Chanuka 2005 m

Konferencija apie toleranciją kitoms religijoms Vilniuje 2005 m. gruodžio 15 d.

Konferencija buvo skirta Pauliaus II vizitui į šventąją žemę -  Izraelį. Renginio iniciatorius Jo Eminencija Katalikų bažnyčios kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Konferencijoje dalyvavo J.E. Izraelio ambasadorius Garis Koranas, Lietuvos vyriausiasis rabinas Chaimas Buršteinas, J.E. Vatikano Nuncijus Stefanas Curbrigenas, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Alperavičius ir kt.

  

Konferencija 9 – toje vidurinėje mokykloje 2005 m. gruodžio 2 d.

Panevėžyje yra daug gimnazijų ir mokyklų, kur yra Tolerancijos centrai, kuriuose jaunimas vykdo edukacinę, kultūrinę švietėjišką veiklą. Viena aktualiausių TOC temų – žydų tema: jų istorija, holokaustas, tradicijos ir dabartinis gyvenimas. Tolerancijos centruose jaunieji dalyviai su dideliu susidomėjimu mokosi žydų, kurie šalia gyvena daugiau nei 500 metų, istorijos.

            Patys aktyviausi Tolerancijos centrai - Panevėžio 9 - toji vidurinė mokykla, Vyturio vidurinė mokykla, J. Miltinio vidurinė mokykla (gimnazija), Lipniūno vidurinė mokykla, Žemkalnio ir Balčikonio gimnazijos.

            Gruodžio pradžioje 9 - tosios vidurinės mokyklos mokiniai -  Tolerancijos centro (TOC) nariai, padedami mokytojos N. Želytės, mokykloje surengė konferenciją apie Panevėžio žydų istoriją  ir Holokaustą.

            Konferencija vyko labai šiltoje, draugiškoje atmosferoje. Jo metu buvo sužinota daug įdomios informacijos apie Panevėžio m. žydus, jų istoriją.

Holokausto tragedijos minėjimas

2005 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 60/7, kiekvienais metais sausio 27 dieną paminėti Tarptautinę holokausto aukų atminimodieną. Pirmas holokausto dienos minėjimas įvyko 2005 metų sausio 26 dieną Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Surengtoje konferencijoje dalyvavo LŽB pirmininkas dr. Simonas Alperavičius, Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas, vicemeras Petras Luomanas, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras dr. R. Pukenis, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, mokyklos mokytojai, moksleiviai, miesto kraštotyrininkai, muziejininkai. Pranešimą skaitė kun. dr. R. Pukenis („Katalikų ir judėjų santykiai tarpukario Panevėžyje“), dr. Simonas Alperavičius savo pranešimą baigė Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais: „Niekas negali likti abejingas Šoa tragedijai. Planingo visos tautos išžudymo bandymas meta šešėlį visai Europai ir visam pasauliui; tai nusikaltimas, visiems laikams užtraukęs nešlovę žmonijos istorijai.“ Svarbiausias konferencijos įvykis – Janinos Tumelytės-Damaševičienės atsiminimai apie žvėriškas žydų žudynes Kurganavos miškelyje. Atsiminimus skaitė „Žemynos“ vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio nariai (vadovė Ona Juospaitienė).

Lietuvos žydų genocido atminimo diena Panevėžyje

2005 metų rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido atminimo dieną Panevėžyje vyko renginys prie paminklo „Geto vartai“. Literatūrinę kompoziciją atliko „Žemynos“ vidurinės mokyklos mokiniai (vadovė Ona Juospaitienė). Moksleiviai perskaitė tų siaubingų įvykių liudininkės prisiminimus. Vėliau minėjimo dalyviai lankė Kurganavos miškelio ir Žaliosios girios žydų aukų vietas. Panevėžio „Vyturio“, 9 vidurinės mokyklų auklėtiniai prie paminklo padėjo savo pačių padarytus drugelius ir akmenėlius su ant jų užrašytais čia atgulusių vaikų vardais. Žuvusiuosius pagerbė Panevėžio A. Lipniūno, Juozo Miltinio vidurinių mokyklų bei Paliūniškio ir Kurganavos moksleiviai. Jie skaitė pačių surinktą ir užrašytą dokumentinę medžiagą apie tragiškus įvykius Panevėžio rajone. Po pietų visi dalyviai rinkosi į Panevėžio pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejų, kur žiūrėjo Rusijos TV dokumentinį filmą apie Vilniaus getą (rež. L. Vjugina). Genocido aukų minėjime dalyvavo J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, generalvikaras dr. Robertas Pukenis, miesto vicemeras Petras Luomanas, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotoja Roza Bieliauskienė. Projekto autoriai – Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir Panevėžio kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Joana Viga Čiplytė.

Konferencija "Žydų tautos istorija mūsų žemėje"

2005 metų gruodžio 12 dieną Juozo Miltinio vidurinėje mokyloje vyko konferencija „Žydų tautos istorija mūsų žemėje“. Sveikinimo žodį tarė Gennady Kofman ir Joana Viga Čiplytė.

Mokslinė konferencija "Žydų kultūros paveldas Lietuvoje"

2005 metų gruodžio 2 dieną Panevėžio 9 vidurinėje mokykloje surnegta mokinių mokslinė konferencija „Žydų kultūros paveldas Lietuvoje“. Projektą rėmė Pasaulio litvakų fondas.

Susitikimas su J.E. Izraelio prezidentu Moše Kacavu

2005 rugsėjo 22 dieną Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas dr. Simonas Alperavičius ir Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas Chaimas Buršteinas kvietė dalyvauti susitikime su JE Izraelio prezidentu Moše Kacavu. Vyko holokausto aukų pagerbimas Panerių memoriale.

2005 m. renginiai
2006 m. renginiai
2007 m. renginiai
2008 m. renginiai
2009 m. renginiai
2010 m. renginiai
2011 m. renginiai
2012 m. renginiai
2013 m. renginiai
2014 m. renginiai
2015 m. renginiai
2016 m. renginiai
2017 m. renginiai
2018 m. renginiai
2019 m. renginiai
2020 m. renginiai
2021 m. renginiai
Galerija

Galerija

Nuorodos

Partneriai

Kontaktai

Kontaktai

Mus galite rasti adresu:

Ramygalos g. 18 Panevėžys

36236 Lietuva

El. p. genakofman@yahoo.com

Mob. tel. +370 611 20882

lt

1

Apie mus

Įstatai

Valdyba

Metinė ataskaita

Kontaktai

Partneriai

Istorija

Renginiai

Naujienos

Galerija

Informacija

Renginiai

Projektai

Religinė veikla

Socialinė veikla

Archyvas

Pirmininko pranešimai

Pranešimai spaudai

2007 m.

Apie Panevėžio apskritį

Panevėžio apskrities holokaustas

Siūlome aplankyti

Partneriai ir draugai

Svečiai

Remėjai

en

2005 m. renginiai

2006 m. renginiai

2007 m. renginiai

2008 m. renginiai

2009 m. renginiai

2010 m. renginiai

10

Viršutinės foto

Nuorodos

2006 m.

2005 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Panevėžio krašto žydų istorija

Klubinis darbas Hesed

Šilti namai

Ištraukos iš J.V. Čiplytės knygos "Mažosios Jeruzalės - Panevėžio žydų istorija"

Foto

11

Panevėžio Ješiboto istorija

1

About us

History

Life

News

Gallery

Information

Friends and partners

Socialinės programos

Holokaustas Panevėžyje

Žydų žudymai Troškūnuose

Pasvalio žydų tragedija

Rokiškio holokausto aukos

Biržų holokaustas

Kupiškio žydų holokaustas

Ramygalos žydų tragedija

Projects

Panevezys Jews today

Opening of Memorial “The Grieving Jewish Mother” by Keith W. Kaye

Contacts

10 Photo

foto

Events

2010

2009

2008

2011 m. renginiai

2011 m.

Apie mus rašo

Pasaulio tautų teisuoliai gelbėję žydus

2012 m.

2012 m. renginiai

2013 m.

2013 m. renginiai

2014 m. renginiai

Naujienos

2014 metai

2014 m.

2015 m. renginiai

2015 m.

2015 metai

2016 metai

2015 m. viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

2016 m. renginiai

Kovo 8-sios šventė

skelbimai

2017 m. viešieji pirkimai

2016 m.

2016 m. viešieji pirkimai

2017 metai

2017 m.

2017 m. renginiai

Susirinkimai

2018 m. renginiai

2018 m. viešieji pirkimai

Užuojautos

2019 m. renginiai

2018 m.

2019 m.

Religija

2019 metai

2019

2019 m. viešieji pirkimai

2020 m. renginiai

2020 metai

2020 m. viešieji pirkimai

2021 m. renginiai