Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Nors sausio 27 - ąją dieną šalyje spaudė šaltukas, PŽB nariai jo nepabūgo ir Atminimo skvere prie paminklo "Liūdinti žydų motina" susirinko paminėti Holokausto aukų atminimo dieną. Tokio dalyko pamiršti neįmanoma, nes genocido metu nukentėjo mums artimi žmonės-šeimos nariai, draugai.

Antrojo pasaulinio karo metu buvo sušaudyti ar getuose nukankinti daugiau nei 6 mln. žydų tautybės žmonių. Vien Panevėžio krašte buvo sunaikinti daugiau nei 15 tūkst. žydų.

Susirinkusieji prisiminė, kad 2005 m. JT Asamblėja pasirašė rezoliuciją, pagal kurią pasižadėjo, kad Holokausto siaubas daugiau niekada nepasikartotų.

Mokinių piešinių paroda "Holokaustui - ne!"

Purim šventė

PurimKovo 8 - ąją Panevėžio žydų bendruomenė susirinko atšvęsti linksmos Purim šventės. Šventės metu bendruomenės pirmininkas susirinkusiems papasakojo šventės istoriją, o narys Michail Grafman skaitė citatas iš Magelat Ester knygos. Dalyvavusieji linksminosi ne tik šokdami, bet ir dalyvaudami geriausio anekdoto konkurse bei klausydamiesi moterų ansamblio, vadavaujamo Onos Jašpatienės.mot ansamblis

Purim metu nebuvo pamiršti ir bendruomenės mažieji nariai - jiems buvo dalinamos dovanėlės. Vėliau atsiskyrę nuo suaugusiųjų, jie žaidė tradicinį Purim žaidimą - vilkelį.

Susitikimas su JAV dėstytoja

InbdianaKovo 26 d. Panevėžio žydų bendruomenę aplankė Indianos universiteto (JAV) dėstytoja Christine Beresniova kartu su vyru Roku Beresniovu, kuris yra Pasaulinio verslo bankininkystės viceprezidentas. Viešnia domėjosi kaip Lietuvoje moksleivių TOC klubai bendradarbiauja su žydų bendruomenėmis, kokius projektus vykdo, kokie jų rezultatai. Susitikimą organizavo Panevėžio Rožyno pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Genutė Želytė.

Pesach šventė

PesachBalandžio 6-7 dienomis Panevėžio žydų bendruomenė šventė Pesach šventę. Penktadienį bendruomenėje apsilankė du jaunieji rabinai iš Niujorko. Jie kartu su susirinkusiais paminėjo šią šventę: papasakojo Pesach šventės ištakas, ką ji reiškia žydų tautai, ką simbolizuoja maistas valgomas per šią šventę. šokiai

Sekančią dieną Panevėžio žydai susirinko savo patalpose, kur jų laukė linksmybės, gera nuotaika, šokiai.

Susitikimas su viešnia iš Izraelio Ella Zilberman

ViesniaBalandžio pabaigoje į PŽB būstinę atvyko viešnia iš Izraelio Ella Zilberman. Ji papasakojo, kad Panevėžyje ji lankosi, norėdama pamatyti savo senelių, tėvų, bei jų brolių ir seserų  gimtąją žemę. Iki Antro pasaulinio karo jie gyveno Panevėžyje, senelis dirbo kepėju. Prasidėjus karui, šeima emigravo į Izraelį, tik seserys Riva, Mina ir Ester iškeliavo į P. Afriką.macabi

Ella atsivežė kelias savo senelių ir tėvų, gyvenusių Panevėžyje, nuotraukas. Viena jų - 1930 m. Panevėžio futbolo klubo "Macabi" nuotrauka,kurioje žaidė jos tėtis ir dėdė.

Gegužės 9-oji - Pergalės diena

Antro pasaulinio karo metais antihitlerinės armijos koalicijoje Europoje, Š. Afrikoje, Azijoje ir Tykiajame vandenyne, ant žemės, jūroje ir ore kovojo 1,5 mln. žydų karių. Raudonosios Armijos gretose kariavo 500 tūkstančiai žydų, 200 tūkst. iš jų žuvo.

Parašyta daug knygų, straipsnių, sukurta daug meninių ir dokumentinių filmų apie žydų istoriją Antro pasaulinio karo metais. Tik Jadvašem muziejuje (Izraelyje), surinkti didžiuliai dokumentų archyvai, pasakojantys apie šį tragišką periodą.

Tai kas mus kiekvienais metais verčia prisiminti praėjusio karo temas? Reikia daryti viską, kad tai nepasikartotų. Likimas kiekvieno žydo, gyvenusio šioj žemėj ir sunaikinto konclageryje, yra istorija savo šeimai, giminaičiams, pergyvenusiems Holokaustą, evakuotiems ir palikusiems savo namus. Mes negalime leisti sau to užmiršti, todėl kad visa tai yra nepraeinantis skausmas mūsų širdyse.

Šiemet mes minime jau 67-ąsias Pergalės dienos prie nacizmą metines. Nacizmas – tai maras, kuris norėjo pasiglemžti visą Europą, o žydus – pirmoj eilėj. Tai ar galima užmiršti sušaudytus jaunus žydus, nepilnamečius, vaikus, vien už tai, kad jie gyveno?

Šias mintis galima keisti nepriklausomai nuo autoriaus išsilavinimo, bet visi skaitantys šias eilutes puikiai supranta apie ką kalbama.

            Panevėžio m. žydai 2012 m. gegužės 9 dieną organizavo Pergalės dienos minėjimą. Jei nebūtų pergalės – nebūtų žydų. Štai ir šį kartą pradėjome ruoštis šventei: tvarkėme paminklą „Geto vartai“ ir memorialą „Liūdinti žydų motina“, kuris buvo išniekintas vandalų. Kas gi be mūsų tai padarys? Kas gi uždegs žvakutę ir padės gėlių žuvusiems atminti? Kas gi primins istorijos pamokas? Tai mūsų pareiga.g9

Iškilmingai padėti krepšeliai Andrijanovo kapinėse, kuriuose dalyvavo miesto gyventojai ir miesto svečiai, Rusijos ambasados atstovas, miesto ir rajono administracijos atstovai.

Neįkainojamas motinų skausmas, kurių sūnūs žuvo už Lietuvos išlaisvinimą nuo fašizmo. Ar galima nusakyti žmonų, mamų, seserų skausmą, nesulaukusių savo vyrų, vaikų, brolių Rusijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ir kitose TSRS šalyse.

Atminimas apie žuvusius ir nukankintus yra mūsų gyvenančių dabar dėkingumas. Šventinis susitikimas su veteranais Panevėžio žydų bendruomenės patalpose spinduliavo šiluma ir dėkingumu likusiems gyviems veteranams. Karo prisiminimais dalinosi Leon Kurtanidze, jo šiluma ir atvirumas, draugiškumas sužavėjo bendruomenės narius. Mes tikimės, kad Pergalės dienos 70-metį sutiksime kartu.

Eskursija į Salapilio konclagerį

Š.m. gegužės 17 d. įvyko paskutinė projekto dalis - ekskursija į Latviją, buvusį konclagerį -  memorialą Salaspilyje. Buvusių barakų vietose sudėti vaikų žaislai, pridėta saldainių, uždegtos žvakutės. Visa tai priminė nekaltas vaikų širdeles, kurios buvo sunaikintos 1941-1944 metais Salaspilyje. Širdžių plakimas iš po žemių vertė giliai susimąstyti. Liūdintys, rimti vaikų veidai kalbėjo patys už save. Mes visi stovėjome ir tylėjome. Širdies dūžiai rodos tuoj pasigirs viršuje, šalia gyvųjų, atėjusių prisiminti nužudytų nekaltų vaikų. visi

Dar daugiau emocijų patyrėme apsilankę masinių žudynių vietoje. Čia „ilsisi“ sušaudytų 70 tūkstančių žydų iš Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos ir visos Europos. Kyla klausimas: už ką ir kodėl? Kas davė teisę atimti nekaltų žmonių gyvybes?

Paminklas Rygoje „Latvijos teisuoliai“ pasakoja apie knygagerus žmones, kurie gelbėjo žydus. Janis Lipke išgelbėjo iš Rygos geto ir slėpė pas save daugiau nei 50 žydų.

Panevėžio Rožyno pagrindinės mokyklos Tolerancijos centro mokiniai ir Panevėžio žydų bendruomenės nariai palygino Lietuvos ir Latvijos žydų tragedijas – jų visų likimai vienodi.

Tą pačią dieną mokiniai ir bendruomenės nariai buvo priimti Izraelio ambasadoje, kur įvyko susitikimas su Izraelio ambasadore Lietuvoje ir Latvijoje Hagit Ben – Yaakov. Ambasadorė pasakė daug šiltų ir malonių žodžių mokyklai ir mokiniams, padėkojo Panevėžio žydų bendruomenei už jaunimo auklėjimą, už tvirtą pilietinę poziciją ir partnerystę vykdant Holokausto švietimą. PŽB pirmininkas Izraelio ambasadorei padovanojo Panevėžio miesto mero V. Satkevičiaus perduotą knygą apie Panevėžį.

Tolerancijos pamoka Jaunimo mokykloje

vaikaiGegužės pabaigoje Jaunimo mokyklos mokiniai ir mokytojai Tamara Temnikova - Gabnienė, Dileta Petrauskienė, Rita Rakauskienė ir Giedrė Mažukienė kartu su PŽB nariais surengė susitikimą tolerancijos tema. Buvo kalbėta apie žydų holokaustą ir Panevėžio krašto žydų istoriją. J. Smirnov - Raak susirinkusiems papasakojo apie savo gyvenimą karo metais, kaip buvo atvežtas iš Pskovo į Panevėžio, o vėliau į Šiaulių koncentracijos stovyklą. Tuo tarpu PŽB pirmininkas G. Kofman papsakojo apie žydų gyvenimą, istoriją.

Susitikimas su Rusijos ambasados atstovais

2012 m. gegužės pabaigoje Panevėžį ir Panevėžio žydų bendruomenę aplankė svečiai iš Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje ir Krasnojarsko krašto administracijos vadovybės.

Pokalbio metu kalbėta apie draugystę, bendradarbiavimą.

Susitikimas su Žmogaus teisių stebėtoja

JAVVasaros pradžioje Panevėžio žydų bendruomenėje apsilankė Dinah PoKempner – Jungtinių Amerikos valstijų žmogaus teisių tarnybos stebėtoja. Jos proseneliai Abram Abelsky ir Meir PaKempner gyveno Panevėžyje. Viešnia susitikime dalyvavusiems papasakojo ką jos senelis nuveikė miesto labui, kaip gyveno (turėjo virvių fabriką). Taip pat ji stengėsi daugiau sužinoti apie Panevėžio istoriją, čia gyvenusius žydus.

Pokalbio metu viešnia pasidomėjo kodėl Panevėžio žydų bendruomenė neturi savo patalpų. Jai buvo atsakyta, kad šis klausimas bus sprendžiamas ateityje. Tad ji pažadėjo tuo pasirūpinti ir dar kartą apsilankyti mūsų mieste.

PŽB narių gimtadieniai

Panevėžio m. žydų bendruomenė sveikino tris aktyvius narius gimtadienio proga:

JURIJUS SMIRNOVAS – RAAK - 77 m. kuklus, pareigingas žmogus, buvęs mažametis koncentracijos stovyklos kalinys, 37 metus tarnavo “Lietuvos geležinkeliai“ tarnyboje meistru. Aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje.abc

EDUARDAS SOLOVJOV – ROZENPUT – 74 m. sudėtingo likimo žmogus-išlikęs, pergyvenęsevakuacijos sunkumus, grėsmę. Jo humoras, naujos idėjos paįvairina bendruomenės gyvenimą, nuotaikas.

KONSTANTINAS CHRUŠKOVAS – 63 m. Tautodailės liaudies meistras, kilęs iš Odesos. Jo sukurti meniški darbai-Chanukija, Menora puošia Vilniaus Choralinę Sinagogą bei Panevėžio žydų bendruomenės patalpas. Nuoširdus, linksmų plaučių žmogus.

Tradicija sveikinti bendruomenės narius jų gimtadienio proga prasidėjo 2001metais remiantis „Šiltų namų“programa. Ji būdavo rengiama Panevėžio bendruomenės patalpose arba namuose. Deja „Šiltų namų“ programa buvo sustabdyta, nes pagal rėmėjų reikalavimus,ją reikėjo pravesti tik namuose. Gaila, kad taip įvyko. Visi nariai galėjo ateiti į bendruomenę ir pasveikinti sukaktuvininkus. Kad neprapultų ši gera tradicija, PŽB tokius sveikinimus perkėlė į „Klubo“ programą.

„Klubų“ programos veikla apima įvairius renginius: parodas, susitikimus su Lietuvos ir užsienio įžymiais žmonėmis, edukacine programa jaunimui, įvairūs projektai.Visuomenė supažindinama su žydų kultūra, jos gyvenimu, praeitimi, tradicijomis.

Panevėžio žydų bendruomenė nuomoja 50 kv. metrų ploto patalpas,neturi savų patalpų ir negali plėsti savo projektų... Nežiūrint į tai veiklos rezultatai puikūs,bendruomenėje tvyro gera, nuoširdi atmosfera, malonūs žmonių santykiai.

Susitikimas su Lietuvos vyriausiu rabinu Hainu Buršteinu

Chanuka Panevėžio žydų bendruomenėje.

Gruodžio 8 dieną Panevėžio žydų bendruomenėje vyko Chanukos šventė. Dalyvavo 40 žmonių. Iš pradžių Aleksandr Zarieckij papasakojo apie Chanukos tradicijos, istoriją, kaip ją šventė gete ir koncentracijos stovyklose. Šventėje dalyvavo du Panevėžio tarybos nariai, vienam iš jų, Alfonsui Petrauskui, buvo suteikta garbė uždegti pirmą chanukijos žvakę. Šventėje taip pat dalyvavo Rožyno mokyklos Tolerancijos centro vadovė Genutė Žilytė. Ji visus susirinkusiuosius pasveikino mokytojų ir mokinių vardu, padovanojo tolerancijos centro vaikų rankų darbo atvirukus su nuoširdžiais linkėjimais. Gausus šventinis stalas su žydiškais patiekalais, bendruomenės vaikučių dainelės ir eilėraščiai. Rašytoja Joana-Viga Čiplytė visiems bendruomenės nariams palinkėjo ilgaamžiškumo ir daug šviesių dienų.

 

Ggruodžio  11 d. Panevėžio Rožyno pagrindinės mokyklos Tolerancijos centro mokiniai ir mokytojai Panevėžio žydų bendruomenės narius pakvietė į Chanukos šventę. Mokiniai sužinojo apie Chanukos šventės apeigas - 8 dienų žvakių uždegimo ceremonijos eiliškumo prasmę. Mokyklos mokiniai ir mokytojai už savo pinigus paruošė šventinį stalą – bulviniai blynai [latkės] ir aliejuje keptos spurgos, chala, uogienė, šaldytos braškės. Likusius smulkius centus panaudojo žaidimui su vilkeliu dreidl. Žaisdami vaikai susipažino su hebrajiškomis raidėmis, kurios nupieštos ant vilkelio. Šio žaidimo tikslas - kad vaikai suprastų pinigų gavimo ir panaudojimo reikšmes. Visi dalyviai gavo po suvenyrą, šventinę dovaną.

 

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai