2010 m sausio 27 d. - Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

2005 metais lapkričio mėnesį „60 – oji Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje buvo priimta rezoliucija 60/7, sausio 27 d paskelbti Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena, kuri turi būti minima kiekvienais metais.

2010 m sausio 27 d Panevėžyje miesto žydų bendruomenė surengė forumą šiai dienai paminėti. Nepaisant didelio šalčio (-26 C) susirinko daug žmonių iš Panevėžio m. visuomenės, miesto ir rajono administracijos atstovai, mokiniai iš įvairių miesto ir rajono mokyklų ir gimnazijų.

Forume dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono mokyklos: 9 – oji vidurinė, Karsakiškio, Miežiškių Katinų mokyklų mokiniai su savo mokytojais. Taip pat renginyje dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Kultūros paveldo skyriaus atstovai.                                                   

Renginio metu, Panevėžio rajono savivaldybės aktų salėje, savo pranešimus skaitė Panevėžio m žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, kunigas dr. Robertas Pukenis, 9 – osios vidurinės mokyklos abiturientai.dr. kunigas R. Pukenis

Forumą, skirtą Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti, pradėjo G. Kofman padėkodamas visiems susirinkusiems ir papasakodamas apie 2005 m priimtą rezoliuciją 60/7. Taip pat jis papasakojo apie Holokausto istoriją ir koncentracijos stovyklą Aušvicą (Osvencimą), kuriame buvo sunaikinta apie 2 mln. žydų tautybės žmonių.

 Renginį tęsė Panevėžio 9 – tosios vidurinės mokyklos mokiniai. Jie parengė prezentaciją apie Aušvico istoriją. Mokiniai papasakojo kaip žydai buvo kankinami kalėjime, kokius priverstinius darbus jiems reikėjo atlikti. Skaidrėse buvo parodytos nuotraukos iš to meto žydų gyvenimo Aušvice.

 Pranešime kunigas dr. R. Pukenis pasibaisėjo Holokausto veiksmais, kalbėjo apie šiandieninės neapykantos kurstimą, žydų ir palestiniečių santykius. Pranešimo pabaigoje palinkėjo lietuviams ir žydams gyventi santarvėje ir dirbti ranka rankon bei Panevėžio žydų bendruomenei įteikė savo naują knygą.

Įpusėjus renginiui, Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas G. Kofman visų paprašė tylos minute pagerbti Holokausto aukas.

Forumo pabaigoje visiems susirinkusiems buvo parodytas filmas apie Panevėžio žydų bendruomenės narį Telesforą Laucevičių ir jo šeimos gyvenimo istoriją Holokausto metu.

Po renginio forumo dalyviai ir svečiai rinkosi išgerti arbatos ir aptarti bei padiskutuoti Holokausto tema.

Susitikimas su Panevėžio 9 – tosios vidurinės mokyklos mokiniais - TOC klubo nariais

2010 m. kovo 3 d. įvyko susitikimas su TOC klubo nariais – Panevėžio 9 – tosios vidurinės mokyklos mokiniais ir jų vadove Genute Želyte. Renginio tema – Purim šventės istorija ir kitų žydų švenčių tradicijos.

TOC nariai – 8 -12 klasių mokiniai su susidomėjimu klausėsi paskaitos apie žydų švenčių tradicijas, su kuo jos susijusios ir kaip švenčiamos. Pagrindinis šio draugiško susitikimo tikslas – supažindinti kitataučius su žydų istorija, jų tradicijomis.

Purim 2010

PurimPurim šventė Panevėžyje įvyko vasario 28 d. Panevėžio m. žydų bendruomenės patalpose, kur dalyvavo visi bendruomenės nariai ir jų vaikai.

 Šventės proga buvo surengta programa, pristatyta Magelat Ester knygą, kurioje aprašyta:

·        pasakojimas apie žydų istoriją Persijoje ir apie naująją caro žmoną Ester;

·        apie Ester ir jos dėdę Mordehai, kaip jis gelbėjo žydų tautą;

·        kaip ministras Amanas buvo pakartas ir iš kur atsirado „Amano ausys“.

 Taip pat šventės metu buvo surengti geriausio ir linksmiausio anekdoto bei geriausios karnavalo kaukės konkursai.

 Mažieji bendruomenės nariai taip pat šventės metu nenuobodžiavo: jiems buvo pravesti su Purim švente susiję žaidimai su vilkeliu.

Kovo 8 – tosios šventė

Kovo 8 – tosios  - Tarptautinės moters dienos proga Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai pasveikino bendruomenės moteris, įteikdami joms po tris rožes ir palinkėdami daug sveikatos, laimės, meilės.

Šventė vyko Panevėžio žydų bendruomenės patalpose, kur dalyvavo 28 žmonės ir keletas vaikų.

Susitikimas su žydų delegacija iš Kalifornijos

Birželio 29 d. Panevėžio miesto meras V. Statkevičius ir jo pavaduotoja G. Umbrasienė susitiko su žydų delegacija iš Kalifornijos, Kalabaso miesto. Susitikimo metu svečiai buvo supažindinti su pramonės parko plėtra.

Delegacijos vadovas J. Wolfson Panevėžio merui įteikė bendradarbiavimo raštą, o G. Umbrasienė išreiškė pageidavimą į investicijas į Panevėžio miesto pramonę.

Susitikimas su P. Afrikos žydų bendruomenės pirmininke

Liepos 9 d. PŽB būstinėje apsilankė P. Afrikos žydų bendruomenės pirmininkė Ida Broll kartu su savo vyru Jonathan.

Panevėžyje jie bandė ieškoti savo giminės šaknų.

Susitikimas su Avigdor Lieberman

Trakuose liepos mėn. įvyko susitikimas su Izraelio užsienio reikalų ministru A. Lieberman. Susitikime dalyvavo J. E. Izraelio ambasadorius Baltijos šalims Ivry Chen Apter su žmona Dalia, LŽB pirmininkas Simonas Alperavičius, PŽB pirmininkas G. Kofman ir kt.

Susitikimas su B. Zuskino giminaičiais

PŽB lankėsi svečiai iš P. Afrikos, artimiausi aktoriaus B. Zuskino giminaičiai. Jie aplankė Panevėžį, susipažino su jo istorija, pabendravo su PŽB nariais. Svečiams buvo įdomu sužinoti apie savo dėdę, kur jis gimė, mokėsi. Jie išreiškė pageidavimą dalyvauti projekte - atminimo lentos B. Zuskinui atminti pakabinime.

Susitikimas su J.E. Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje ir Latvijoje Ivry Chen Apter

Liepos mėn. su draugišku vizitu Panevėžį ir PŽB  aplankė J.E. Izraelio ambasadorius Ivry Chen Apter su žmona Dalia. Jis susipažino su Panevėžio žydų istorija, aplankė istorines vietas, susijusias su žydų gyvenimu.

Susitikimas su vyriausiuoju Lietuvos žydų rabinu Chaimu Buršteinu

Susitikime su PŽB nariais rabinas Ch. Buršteinas papasakojo Rosha-Šana (žydų Naujieji metai), jų reikšmę. Taip pat, susirinkusius mokino groti šaforu, ir taip paskelbė, kad artėja žydų naujieji metai. Kartu su rabinu atvyko ir kantorius iš Izraelio Chaim Spivak.

Naujieji metai - Rosha Šana

Genocido aukų atminimo diena

Kaip ir kasmet rugsėjo 23 d. Panevėžio žydai mini Genocido aukų dieną. Minėjime be PŽB narių dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš įvairių miesto mokyklų. Taip pat, Genocido aukų pagerbti atvažiavo dr. kunigas Robertas Pukenis, Panevėžio meras Vitalijus Satkevičius ir kt.

Susirinkusieji padėjo gėles prie paminklo "Liūdinti žydų motina", vėliau nuvyko prie paminklų Genocido aukoms atminti, esančių Kurganavos miške ir Žaliojoje girioje. 

Seminaras LŽB nariams

Seminaras PalangojeSpalio mėnesį Palangoje įvyko seminaras "Vidinė ir išorinė komunikacija", kurioje dalyvavo Lietuvoje gyvenantys žydai. Seminaro organizatorius - Lietuvos žydų bendruomenė.

Parodos "Žydų kelias Panevėžyje" atidarymas

Parodos organizatoriai ir PŽB nariaiLapkričio 8 d. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinėje mokykloje buvo atidaryta paroda "Žydų kelias Panevėžyje". Parodoje mokiniai eksponavo savo fotografijas, referatus, rašytus tema "Krikšolinė naktis", lankstinukus, skirtus dienai prieš fašizmą ir antisemitizmą paminėti, tolerancijai didinti.

Renginį organizavo mokyklos mokiniai, istorijos vyr. mokytojas Vytautas Matulionis, anglų k. mokytoja Irma Zakarauskaitė, informacinių technologijų mokytojai Edita Ličkūnienė bei Mindaugas Yčas, direktorius Tautvydas Anilionis.

Parodoje dalyvavo Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos bendruomenė ir PŽB nariai.

Šabo (šeštadienio) sutikimas

Žvakių uždegimasSpalio mėnėsį PŽB nariai paminėjo Šabą. Kaip įprastą tądien prieš vakarienę PŽB narė Tamara Antanaitienė uždegė žvakes, kalbėjo Šabo maldas.

M. Frafman pasveikinimasTaip pat, tądien buvo paminėta ir vieno iš PŽB narių Michail Grafman gimimo diena. Susirinkusieji Michailą pasveikino ir palinkėjo dar ilgų gyvenimo metų.

Susitikimas su K. Prunskiene

K. Prunskiene Lapkričio 10 d. PŽB būstinėje apsilankė politikė Kazimira Prunskienė. Trumpo vizito metu ji pakalbėjo apie Lietuvos politinę ir ekonominę situaciją, pabendravo su bendruomenės nariais, išklausė jų nusiskundimų. Prieš išvykstant K. Prunskienė PŽB pirmininkui G. Kofman prisiminimui įteikė knygą apie jos, kaip buvusios Ministrės Pirmininkės keliones į Londoną, Vašingtoną 1990 metais.

Susitikimas su 9-osios vid. mokyklos mokiniais

9vid.Gruodžio mėn. pradžioje PŽB būstinėje apsilankė 9 - osios vid. mokyklos mokiniai - TOC nariai su mokyklos mokytoja Genute Žilyte ir direktore Aida Aidikliene. Svečiai pasveikino PŽB narius Chanukos proga ir įteikė saldžių dovanų.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai