Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena (sausio 27 d.)

THADSausio 27 d, kaip ir kasmet PŽB paminėjo Traptautinę Holokausto aukų atminimo dieną. Tądien bendruomenės nariai nuvyko prie paminklo "Geto vartai", padėjo gėlių.

Vėliau į PŽB būstinę užsuko Panevėžio M. Rimkevičaitės mokyklos mokiniai, kurie diskutavo su bendruomenės nariais, klausėsi jų pasakojimų apie Holokaustą, jo metu nukentėjusius žmones.

Susitikimas su JAV ambasados patarėja Ch. Almeida

Vasario pabaigoje PŽB patalpose apsilankė Christina Almeida - JAV ambasados patarėja Ch. Almeidapolitikos klausimais. Viešnia domėjosi žydų gyvenimu Panevėžyje, susipažino su miestu. Taip pat, Ch. Almeida teiravosi dėl PŽB vykdomo projekto (atminimo lentų pakabinimo ant buvusių sinagogų pastatų Panevėžio rajone) paramos.

Susitikimo pabaigoje PŽB pirmininkas viešniai įteikė knygą apie Panevėžio žydų gyvenimą - J. Vigos Čiplytės "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija".

Susitikimas su Lietuvos žydų bendruomenės madrihais

mihĮ susitikimą su PŽB nariais iš Vilniaus atvyko Aleksandr Segal, Alanas Ivšinas, Daniel Skudovič ir Michailas Frišmanas. Renginyje dalyvavo tiek suaugę Panevėžio žydų bendruomenės nariai, tiek ir mažieji. Susutikimo metu svečiai su vaikais diskutavo draugystės tema, o su suaugusiais apie atmintį ir intuiciją.

 

Purim šventė 2011 m.

nariaiKovo pabaigoje PŽB savo būstinėje surengė Purim šventę, kurioje dalyvavo aoie 40 asmenų. Šventės metu nariai Domasskaitė Magelat Ester knygą. Mažieji susirinkusiems surengė koncertinę programą. Eilėraščius suaugusiems energingai skaitė Domas Šteimanas.

 

Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvoje Anne Derse

JAV ambasadorėBalandžio 20 d. Panevėžyje lankėsi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse. Vizito metu ji aplankė ir Panevėžio žydų bendruomenę. Šis susitikimas buvo derinamas iš anksto.

Viešnia atvykusi į PŽB būstinę susipažinoPaminklas su jos nariais, Panevėžio miesto žydų istorija. Į susitikimą atėjo ne tik bendruomenės nariai, bet ir 9-osios vidurinės mokyklos direktorė Aida Aidiklienė, skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša, savivaldybės administracijos direktorė Kristina Vareikienė.

Po susipažinimo su PŽB nariais, ambasadorė A. Derse išskubėjo pamatyti J. Miltinio dramos teatro sieną, kurioje buvo įmūryti akmenys iš žydų paminklinių akmenų. Savo susitikimą su PŽB nariais JAV ambasadorė baigė aplankydama paminklą "Liūdinti žydų motina".

A. Jacovskio tapybos kūrinių paroda

JAcovskisPanevėžio miesto žydų bendruomenės nariai gegužės pradžioje apsilankė menininko Adomo Jacovskio darbų parodoje.

A. Jacovskis yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, dėsto Vilniaus dailės akademijoje, turi docento laipsnį. Menininkas yra sukųręs per 80 scenografijų dramos, operos ir baleto spektaklių. 2000 m. buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 

Pesach šventė

Pesach2011 m. balandžio pabaigoje PŽB šventė Pesach šventė. Susirinkusieji pagal visas tradicijas paminėjo šią šventę. Taip pat, buvo pasveikinta tądien gimtadienį šventusi PŽB narė Zinaida.

Pergalės dienos paminėjimas

PŽB nariai karių kapinėsePanevėžio miesto žydų bendruomenė paminėjo gegužės 9-ąją - didžiausią ir kruviniausią žmonijos istorijoje Antrojo pasaulinio karo pabaigos dieną - Pergalės šventę.

Šventės pradžioje PŽB atstovai padėjo gėlių prie paminklo "Geto vartai". Vėliau prisijungė prie karo veteranų, kurie rinkosi karių kapinėse. Minėjimo metu susrinkusiuosiu sveikino Rusijos Federacijos amabsados Lietuvoje, Rusų kultūros centro atstovai. Susirinkusieji dalinosi liūdnais atsiminimais, pagerbė jau mirusius karius.

Tolerancijos pamoka

nariaiGegužės pabaigoje Panevėžio m. žydų bendruomenė surengė tolerancijos pamoką, kurioje dalyvavo Panevėžio mokyklų jaunimas, Rožyno bendruomenė. Pamokos metu buvo diskutuojama kaip skatinti toleranciją tarp skirtingų tautybių asmenų.

Susitikimas su Gabrielės Petkavičiatės - Bitės bibliotekos atstovėmis

bibliotekaLiepos pradžioje Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės bibliotekos atstovės Birutė Urbanavičiūtė, Ona Peseckaitė, Asta Rimkūnienė ir Ilona Mažylytė aplankė Panevėžio žydų bendruomenę, kur aptarė bendrą projektą "Vasaros tolerancija", pristatė parodą " Žydai Lietuvoje: istorijos ir kultūros pėdsakai".

Susitikime dalyvavo ir kraštotyrininkė Joana Viga Čiplytė ir PŽB nariai.

Tarnavimas visuomenei - tarnavimas Dievui

sesesŠ. m. rugpjūčio 29 dieną Dievo Apvaizdos seserų Kongregacija organizavo renginį Marijos Rusteikaitės atminimui. Vyresnioji sesuo Leonora Kasiulytė pakvietė svečius aplankyti M. Rusteikaitės veiklos ekspoziciją, atspindinčią jos gyvenimo faktus.

Kunigas Eugenijus Troickis renginio įžangoje apžvelgė Kongragacijos veiklos reikšmę Panevėžyje. Seserys aktyviai darbuojasi mokyklose, parapijose, dienos centro užimtumo veikloje. Jo manymu, jai veiklai reikšmę turi įkūrėjos M. Rusteikaitės dvasia, ruošiant šios asmenybės kanonizacijos bylą.

Gen. vyr. s. Leonora Kasiulytė pateikė Marija Rusteikaitę kaip  Dievo tarnaitę, istorinę asmenybę, nurodė jos gyvenimo faktus ir įvykius, pristatydama nuotraukas, kurių raiškos tęsėsi apie 10 metų. Ji susipažino su Rusteikų giminaičiais, kurie perdavė Marijos Rusteikaitės ne tik nuotraukas, bet ir laiškus ir kitas relikvijas. Sesuo Leonora pateikė M.Rusteikaitės biografiją, socialinę padėtį, papasakojo apie jos veiklą ir nuopelnus, todėl daugelis jos globotinių ją vadino „gerąja motinėle“. Motinėlė Marija karo metu Varšuvoje išgelbėjo 15 žydų tautybės žmonių, todėl po mirties apdovanota Žuvančiųjų gelbėjimo Kryžiumi ir padėka. Šiuo metu Izraelyje yra iškaltas jos vardas „Atminimų lentoje“ ir jos garbei  pasodintas medelis.

Sulamita Fromanaitė paliudijo, kaip M. Rusteikaitė išgelbėjo jos motiną ir senelę. Sulamita pabrėžė, kad yra dėkinga savo gelbėtojai iki šiol ir jaučia jos buvimą savo artimųjų tarpe.

S. Fromanaitė Lietuvos Žydų Bendruomenės vardu įteikė pirminiko Simono Alperavičiaus padėką: „Už Dievo apvaizdos seserų Kongregacijos įkūrėjos, pasaulio tautų teisuolės pasiaukojimą Dievui ir žmonės gelbstint žydus, už rūpinimąsi prieglaudose vaikais ir seneliais“.

Vilniaus žydų gaono muziejaus atstovė Danutė Selčinskaja pristatė naujai sukurtą skaitmeninį albumą, kuris atspindi žydų genocido metais įvykusios tragedijos faktus. Jame skirta vieta Marijos Rusteikaitės gelbstintiems darbams atminti.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pasidžiaugė, kad M. Rusteikaitės pasirinktas kelias sujungė į vienijantį susitikimų kelią – „Išsigelbėjimas“: „Tas, kuris išgelbėja vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“. Jis pastebėjo, kad tarnaudamas visuomenei, tarnauji Dievui. „Tai, kad mes čia susiburę aplink Dievo tarnaitę Mariją Rusteikaitę, savo dvasia esančia su mumis,yra stebuklas“, - kalbėjo Gennady Kofman.sc

Sesuo Dominyka Slepikaitė savo ir kitų pasirinkimą tarnauti žmonėms, pagelbėti vargstantiems   įvardijo kaip Dievo pašaukimą būti „Jo įrankiu“, kad Jis per žmones galėtų pareikšti savo Valią ir Meilės galią.

Pasakyta: „Su Meile pagalbą suteikiančios rankos yra šventesnės, negu maldą kalbančios lūpos“.

Renginio pabaigoje sesuo Leonora pakvietė visus susirinkusius į kiemelį pabendrauti ir vaišintis   seserų vienuolių paruoštomis vaišėmis.

Prasmingas bendravimas yra labai reikalingas. Tai Dievo dovana.

 

 

 

                               

                                                                         

Apsilankymas JAV ambasadoje Nepriklausomybės dienos proga

JAVJAV ambasada Nepriklausomybės dienos proga pakvietė PŽB pirmininką Gennady Kofman ir jo žmoną Žydra į ambasadą Vilniuje.

Florostikos paroda PŽB patalpose

autorėBirželio 9 d. PŽB patalpose savo floristikos parodą pristatė Sigita Zalieskienė. Parodos tema - tolerancijos vasara. Tai projektas, kurį vykdo PŽB. Projektą sudaro 4 etapai: tai buvo pirmasis etapas, kuriuo metu vyko ne tik parodos pristatymas, bet ir forumas apie toleranciją.  Renginyje S. Zalieskienės darbais grožėjosi tiek PŽB nariai, tiek miestiečiai.

Svečiai iš Anglijos

brolis ir sesuoLiepos viduryje Panevėžio žydų bendruomenėje apsilankė svečiai: brolis ir sesuo Hirsch, šiuo metu gyvenantys Londone. Jie norėjo daugiau susžinoti apie Panevėžyje gyvenusį ir besimokiusį senelį.   

Susitikimas su svečiais iš JAV, Izraelio ir Australijos

delegacijaPanevėžyje liepos 12 d. lankėsi delegacija iš Izraelio, JAV ir Australijos. Viešnagės metu, svečiai susitiko su Panevėžio miesto meru P. Vadopolu. Susitikimo metu kalbėta apie žydų gyvenimą,padėtį visuomenėje. Taip pat, savivaldybėje svečiai buvo sutikti kanklininkių ansamblio "Ašarėle".

Po susitikimo su meru, delegacija apžiūrėjo miestą, aplankė memorialą "Liūdinti žydų motina". Po trumpos eskursijos po miestą, svečiai pasidžiaugė, kad Panevėžyje dar liko žydų statytų pastatų.

Svečiai iš Los Andželo

Los AndželasLiepos 29- ąją dieną Panevėžyje apsilankė žydų šeima iš Los Andželo. Svečiai apžiūrėjo miestą, domėjosi jo istorija. Taip pat, jie norėjo sužinoti apie čia gyvenusių ir gyvenačių žydų gyvenimą, Panevėžio žydų bendruomenės veikla.

Viešnagė Joniškyje

JoniškisVasaros viduryje Panevėžio žydų bendruomenės narių delegacija lankėsi Joniškyje. Viešnagės metu atvykusieji aplankė Joniškio sinagogų kompleksą, kur tądien vyko Kleizmerio festivalis. PŽB nariams teko garbė susipažinti ir diskusijapabendrauti su ten grojusiais Izraelio muzikantais. Taip pat, PŽB delegacija susipažino su Joniškio žydų istorija ir architektūriniu paminklu: Raudonąją ir Baltąją sinagogomis, sužinojo apie jų likimą.

Susitikimas su PŽB nariu

susitikimasSaulėtą vasaros dieną Panevėžio žydų bendruomenę aplankė buvęs jos narys, ilgalaikis "Ekrano" inžinierius, poetas, publicistas, bardas Aleksandras Krasnočiarovas, dabar gyvenantis Izraelyje. Linksmo susitikimo metu Aleksandras PŽB paliko dovaną - paties parašytą knygą apie žydų muziką "Valanda jausmams". Susitikime panoro dalyvauti ne tik bendruomenės nariai, bet ir garbės svečias gydytojas Borisas Klug.

Žydų leidinių paroda

Rugpjūčio 24 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės - Bitės bibliotekoje buvo atidaryta parodažydų leidinių paroda. Parodoje buvo pristatytos tiek lietuvių, tiek užsienio autorių parašytos knygos apie žydus, jų gyvenimą, kultūrą. Parodos organizatoriai - bibliotekos darbuotojos.

AronParodoje dalyvavo ne tik Panevėžio žydų bendruomenės nariai, bibliotekos darbuotojai ir miestiečiai, bet ir archeologijos dėstytojas iš D. Britanijos Aron Mazel su dukra Nicola. Garbingas svečias susirinkusiems papasakojo savo šeimos, gyvenusios Panevėžyje, isroriją. Taip pat, atskleidė, kad šiame mieste dar yra jo šeimai priklausęs pastatas - buvusi žydų sinagoga, esanti Valančiaus g. 4.sveciai

Vėliau renginyje kraštotyrininkė J. V. Čiplytė visiems papasakojo apie Lietuvos teisuolius - lietuvius, gelbėjusius žydus.

Po renginio, jame dalyvavusieji susirinko Panevėžio žydų bendruomenės patalpose, pasidalinti renginio įspūdžiais.

Svečiuose daktaras iš Izraelio Clive Gold

Rugpjūtį Panevėžio žydų bendruomenėje lankėsi daug garbių svečių. Vienas tokių - daktaras Clive Gold. Į Panevėžį jis kartu su žmona atvyko ieškodamas informacijos apie savo giminę, aplankyti savo protėvių gimtosios žemės.

su meruPanevėžyje svečias ne tik domėjosi savo šeimos istorija, bet ir čia gyvenančių žydų gyvenimu. C. Gold taip pat neatsisakė susitikimo su miesto meru P. Vadopolu.

Susitikimo su meru metu svečiams grojo miesto kanklių ansamblis "Ašarėlė". Miesto meras svečiui papasakojo apie miestą, pristatė investavimo galimybes. Susitikimo metu dr. C. Gold su meru P. Vadopolu apsikeitė atminimo dovanėlėmis.

Žydų kultūros dienų renginys "Gyvenimas Štetle"

Ramygaloje rugsėjo 9 d. įvyko renginys skirtas Europos žydų kultūros dienai, kurį dalyviaiorganizavo Panevėžio rajono Ramygalos seniūnijos kultūros centras ir Panevėžio žydų bendruomenė.

Tądien buvo atidaryta paroda "Mūsų kamynai žydai". Taip pat, įvyko konferencija, kurioje pranešimus skaitė, kraštotyrininkė, istorijos magistrė J. V. Čiplytė, PŽB pirmininkas Gennady Kofman, Ramygalos krašto istorijos muziejaus vadovė Irena Zubauskienė.

lentaVėliau susirinkusieji aplankė kapines, kur atidengė atminimo sienelę. Dėka mokinių ir mokytojų buvo sutvarkytos žydų kapinės ir iš akmenų padaryta sienelė.

Popiet renginio dalyviai atidengė memorialinę lentą ant Ramygalos kultūros centro. Memorialinę lentą apmokėjo Panevėžio žydų bendruomenė.

Renginį baigė žydų dainų ir šokių ansamblis "Fajerlech".

Tarptautinė konferencija ir memorialinė lenta B. Zuskinui

2011 – tųjų metų rugsėjo 22 – oji diena Panevėžiui reikšminga tuo, kad čia vyko dalyviaitarptautinė konferencija įžymiam asmeniui pagerbti, apie kurį daugelis panevėžiečių net nežinojo. Renginys, skirtas žymaus žydų režisieriaus ir aktoriaus, vaidinusio jidiš kalba, Benjamino Zuskino atminimui. Tokių asmenų, kaip Benjaminas Zuskinas, pagerbimas yra svarbus nacionaliniame ir internacionaliniame lygmenyje. Tai yra integruota kultūrinio gyvenimo dalis, o kultūra yra tas fenomenas, kurio dėka yra nutiesiami tiltai tarp kartų, žmonių ir šalių.

Mes turime džiaugtis, kad Lietuvoje gimė, užaugo, gavo pagrindinį išsilavinimą garsus žydų režisierius ir aktorius Benjaminas Zuskinas. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokykloje vykusioje tarptautinėje konferencijoje profesorius Dovid Katz Katzsavo pranešime „Žydų vaidmuo kultūros istorijoje“ kalbėjo: „Ne kiekvienais metais gimsta talentai, tačiau dėl politinių intrigų ir žmonių istorijos perrašinėtojų kaltės meno ir mokslo talentai yra represuojami, kankinami ir sušaudomi“. Dovid Katz yra jidiš kalbos žinovas ir į konferenciją specialiai atvyko iš JAV.

JAV ambasadorės pavaduotoja Lietuvoje Anne  Holl pabrėžė, kad Panevėžio miesto žydų bendruomenė rodo pavyzdį, kaip reikia gerbti savo tautybės kultūrą, atminimą apie nusipelniusius žmones ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu.

Administracijos direktorės pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė pasidžiaugė, kad Panevėžio žydai rūpinasi, jog  būtų išsaugota mūsų miesto žydų istorija, kad bendromis PŽB ir Savivaldybės pastangomis yra daug padaryta dėl atmintinų vietų įamžinimo, dėl kultūrinių renginių ir švietėjiškos veiklos.

Istorijos tyrinėtojas Oskaras Paltanavičius savo pranešime rado sąryšį su inkvizicijos, nacių ir stalinizmo panašia nusikalstama veikla, nuo kurios nukentėjo milijonai tiek žydų, tiek kitų tautybių žmonių.

Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis savo įžanginėje kalboje atskleidė susidomėjimą šios konferencijos tema, o mokiniai ir istorijos mokytojas Vytautas Matulionis, lituanistė mokytoja Rita Stonienė pristatė programą apie Benjamino Zuskino praeitį Lietuvoje.

Tarptautinės komisijos Nacių ir Sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas pabrėžė, kad iki karo kai kuriuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyveno nuo 40  iki 80 proc. žydų. Kiekvienas miestas ir miestelis turi savo garsių žydų tautos žmonių, kurie išgarsino Lietuvą kaip žinomi litvakai. Jis pasakė, kad reikia visiems po truputį dirbti, nelaukiant nurodymų „iš viršaus“, dirbti taip, kaip dirba Panevėžio miesto Žydų bendruomenė, pastoviai bendradarbiaujanti su visuomene, kas duoda gerų rezultatų. Memorialinės lentos atidengimo ceremoniją G. Kofman pradėjo papasakodamas apie Benjamino Zuskino tragišką likimą. Valstybinio žydų teatro vadovas, režisierius ir aktorius nukentėjo per antisemitinį to meto vadovybės išpuolį. „Ir šiandien yra politikų, kurie nesugeba įsigilinti į tragedijos priežastis, B. Zuskino gyvenimo istoriją, kurios pasekmė – nepagrįstai apkaltintas, nuteistas ir sušaudytas. Vienas tokių politikų pavyzdys – Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos narys Raimondas Pankevičius, kuris negailėjo įžeidimų Tarybos posėdžio metu, kas buvo publikuota net spaudoje“,- kalbėjo PŽB pirmininkas G. Kofman. Taip pat, jis padėkojo žinomam Lietuvos skulptoriui Vytautui Tallat-Kelpšai už meniškai ir kokybiškai sukurtą memorialinę lentą, kuri pilnai atitiko autoriaus pagrindinę mintį ir tikslą. Pirmininkas taip pat padėkojo D. Katz už jidiš kalba išverstą užrašą ant lentos.

Izraelio ambasados Latvijoje ir Lietuvoje atstovė Kultūros ir visuomeniniams klausimams Marika Pinke pagarbiai kreipėsi į susirinkusius, pasidžiaugė PŽB aktyvia veikla. Dėkojo, kad bendruomenė dirba nustatyta kryptimi, dvasingumo ir kultūros lygio kėlimu, įgyvendinant projektus, kurie yra svarbūs ir Panevėžio miestui, pagyrė žydų bendruomenę už pastangas įprasminant didžių žydų sūnų, gimusių Lietuvoje, atminimą, rodant pavyzdį visiems: jų vardai neturi būti pamiršti. Izraelio ambasadai yra garbė dalyvauti šiame prasmingame renginyje, pagerbiant šį garbingą asmenį – Benjaminą Zuskiną, kuris yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Marika Pinkė pridūrė, kad B. Zuskino kūrybinis darbas Valstybiniame Maskvos žydų teatre paliko gilų pėdsaką tarybinio laikotarpio teatro tradicijose. B. Zuskinas buvo Solomono Mikhoelio, kuris yra pagerbtas Daugpilio mieste Latvijoje, kaip kad čia yra pagerbiamas B. Zuskinas, kolega. B. Zuskino dukra Ala Zuskina – Perelman, imigravusi į Izraelį, rūpinasi savo tėvo atminimo įamžinimu. Izraelio bendruomenės televizija sukūrė dokumentinį filmą apie B. Zuskino gyvenimą.

lentaRenginio metu sveikinimo žodį tarė Panevėžio miesto Savivaldybės mero pavaduotojas Gintaras Šileikis. Jis pasidžiaugė, kad PŽB pirmininkas G. Kofman padarė daug gerų darbų, tvarkant ir puošiant mūsų miestą. Jis padėkojo už aktyvią veiklą, geranoriškas pastangas bendraujant su moksleiviais ir pedagogais, palinkėjo sėkmės ir pažadėjo jo paruoštus projektus remti ateityje.

Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius Simonas Gurevičius perdavė sveikinimą nuo pirmininko dr. Simono Alperavičiaus, ir apgailestavo, kad jis negalėjo dalyvauti renginyje. Visus projektus, vykdomus PŽB palaiko Lietuvos žydų bendruomenė: „čia yra mūsų bendras nuopelnas“.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kąstytis Minkauskas padėkojo PŽB ir pirmininkui G. Kofman už didelį įnašą į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, o ši memorialinė lenta primins Lietuvos gyventojams ir miesto Iškilmingai memorialinę lentą atidengė Gintaras Šileikis, Anne Holl.

Apie žydų ir lietuvių santykius tarti keletą žodžių buvo pakviestas doc. kunigas Robertas Pukenis. Jis džiaugėsi, galėdamas čia matyti ne tik panevėžiečius, bet ir garbingus svečius. Kunigas apgailestavo, kad pasaulyje klesti nesantaika, nėra tolerancijos tarp religijų, vyksta karai. Dvasininkas kalbėjo: „Šventas Jeruzalės miestas, šventa ir ši maža sena gatvelė Panevėžyje, kur gimė, gyveno kilnus žydų tautos sūnus Benjaminas Zuskinas. Dabar jis yra su mumis, įamžintas jo atminimas, nes po sunkios kovos ir didelių kančių sugrįžo čia, į savo gimtinę, nes jis yra ir Lietuvos sūnus, litvakas. Ramybė visiems. Aleliuja!“

KurganavaPo pietų konferencijos dalyviai išvyko į masinių žudynių vietą Kurganavos miške, kur buvo minimos Holokausto dienos Lietuvoje 70 – metis. Kartu su paruošta programa dalyvavo Rožyno pagrindinės mokyklos direktorė A. Adiklienė, istorijos mokytoja G. Žilytė. Panevėžio Rožyno pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centro projekto „Holokausto istorija – tiltas tarp praeities į ateitį“ remiamas JAV ambasados Lietuvoje, Nyderlandų ambasados Lietuvoje ir Austrijos ambasados Lietuvoje, dalyviai paruošė įspūdingą programą. Mokiniai pristatė kompoziciją - prie paminklo iš gėlių išdėliotą menorą. Kalbėjo direktorė A. Adiklienė, JAV ir Izraelio ambasadų Lietuvoje atstovės, vicemeras G. Šileikis ir visi kiti dalyviai, dar kartą primindami Holokausto tragediją, kuri neturi pasikartoti.

Tylos minute susirinkusieji pagerbė aukas. Mintimis sugrįždami į dabartį, aukų ramybę patikėjo Kurganavos miškui. Palinkėdami vieni kitiems taikos ir ramybės, sugrįžo į savo šeimas.

Panevėžio Rožyno mokyklos mokinių fotografijos paroda

Panevėžio Rožyno mokyklos Tolerancijos ugdymo centro nariai kartu Kurganavasu JAV ir Olandijos ambasadomis ir Panevėžio žydų bendruomene surengė projektą, kurio metu buvo aplankytas Vilniaus tolerancijos centras, Panerių memorialas, sutvarkytos masinės žudynių vietos Kurganavos miške (Panevėžio raj.)  

Projekto paskutinis etapas buvo TOC narių suorganizuota fotografijų paroda "Holokausto liudytojai - pastatai". ambasadoreRenginyje dalyvavo JAV ambasados įgaliotinė Hana Rozental ir Nyderlandų karalystės ambasadoriaus pavaduotojas Yaron Oppenheimer, atstovai iš Panevėžio savivaldybės, Tarptautinės komisijos vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas.

Susirinkusieji ne tik įvertino Rožyno mokyklos TOC klubo narių padarytas fotografijas, bet ir paminėjo pasaulinę tolerancijos dieną bei mokyklos 40 - metį.


A. Kairio fotografijų paroda

parodaLapkričio 29 d. PŽB bendruomenėje buvo surengta lietuvio fotografo Almanto Kairio fotoparoda "Izraelis - išsipildžiusi svajonė". Joje buvo eksponuojamos nuotraukos padarytos autoriui keliaujant po Izraelį. Paroda bus eksponuojama ir kituose Lietuvos miestuose.

Surengti parodą fotografui padėjo Panevėžio žydų bendruomenė.

Apsilankymas JAV ambasadoje

Vykdydami projektą Holokausto aukoms atminti PŽB pirmininkas G. Kofman ir jo JAVpavaduotojas J. Smirnov kartu su Panevėžio Rožyno mokyklos vadove A. Adikliene, mokytoja G. Želyte ir mokiniais apsilankė JAV ambasadoje, kur turėjo galimybę pabendrauti su pačia JAV ambasadore Lietuvoje Anne E. Derse, jos pavaduotoja Anne Hall, ambasados darbuotoja Christina Almeida ir kt. JAV mabasadoje susirinkusieji pasižiūrėjo  dokumentinį filmą apie Holokaustą. Prisiminimui apie vizitą JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse PŽB pirmininkui padovanojo knygų apie Holokaustą: Hidden history of the Kovno ghetto ir Flight and Rescue.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai