Susitikimas su Panevėžio apskrities viršininku dėl masinių žydų žudimo vietų sutvarkymo

              Nuo 2005 m. PŽB vykdo projektą „Kad mūsų palikuonys niekada neužmirštų apie tai, kad nedaugeliui pavyko išgyventi“. Panevėžyje ir apskrityje padarytas tyrimas, kuriuos metu gauta medžiaga iš apskrities archyvo. Buvo išsiaiškinta, kad Panevėžyje ir jo apskrityje sušaudyta apie 13 tūkst. žydų. Vien Kurganavos miške sušaudyta apie 8 tūkst. žydų. 95 proc. Panevėžio apskrities žydų sunaikinti. Padarytas tyrimas ir statistika apie kiekvieno miesto žydų tragediją. Projekto tikslas – informuoti Lietuvos ir pasaulio visuomenę apie Holokaustą Lietuvoje.

Susutikimas su vyriausiuoju Panevėžio miesto dizaineriu ir paveldo skyriaus vedėja

Prie buvusių Panevėžio žydų kapinių sutvarkymo daug jėgų ir pastangų pridėjo Panevėžio savivaldybės administracijos darbuotojai. Pagrindinis įnašas buvo įdėtas Kultūros ir paveldo skyriaus vedėjos Loretos Paškevičienės ir vyriausiojo dizainerio Romo Lukšo. Jie ne tik kontroliavo projekto vykdymą, bet buvo ir svarbiausi vykdytojai. Jie padėjo išrinkti iš daugumos eskizų vienintelį, kuris geriausiai galėtų atspindėti žydų tautos likimą.

Gegužės 9 – tosios minėjimas 2009 m. gegužės 9 d.

Kiekvienais metais PŽB nariai dalyvauja Pergalės dienos minėjime. Visiems pasaulio žydams ši diena labai svarbi. Iškilmingame minėjime niekada neužmirštami tie, kurie atidavė savo gyvybes, kad pasaulyje nebebūtų  fašizmo ir nacizmo. Į bendruomenės patalpas kviečiami karo dalyviai – veteranai. PŽB turi savo ekspoziciją apie II Pasaulinio karo dalyvius – veteranus.

2009 m sausio 27 d. skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

2009 metai prasidėjo nuo labai svarbaus visiems geros valios žmonėms renginio, kaip sausio 27 d. - Pasaulinė holokausto minėjimo diena. Ši diena prasidėjo nuo seminaro, kuris įvyko Panevėžio m. žydų bendruomenės patalpose. Seminare dalyvavo mokytojai ir moksleiviai iš Panevėžio  9- tosios vidurinės, Vyturio, K. Paltaroko ir kitų mokyklų bei gimnazijų. Buvo papasakota apie sausio 27 d., kodėl šis projektas vykdomas ir kam jis skirtas.  

Po seminaro visi dalyviai ėjo prie paminklo „Geto vartai“, esančio Panevėžyje Krekenavos g. – Klaipėdos g. kampe, kur įvyko mitingas ir buvo padėti vainikai ir gėlės. 

Panevėžio m. žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman pranešė apie Panevėžio žydų tautos genocidą, kuris įvyko 1941 liepos – rugpjūčio  mėn. Papasakojo apie Panevėžio getą, kuris įkurtas liepos 15 d. ir apie tai, kad per šį getą praėjo apie 13 tūkst. žydų. Iš geto žydai po 200-300 žmonių buvo varomi į Kurganavos mišką, Žaliąją girią, kur buvo šaudomi. Ir taip per mėnesį žydai, gyvenantys Panevėžyje ir apskrityje buvo sušaudyti.

Vėliau visi dalyviai ir tie, kas prisijungė prie renginio, ėjo į Panevėžio miesto galeriją, kur įvyko konferencija holokausto tema. Čia buvo parodytas Vyturio vidurinės mokyklos moksleivių sukurtas filmas apie Panevėžio getą. Pranešimus apie Holokaustą Panevėžyje skaitė kraštotyrininkė Juana Viga Čiplytė ir Gennady Kofman  Taip per visą dieną Panevėžyje ir rajone buvo paminėta sausio 27 d., skirta žydų holokausto aukų atminimui. Tikslas renginio – išsaugoti atmintį apie Holokaustą ir nušviesti su juo susijusiais klausimais tam, kad nepasikartotų genocidas.   

Renginyje daugiausiai dalyvavo jaunimas ir jiems buvo pranešta apie toleranciją, kultūrą ir paaiškinta, kad kiekviena tauta turi gyventi pagal savo tradicijas ir, kad visi žmonės yra vienodi: „Mūsų mažoje planetoje visų žmonių vardai yra tie patys vardai, visų žmonių vaikai yra visų mūsų vaikai. Juoda spalva yra dirbtinė. Mes jos nenorime, ji mums nereikalinga. Mums reikia  baltos spalvos su  visu jos žydinčiu  spektru. Mes dar labiau turime garbinti didvyriškumą, nes trokšta­me, kad jo nereikėtų” ( I. Meras).

Svečiuose pas Panevėžio žydų bendruomenę Lietuvos žydų labdaros paramos fondo Socialinio skyriaus koordinatorė Ema Jakobienė 2009 m. vasario 2 d.

Panevėžio m. žydų bendruomenės nariai gauna socialinę paramą iš LŽB paramos fondo Socialinio centro, kuris centralizuotai tvarko žydų, gyvenančių Lietuvoje, socialinius reikalus. Pasaulinė žydų organizacija Joint rinko lėšas paremti socialiniai remtinus žydus ir jų šeimos narius. Pagrindinis Socialinio centro tikslas  paremti pagyvenusius žmones, ypatingai tuos, kurie išgyveno Holokaustą. Tam skirta speciali programa „SOS“. Žmonės gauna maitinimą, medicininę pagalbą, drabužių, padaromas smulkus remontas jų būstuose. Socialinė programa yra ir vaikams: maitinimas, drabužiai, stovyklos ir pan.

Purim šventė 2009 m.

Pati populiariausia ir įdomiausia šventė – Purim. Tai laisvės ir šviesos diena. Vaikai mėgsta Purim šventę dėl to, kad gali žaist Ipurą ir gauti daug įvairių dovanų.

 

Susitikimas su mokiniais 2009 m balandžio 16 d.

Dar vienas renginys įvyko 2009 m. balandžio 16 d. Tądien Panevėžio m. žydų bendruomenės patalpose lankėsi Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoju V. Ruliu, kur bendravo su Panevėžio žydų bendruomenės pirmininku Gennady Kofman ir kitais atstovais. Čia jaunimas turėjo progą pamatyti dar tarpukario Lietuvoje 1935 metais sukurtą filmą apie žydų gyvenimą

 Apie Lietuvoje įvykusią žydų tragediją mokiniams papasakojo žmogus, asmeniškai pergyvenęs karo baisumus, pabėgėlio dalią, kankinimus, persekiojimus – p. Jurij Smirnov- Raak.

Pokalbio pabaigoje jaunuoliai galėjo pavaišinti nacionaliniais žydų paplotėliais – macais, kuriuos ragaudami vaikai sužinojo apie jų gaminimą, kitus tradicinius žydų valgius.

Susitikimas su redaktore Inesa Čikolajeva

2009 m. laikraščio „Vestnik satiečnikov“ vyriausia redaktorė Inesa Čikolajeva susidomėjo Panevėžio rusakalbių žydų gyvenimu ir parašė keletą straipsnių apie memorialo atidarymą buvusiose žydų kapinėse.

 

Svečiai iš JAV 2009 liepos 28 d.

2009 m liepos 28 d. Panevėžio m žydų bendruomenę aplankė svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Mieste jie aplankė buvusį Panevėžio Ješyvą, Atminimo skverą.

Svečiai iš JAV taip pat apsilankė Panevėžio žydų bendruomenės patalpose, kur susipažino su čia įrengtu muziejumi, archyvu. Pabendravo su žydų bendruomenės pirmininku G. Kofman ir kitais nariais.

 

Susitikimas su Panevėžio miesto moterų klubu „Veiklios moterys“ 2009 m. birželio 30 d.

Susitikimas su režisieriumi Percy Tucker 2009 m. rugsėjo 2 d.

            Režisierius gimė mažame Pietų Afrikos miestelyje. Savo gyvenimą paskyrė menų ir pramogų plėtojimui jo gimtojoje Pietų Afrikoje. P. Tucker šou pasaulyje žinomas kaip teatro, baleto režisierius, patarėjas teatro klausimais, renginių organizatorius. Daugiau informacijos apie režisierių:  www.percytucker.com

            Panevėžyje režisierius apsilankė, norėdamas aplankyti protėvių žemę.

Susitikimas su kantoriumi J. Malovany

      PŽB būstinėje lankėsi žinomas kantorius Joselis Malovany kartu su žmona. Susitikimo tikslas aplankyti savo prosenelių gimtinę - Krekenavą, sužinoti čia gyvenusių žydų istoriją, susipažinti su Panevėžio bendruomenės nariais.

Paroda apie Lietuvos žydų gyvenimą

      Panevėžio žydų bendruomenės nariai dalyvavo parodoje, kurioje Lietuvos valstybinio Gaono muziejaus direktoriaus pavaduotoja Rachel Kastanian pristatė darbus susijusius su žydų gyvenimu Lietuvoje. Renginys vyko Panevėžio galerijoje.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai