KVIETIMAS Į ROSHA SHANA

Maloniai kviečiame visus norinčius š.m. rugsėjo 28 dieną 15 val. kartu su  mumis, Panevėžio ir Ukmergės žydų bendruomenėmis  švęsti Naujųjų metų (5775 m.) sutikimą.

Dovanojame Panevėžio m. ir regiono gyventojams žydų dainų ir šokių ansamblio  „Fajerlech“ koncertą, kuris įvyks Panevėžio rajono savivaldybės salėje (antrame aukšte) adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Programa:

15 val. PŽB pirmininko Gennady Kofman sveikinimas

15.10 val. LŽB atstovo sveikinimas.

15.20 val. vaikų šokiai ir dainos

15.40 val. suaugusiųjų šokiai ir dainos

16.00 val. vokalinio  ansamblio „Fajerlech“ pasirodymas

KVIEČIAME Į LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENOS MINĖJIMO RENGINIUS

Kviečiame Jus š.m. rugsėjo 23 dieną 12 val. dalyvauti Žydų genocido dienos minėjime.

Programa:

12.00 val. - Vasario 16-s g. Atminties skvere, prie memorialo „ Liūdinti žydų motina“ Genocido dienos minėjimas – atidarymas, vainikų padėjimas;

12.30 val.  - išvykimas į Kurganavos mišką – masinę žydų naikinimo vietą;

13.00 val. - išvykimas į Žaliojoje girioje esančią holokausto atminties vietą;

14.00 val. - Kraštotyros muziejaus Sąjūdžio skyriuje renginys, skirtas Genocido dienai paminėti;

15.30 val. - bendruomenės patalpose filmo apie Holokaustą peržiūra (iš Yad Vashem gautų filmų apie Holokaustą peržiūros ciklo pradžia).

Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. Nr. 8 606 34117 arba 8 611 20882

Kviečiame į Rožyno progimnazijos mokinių piešinių parodą

Š.m. rugsėjo 12 d. 14 val. Panevėžio miesto savivaldybės antrame aukšte vyks Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių piešinių Holokausto tema parodos atidarymas.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kvietimas dalyvauti ekskursijoje ir plačiau susipažinti su žydų istorija

Kviečiame rugsėjo 14 d. visus kartu su Panevėžio Rožyno progimnazija ir Panevėžio m. žydų bendruomene dalyvauti ekskursijoje po miestą susipažįstant su žydų istorija.

Pradžia 12 val. prie Aleksandro paminklo (Senvagėje). Apžiūrėsime buvusius žydų pastatus, susipažinsime su jų architektūra.

14 val. visus kviečiame pas mus į bendruomenę (Ramygalos g. 18, Panevėžys), kur prie arbatos puodelio galėsite plačiau susipažinti su žydų istorija, tradicijomis.

Naujienos apie organizuojamas vaikų pamokas

Nuo 2014 m. birželio mėn. prasideda pamokos vaikams, susijusios su žydų tradicijomis. Šių pamokų tikslas – supažindinti Panevėžyje gyvenančių žydų vaikus su žydišku gyvenimo būdu, mokyti tolerancijos bendraujant su savo bendraamžiais. Vaikai bus supažindinti su žydų tautos istorija.

Nors PŽB vaikai ir taip yra mokami nepamiršti savo tradicijų, istorijos, supažindinami su savo tautos herojais. Kartu su vaikais švenčiamos tradicinės šventės: Purim, Chanuka, Roša – Šana ir kt. Stengiamasi vaikams ne tik  perduoti žinias, bet kartu juos sudominti. Dabar, kai vaikams vasaros atostogos, jie turi daug laisvo laiko, tad būtų puiki galimybė juos užimti jiems patinkančia veikla.

Ankstesniais metais tokius užsiėmimus organizavo Lietuvos žydų bendruomenė. Deja, ši tradicija išnyko ir pamokos nebebuvo rengiamos.

Kitąmet Panevėžio žydų bendruomenė planuoja dar aktyviau įgyvendinti šią programą, tam panaudojant gaunamą finansavimą, kurio dalį skirs apmokyti žmones dirbti su vaikais.

Pirmus užsiėmimus - pamokas numatoma pravesti 2014 m. birželio 18 d. Panevėžio žydų bendruomenės patalpose. 

 

2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2019 metai
2020 metai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai