panevėžio m. žydų bendruomenei, Panevėžio vyskupijai, Panevėžio m. merijai. Ambasadorius išreiškė viltį, kad prasidėjęs bendradarbiavimas ekonomikos, kultūros, medicinos, sporto ir edukacijos srityse bus tęsiamas ir ateityje. Vyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Lionginas Virbalas SJ, besidžiaugdamas bendradarbiavimu tarp draugiškų valstybių, paragino visus būti tolerantiškiems kitų tautybių ir tikėjimų žmonių atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vietos užteks visiems norintiems išpažinti savo tikėjimą. Panevėžio m. meras Rytis Račkauskas pasveikino visus susirinkusius dar viename renginyje, organizuotame Izraelio ambasados Lietuvoje iniciatyva su Panevėžio m. žydų bendruomenės pagalba. Tokie renginiai, anot mero, stiprina skirtingų tautų ir tikėjimų žmonių supratingumą. Gennady Kofman pažymėjo ypatingai aukštą Izraelio ambasados Lietuvoje, kuriai vadovauja J. E. Amir Maimon, komunikacijos lygį. Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas pasveikino ambasadorių su vienerių metų sėkminga Izraelio ambasados veikla Lietuvoje ir įteikė jo ekselencijai autorinį foto kurinį „Panevėžio miesto vaizdas iš paukščio skrydžio“. Pasinaudodamas proga, Gennady Kofman pristatė susirinkusiems naują knyga apie Holokaustą Panevėžyje. Plačiai visuomenei ši knyga bus pristatyta renginiuose, skirtuose Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai. Tarp pirmųjų lankytojų, dalyvavusių parodos atidaryme, buvo Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai. Paroda visų norinčiųjų lauks iki 2016 m. vasario mėn. vidurio, adresu Smėlynės g. 10, Panevėžyje.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai